Topic outline

 • Syksyn 2022 kurssin online-aloitusluento pidetään Zoom:ssa torstaina 8.9.2022 klo 12.15-14.00. Zoom-linkki

  https://aalto.zoom.us/j/65891892492


  Laajuus 5 op
  Opetusperiodi I - II
  Työmäärä toteutustavoittain Luento-opetus 22h
  Laskuharjoitukset 22h
  Harjoitustyöt 20h
  Itsenäinen työskentely 60h
  Osaamistavoitteet Kurssi antaa perusvalmiudet dynaamisten systeemien matemaattiseen mallintamiseen ja identifiointiin.
  Sisältö Dynaamisten järjestelmien siirtofunktio- ja tilaesitysmallit ja mallintaminen; systeemiteoriaa. Dynaamisten järjestelmien identifiointi: epäparametriset menetelmät, herätteet ja koesuunnittelu, mallirakenteet, ennustevirhemenetelmät, parametrien estimointi, mallin rakenteen valinta, mallin validointi.
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet Tentti, harjoitustyöt, kotitehtävät ja laskuharjoitukset. Tenttitehtäviä voi korvata kurssin aikana tehtävillä harjoitustöillä, kotitehtävillä ja aktiivisella osallistumisella laskuharjoituksiin. Kurssi on myös mahdollista suorittaa ilman tenttiä.
  Oppimateriaali

  Lennart Ljung ja Torkel Glad: Modeling of Dynamic Systems, Prentice-Hall 1994 tai Lennart Ljung ja Torkel Glad: Modelbygge och simulering, Studentlitteratur 1994 (sama kirja ruotsiksi) soveltuvin osin + luentomateriaali. Osia kirjasta Feedback Systems, Åström K.J. & Murray R.M., Princton University Press, 2014,  http://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php/Main_Page

  Kirjan "Modeling of Dynamic Systems" kopio on kurssiassistentilla.

  Esitiedot MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi
  Opetuskieli FI. suomi
  Kurssin henkilökunta ja yhteystiedot

  Luennot: Professori Kai Virtanen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.

  Laskuharjoitukset: DI Mikko Harju

  Vastaanottoajat

  Kai Virtanen: Sähköpostitse kai.virtanen@aalto.fi

  Mikko Harju: Laskuharjoitusten yhteydessä tai sähköpostitse mikko.harju@aalto.fi

  Lisätietoja

  Online-luennot torstaisin klo 12:15-14:00. Ensimmäinen luento to 8.9.2022. Luentojen Zoom-linkki https://aalto.zoom.us/j/65891892492

  Luennot nauhoitetaan ja kunkin luennon nauhoite saatavilla MC-sivuilta luennon jälkeen.

  Laskuharjoitukset perjantaisin klo 12:15-14:00. Ensimmäinen laskuharjoitus on perjantaina 16.9.2022 luokassa U257.

  Kurssin suorittaminen: Kurssin voi suorittaa joko tentillä tai ilman tenttiä.

  Jos kurssi suoritetaan tentillä, voi osan tehtävistä korvata kurssin aikana tehtävillä harjoitustöillä (ks. Harjoitustyöt; maksimissa 12 tenttihyvityspistettä), kotitehtävillä ja aktiivisella osallistumisella laskuharjoituksiin (ks. Viikkoharjoitukset; maksimissa 12 tenttihyvityspistettä). Tentissä on kuusi tehtävää, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-6. Hyvityspisteillä korvataan automaattisesti ne tehtävät, joista opiskelija saa vähiten pistettä. Hyvityspisteet ovat voimassa kaikissa kurssin tenteissä ennen syksyn 2024 kurssin alkamista - kurssi luennoidaan seuraavan kerran syksyllä 2024.

  Jos kurssi suoritetaan ilman tenttiä, arvostelu perustuu ainoastaan harjoitustöihin, kotitehtäviin ja laskuharjoituksiin. Puolet kurssin kokonaispisteista tulee harjoitustöistä ja toinen puolikas laskuharjoituksista ja kotitehtävistä.