Topic outline

  • General

    Kurssilla käsitellään niin kuluttajien ja yritysten käyttäytymisen mallintamista (=mikrotalousteoria) kuin talouden laajojen muuttujien, kuten inflaatio, bruttokansantuote, ja vaihtotase, määräytymistä. Kurssilla pohditaan talouspolitiikkaa, ja fokusoidutaan mahdollisimman paljon ajankohtaisiin teemoihin, kuten vaikkapa covidin tai Ukrainan sodan vaikutuksiin. Ajankohtaisia teemoja lähestytään myös historian kautta. Esimerkiksi: Miten tämän päivän keskuspankit ovat muodostuneet? Miten finanssikriisi ja eurokriisi muokkasivat keskuspankkeja? Entä miten näiden kriisien vaikutukset näkyvät siinä, miten keskuspankit ovat nyt yrittäneet  sopeutua ensin covidiin ja sitten Ukrainan sotaan?


    Luentorunko, luentojen sisältö, sekä keskeiset päivämäärät alla:


    Kontaktiopetus alkaa ke 14.9

    Kyselyt: joosef.valli@aalto.fi