Topic outline

 • 'SCI-C1002 Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti' on käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan introkurssi Perustieteiden korkeakoulun kandidaattiopiskelijoille. Kurssi toteutetaan etäopetuksena ja sen suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa kaikessa opetuksessa. Luennot ja tiimisparrit ovat siis pakollinen osa kurssin suorittamista. Kurssilla kuitenkin sallitaan 3 poissaoloa. 

  Luennot järjestetään perjantaisin 16.9.–2.12. klo 9.15–12.00 Zoomissa:

  https://aalto.zoom.us/j/63622099293


  Tiimikohtaiset sparrit (aikataulut täällä): 

  • ma 19.9. välillä klo 9–12 (30 min)
  • ma 31.10. TAI pe 4.11. välillä klo 9–13 (2 h)
  • ma 28.11. välillä klo 9–12 (30 min) 

  Kurssin tarkempi aikataulu täällä.

  Opetustiimi

  • Tuomo Eloranta: tuomo.eloranta[at]aalto.fi, 050-5344539 (vastuuopettaja)
  • Sonja Hilavuo: sonja.hilavuo[at]aalto.fi, 040-7592696
  • Meri Kuikka: meri.kuikka[at]aalto.fi, 041-5437782
  • Jorma Laaksonen: jorma.laaksonen[at]aalto.fi, 050-3058719
  • Simo Lahdenne: simo.lahdenne[at]aalto.fi, 040-5047825
  • Eljas Toepfer: eljas.toepfer[at]aalto.fi
  • Samuel Moawad: samuel.moawad[at]aalto.fi
  • Jasmin Najib: jasmin.najib[at]aalto.fi
  • Arttu Valle: arttu.valle[at]aalto.fi

  Kurssin kehittämisessä ovat mukana: AaltonautAalto Ventures Program & Design Factory.


 • Muutokset mahdollisia.
 • Arvolupauksemme on kehittää teoreettista ymmärrystä ja käytännön sovelluskykyä liittyen käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan.


  Kurssin suoritettuasi

  • tunnet käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelusuunnittelun keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön,
  • osaat kerätä, koostaa ja yhdistää tietoa ongelmakentästä käyttäjien ja muiden sidosryhmien näkökulmista sekä hyödyntää keräämääsi tietoa kehitystyössä,
  • osaat arvioida ja testata ratkaisujen toimivuutta sekä käyttäjän/asiakkaan tarpeiden että toteutettavuuden kannalta prototyyppien avulla,
  • osaat viestiä tuote- ja palvelukehitysprojektin etenemisestä ja tuloksista sekä
  • löydät oman roolisi tiimityössä.