Topic outline

 • Kurssin etusivu

  Luennoitsija:  Georg Metsalo, pääassistentti:  Aleksi Avela.

  Suorittaminen ja arvostelu

  Kurssi suoritetaan osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin. Kurssin voi myös suorittaa pelkällä tentillä ilman harjoituksia.

  Opiskelijalle lasketaan kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta tulee automaattisesti voimaan. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

  (1) Tenttipisteistä (0–24) määrätään pelkän tentin arvosana T.
  (2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–60 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–40 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 60% ja harjoitusten osuus 40% pisteistä.

  Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä (12 tenttipistettä tai 50 yhteispistettä) riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

  Pisteytettäviin harjoitustehtäviin kuuluvat kotitehtävät (max. 44 pistettä) ja STACK-tehtävät (max. 30 pistettä). Skaalattaessa pisteet pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

  Syksyn 2022 I periodin aikana kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa sekä I että II periodin tenteissä.

  Tentti

  Kurssitentti järjestetään maanantaina 17.10. klo 09.00-12.00 Kandidaattikeskuksen B- ja C-saleissa. Kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua tenttiin Sisussa.

  Kirjoitusvälineiden lisäksi tentissä saa olla mukana laskin (graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja) sekä "lunttilappu". Lunttilapun tulee olla käsinkirjoitettu A4 (tekstiä vain paperin yhdellä puolella), ja siihen tulee merkata selkeästi opiskelijan nimi sekä opiskelijanumero. Lisäksi tentissä pitää olla mukana henkilöllisyystodistus.

  Opiskelijoiden, joilla on oikeus erityisjärjestelyihin (esim. lisäaikaan) tulee ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian kurssin luennoitsijalle tai pääassistentille, tai vaihtoehtoisesti suoraan laitoksen akateemiselle koordinaattorille (david.radnell(at)aalto.fi). Erityisjärjestelyistä pitää ilmoittaa viimeistään viikko ennen tenttiä.


  Harjoitustehtävät

  Kurssilla on kolmentyyppisiä harjoitustehtäviä: tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Tunti- ja kotitehtäviä käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, ja STACK-tehtävät ratkaistaan itsenäisesti kurssin MyCourses-sivuilta löytyvässä elektronisessa tehtäväjärjestelmässä. Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa.

  Ohjatut harjoitukset

  Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa käydään edellisen kerran kotitehtävät läpi sekä ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Sisussa.

  Ohjatut laskuharjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Assistentti valitsee kotitehtävät tehneistä opiskelijoista kaksi esittämään omat ratkaisunsa taululla. Assistentti auttaa tarvittaessa mallivastauksen esittelyssä.
  2. Assistentti esittelee ensimmäisen tuntitehtävän aiheen ja antaa vinkkejä sen tekemiseen.
  3. Assistentti esittelee malliratkaisun ensimmäiseen tuntitehtävään.
  4. Assistentti esittelee toisen tuntitehtävän ja antaa vinkkejä.
  5. Sama kuin edellä.
  6. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan kotitehtäviä.

  Tuntitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi ensimmäisen alkuviikon harjoituksessa neljä). Tuntitehtävien ratkaisuja ei arvioida, eikä niistä saa pisteitä. Tuntitehtävien ratkominen auttaa kuitenkin tenttiin valmistautumista.

  Kotitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi viimeisen loppuviikon harjoituksessa nolla). Kotitehtäviä ei palauteta, vaan pisteet (2 pistettä/tehtävä) saa olemalla valmis esittämään omat ratkaisunsa seuraavissa harjoituksissa. Ratkaisujen ei tarvitse olla täydellisiä, hyvä yritys riittää!

  STACK-tehtävät

  STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko (paitsi viimeisellä viikolla) ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 23:55 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Jokaisesta STACK-tehtävästä saa 0–2 pistettä/tehtävä, mikäli lukuarvot ovat oikein.