Topic outline

 • Tervetuloa Yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät kurssille!

  Kurssin sisältö

  Kurssin aikana opiskelijat laativat kirjallisen oikeustapausanalyysin hyödyntäen kurssilla opittuja teoreettisia taitoja. Oikeustapausanalyysi laaditaan opiskelijat valitsemasta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ja tämä työ esitetään kurssin aikana seminaarissa. Kirjallisen työn ohjepituutena pidetään 20-25 sivun mittaista työtä. Seminaariesityksen kesto on arviolta 15 minuuttia, jonka jälkeen keskustellaan ryhmässä oikeustapaukseen liittyvistä tosiseikoista ja oikeuskysymyksistä.

  Kurssilla teorialuennot muodostavat tärkeän osan kurssin sisältöä. Teorialuennot tukevat myös opiskelijan myöhempiä opintoja. Teorialuennot pidetään luokkahuone opetuksena. 

  Kurssin oppimistavoitteet:

  Opiskelija

  •       hallitsee oppimansa yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä menetelmistä

  •       omaa analyyttisiä valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa

  •       ymmärtää, miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista argumentointia ratkaisuissaan ja miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa rakentuu

  •       osaa oikeuslähteet ja niiden käyttöjärjestyksen sekä soveltaa oikeuskirjallisuutta oikeustapaukseen

  •       arvioida omakohtaisesti ratkaistuun tapaukseen liittyviä näkökohtia sekä argumentoida tapauksen juridisia näkökohtia ryhmän seminaareissa

  Kurssin suorittaminen:

  Teorialuennot ke 7.9.2022 ja ke 14.9.2022 - luokka U414b (kandikeskus)

  ·       Ke 7.9.2022 teorialuento: oikeustieteen metodit ja oikeuslähdeoppi tulo- ja arvonlisäverotuksessa.

  ·       Ke 14.9.2022 teorialuento: Oikeuslähteiden käyttö tutkielmassa ja tietokantahaut sekä alaviitteiden merkitseminen työhön.

  ·       Teorialuentoja koskeva kirjallisuus on esitetty materiaalit -välilehdeltä löytyvästä ”Oikeustieteen metodit, lähteet ja teoria” esityksessä. Teorialuennot perustuvat tähän materiaaliin sekä erikseen materiaalit -välilehdelle lisättyyn materiaaliin. Kirjallisuus on merkitty esityksiin opiskelijan opintopolkua tukevaksi materiaaliksi.  

  Ryhmäluento 21.9.2022 – keskustelu opitusta ja aiheenvalinnasta - luokka U414B  (kandikeskus)

  ·       Luennolla keskustellaan etukäteen annetusta materiaalista sekä ohjeistetaan aiheesta ja lähteistä (mm. tietokantahaut jne.).

  ·       Keskusteluluennolle etukäteen luettava materiaali on esitetty materiaalit -välilehdeltä löytyvästä ”Käytännön asiat” esityksessä. Artikkelit ovat luettavissa Aallon tunnuksilla Edilexissä ja AlmaTalentissa.

  Oikeustapauksen valinta:

  Kurssin materiaalit -välilehdellä on oikeustapausluettelo korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuista. Tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan valita oikeustapauksen korkeimman hallinto-oikeuden sivuilta: Vuosikirjapäätökset - Korkein hallinto-oikeus (kho.fi).

  Aikataulu:

  ·       Teorialuennot ke 7.9.2022 ja ke 14.9.2022

  ·       Aiheen valinnan ilmoittaminen Katriinalle maanantaina 19.9.2022 sähköpostitse katriina.pankakoski@aalto.fi

  ·       Keskusteluluento ke 21.9.2022 – keskustelu opitusta ja aiheen valinnasta

  ·       Itsenäistä työskentelyä

  ·       Ryhmätapaaminen ke 26.10.2022, jolloin ohjaaja antaa neuvoja avoimiin kysymyksiin sekä lähteiden käyttöön.

  ·       Väliraportin palauttaminen esitystä edeltävänä maanantaina klo 12 väliraportti -kansioon.

  ·       Esityskerrat 16.11.2022 ja 23.11.2022 (luokkahuone - mahdollisuus myös etänä, mutta läsnäoloa suositetaan).

  ·       Valmiin työn palauttaminen 9.12.2022 klo 16 mennessä valmiit työt -kansioon.