Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät-kurssille!


  Kurssin osaamistavoitteet

  Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista argumentointia ratkaisuissaan ja että miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa rakentuu. Opiskelija osaa soveltaa oikeuskirjallisuutta käytännön tuomioistuin tapaukseen, arvioida omakohtaisesti ratkaistuun tapaukseen liittyviä näkökohtia sekä argumentoida tapauksen juridisia näkökohtia ryhmän seminaareissa.  

  Kurssin aikana opiskelijat laativat kirjallisen työn valitsemastaani korkeimman oikeuden ratkaisusta ja esittelevät työnsä seminaarissa. Kirjallisen työn ohjepituus on 20-25 sivua ja seminaariesityksen kesto noin 15 minuuttia. Ryhmä arvioi yhdessä keskustellen työtä ja siihen liittyvää oikeuskysymystä.

  Oikeustapaukset jaetaan ensimmäisessä seminaaritapaamisessa ja esitysten aikataulu sovitaan erikseen. Tapaukset löytyvät esim. Finlexista (finlex.fi), Edilexistä (edilex.fi) tai alhaalla olevasta listasta. 


  Aikataulu

  •Aloitustapaaminen to 12.1.2023
  •Aloitustapaaminen II to 19.01.2023 
  •Oikeustapauksen ilmoitus Petralle viim. 25.01.2023 sähköpostitse petra.hietanen-kunwald@aalto.fi

  Petra vahvistaa tapauksen ja esitysaikataulun 27.01.2023

  • "Melkein valmiin työn" palautus on omaa esityskertaa koskevan viikon tiistaina MyCoursesiin klo 12.00 (puoleenpäivään) mennessä

  •Lopullisen työn palautus 05.04. 2023 MyCoursesiin