Topic outline

 • Kesäkuun tentin arviointi on sivulla Jatko-osa.

  Kurssin suorittamisessa on kaksi vaihetta: perusosa ja jatko-osa.

  Perusosa on MyCoursesissa ja siihen kuuluvat harjoitukset, verkkokokeet ja luennot 1-6. Perusosan hyväksytty suorittaminen on kaikille pakollinen, mikä tarkoittaa, että harjoituksista ja verkkokokeista on saatava vähintään 30,0 pistettä. Pelkästään perusosan tehtävillä voi saada parhaimmillaan arvosanan 3, johon vaaditaan 40,0  pistettä. Myös jatko-osaan pääsemiseksi perusosasta on kerättävä vähintään 40,0 pistettä. Harjoitusten ja verkkokokeiden kokonaispistemäärä on 45. 

  Jatko-osaan kuuluvat MyFinanceLab:n verkkotehtävät ja e-kirjaan (Berk and DeMarzo: Corporate Finance, 5. painos) perustuva kirjatentti. Jatko-osan suoritukset ovat välttämättömiä arvosanojen 4-5 saavuttamiseksi. Halu suorittaa jatko-osa on kerrottava sivun Verkkokokeet  lopussa olevassa kyselyssä viimeistään 6.5.2023Rekisteröityminen MyFinanceLab:iin on tehtävä viimeistään 13.05.2023.

  Kirjatentti ei ole pakollinen suoritus eikä sillä voi kompensoida perusosan hyväksymisrajasta (30 p) puuttuvia pisteitä. Kurssin suuren osallistujamäärän ja tenttijärjestelyjen vuoksi kaikkiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava erikseen Sisussa. Kirjatentit järjestetään salitentteinä (yleensä) Maarintie 8:ssa. Tarkempi salijärjestys kerrotaan tenttipäivänä talon ala-aulassa. Tenttien tulokset julkaistaan sivulla Jatko-osa. Siellä on myös julkaistu lisäinformaatiota (pdf) kirjatentistä.

  Suoritusaikataulun voi suunnitella oman kuormituksen ja tehtävien määräpäivien puitteissa. Perusosan tehtävät on kuitenkin viisasta tehdä tasaisella viikkorytmillä ja aloittaa III periodissa. Harjoitustehtävät sulkeutuvat 26.03.2023 klo 23:59 ja verkkokokeet 05.05.2023 23:59. Jatko-osan tehtävät ovat auki 30.06.2023 asti.

  Arvosanojen pisterajoista ja suorituksen viemisestä opintorekisteriin on kerrottu tarkemmin sivulla Arviointi.

  Piste- ja arvosanarakenne