Topic outline

 • Kurssi alkaa 6.2.2023


  Rästitenteistä

  Toukokuun 2023 tentin lisäksi kurssilla on kolme rästitenttiä, joissa keväällä 2023 hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassat:

  • to 31.8.2023 klo 9:00-12:00 Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) D-salissa
  • ke 18.10.2023 klo 13:00-16:00 Tietotekniikan talon (Konemiehentie 2) salissa T1
  • pe 23.2.2024 klo 13:00-16:00 Tietotekniikan talon (Konemiehentie 2) salissa T1
  Tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään viikko ennen tenttiä Sisussa. Jos sinulle on myönnetty tenttiin erityisjärjestelyjä (esim. lisäaikaa lukihäiriön takia) ja sinulla on tästä korkeakoulusi opiskelijapalveluista saatu todistus, lähetä sähköpostia vastuuopettajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.


  Tenttijärjestelyistä 22.5. / Exam on May 22nd

  Kurssin ensimmäinen tentti järjestetään ma 22.5. klo 9:00-12:00 Kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1). Tarkempi salijako on alempana. Tämän tentin jälkeen on kolme rästitenttimahdollisuutta, joista on kerrottu tämän sivun alaosassa. Tentti on perinteinen salitentti, jossa vastaukset kirjoitetaan kynällä paperille. Ainoat sallitut apuvälineet tentissä ovat kynä, kumi ja viivoitin. Lisäksi tenttiin pitää ottaa mukaan opiskelijakortti tai kuvallinen henkilöllisyystodistus. Valvojat jakavat vastauspaperit eli niitä ei tarvitse tuoda itse.

  Voit suomenkielisten tenttikysymysten sijaan pyytää valvojilta englannin- tai ruotsinkieliset kysymykset (rästitenteissä näitä on saatavilla vain siinä tapauksessa, että joku on pyytänyt niitä tenttiin ilmoittautuessaan).

  Tärkeää: arvostelun nopeuttamiseksi kirjoita jokaisen tehtävän (1, 2, 3, 4 ja 5) vastaus omalle paperilleen ja palauta kunkin tehtävän vastaus sitä vastaavaan pinoon. Älä missään nimessä revi konseptiarkkia useaan osaan, sillä irtosivut menevät helposti hukkaan. Valvojilta saa tarvittaessa lisää vastauspaperia.

  Salijako (sukunimen mukaan):
  Sali A:  A ‒ Kokkonen
  Sali B:  Kolga ‒ Lukander
  Sali D:  Lundén ‒ Nissinen
  Sali E:  Nivala ‒ Puhakka
  Sali U2:  Pulkkinen ‒ Ä
  Kaikki salit ovat Kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1). Ne opiskelijat, joille on myönnetty lisäaikaa tai muita erityisjärjestelyjä ovat saaneet sähköpostitse tiedon omasta tenttipaikastaan, joka voi olla eri rakennuksessa.

  The first exam of the course will be on Monday, May 22nd 9:00 a.m.-12:00 p.m. in Candidate Center (Otakaari 1). A more detailed hall allocation is shown below. After this exam, there will be three re-take exam possibilities in Year 2023-2024. The exam is a traditional classroom exam, where the students write the answers with a pencil on paper. The only aids allowed in the exam are a pencil/pen, an eraser and a ruler. In addition, you must bring your student card or photo ID to the exam.

  Instead of the Finnish exam sheet, you can ask the staff in the exam hall for English or Swedish exam sheet (in re-take exams, these are only available if someone has requested them when registering for the exam).

  Important: to speed up the grading, write the answer of each problem (1, 2, 3, 4 and 5) on its own paper and return the answer to each problem in the corresponding pile. Do not tear the sheet into two or more parts, as loose pages are easily lost. If necessary, you can get more answer sheets from the staff in the exam hall.

  Hall allocation (by surnames):

  Hall A: A ‒ Kokkonen
  Hall B: Kolga ‒ Lukander
  Hall D: Lundén ‒ Nissinen
  Hall E: Nivala ‒ Puhakka
  Hall U2: Pulkkinen ‒ Ä

  All halls are in Candidate Center (Otakaari 1).


  Kurssijärjestelyistä lyhyesti

  Kurssi alkaa luennolla ma 6.2.2023  klo 12:15-14. Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) salissa U2. Sen jälkeen luennot järjestetään Tietotekniikan talon (Konemiehentie 2) luentosalissa T1.

  Periodissa III on kaksi luentoa maanantaisin 6.2. ja 13.2. klo 12:15-14, periodissa IV kuusi luentoa tiistaisin klo 12:15-14 ja periodissa V kolme luentoa maanantaisin klo 12:15-14.

  Kurssilla on pakollinen 2-3 hengen ryhmissä tehtävä harjoitustyö, jonka ensimmäinen osa pitää palauttaa viimeistään 4.4. klo 20:00 ja toinen osa viimeistään 10.5. klo 20:00. Ennen palautusten määräaikoja järjestetään assistenttien neuvontatilaisuuksia. Harjoitustyön tehtävänanto julkaistaan A+-järjestelmässä, jonne työ myös palautetaan.

  Kurssilla on lisäksi viisi harjoitustehtäväkierrosta. Harjoitustehtävät eivät ole pakollisia, mutta niistä voi saada lisäpisteitä hyväksyttyyn tenttisuoritukseen. Harjoitustehtäväkierrosten palautusten määräajat ovat 4.3., 18.3., 1.4., 29.4. ja 20.5. klo 10:00 aamulla. Ennen harjoitustehtävien palautusten määräaikaa järjestetään harjoitustilaisuuksia, joissa voi kysyä harjoitustehtäviin liittyvistä asioista. Harjoitustehtävät julkaistaan A+-järjestelmässä, ja ne myös palautetaan sinne.

  Harjoitustyöneuvonta ja harjoitustilaisuudet järjestetään paikan päällä Otaniemessä.

  Lisäksi kurssilla on pakollinen tentti. Ensimmäinen tentti järjestetään salitenttinä Otaniemessä Sisuun merkittynä aikana 22.5. klo 9:00-12:00. Ensimmäisen tentin lisäksi kurssista järjestetään kolme rästitenttiä lukuvuoden 2023-24 aikana (elo-syyskuun vaihteessa 2023, lokakuun 2023 arviointiviikolla sekä helmikuun 2024 arviointiviikolla).

  Kurssin vastuuopettajana toimii Kerttu Pollari-Malmi.