Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa Yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät kurssille!

  Kurssin sisältö

  Kurssin aikana opiskelijat laativat kirjallisen oikeustapausanalyysin hyödyntäen kurssilla opittuja teoreettisia taitoja. Oikeustapausanalyysi laaditaan opiskelijat valitsemasta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ja tämä työ esitetään kurssin aikana seminaarissa. Kirjallisen työn ohjepituutena pidetään 20-25 sivun mittaista työtä. Seminaariesityksen kesto on arviolta 15 minuuttia, jonka jälkeen keskustellaan ryhmässä oikeustapaukseen liittyvistä tosiseikoista ja oikeuskysymyksistä.

  Kurssilla teorialuennot muodostavat tärkeän osan kurssin sisältöä sekä myöhempiä opintoja.

  Kurssin oppimistavoitteet:

  Opiskelija

  •       hallitsee oppimansa yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä menetelmistä

  •       omaa analyyttisiä valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa

  •       ymmärtää, miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista argumentointia ratkaisuissaan ja miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa rakentuu

  •       osaa oikeuslähteet ja niiden käyttöjärjestyksen sekä soveltaa oikeuskirjallisuutta oikeustapaukseen

  •       arvioida omakohtaisesti ratkaistuun tapaukseen liittyviä näkökohtia sekä argumentoida tapauksen juridisia näkökohtia ryhmän seminaareissa

  Kurssin suorittaminen:

  Teorialuennot

  To 12.01.23 13:15-15:00 teorialuento: oikeustieteen metodit ja oikeuslähdeoppi.

  To 19.01.23 13:15-15:00
  Oikeuslähteiden käyttö tutkielmassa ja tietokantahaut sekä alaviitteiden merkitseminen työhön.

  To 26.01.23 13:15-15:00 keskustelua opitusta ja aiheenvalinnasta.

  Teorialuentoja koskeva kirjallisuus on esitetty materiaalit -välilehdeltä löytyvästä ”Oikeustieteen metodit, lähteet ja teoria” esityksessä. Kirjallisuus on merkitty esityksiin opiskelijan opintopolkua tukevaksi materiaaliksi. 

  Oikeustapauksen valinta:

  Kurssin materiaalit -välilehdellä on oikeustapausluettelo korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuista. Tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan valita oikeustapauksen korkeimman hallinto-oikeuden sivuilta: Vuosikirjapäätökset - Korkein hallinto-oikeus (kho.fi).

  Aikataulu:

  ·       Teorialuennot

  To 12.01.23 13:15-15:00

  To 19.01.23 13:15-15:00

  ·       Aiheen valinnan ilmoittaminen Katriinalle maanantaina 23.1.2023 klo 16:00 mennessä sähköpostitse katriina.pankakoski@aalto.fi

  ·       Keskusteluluento To 26.01.23 13:15-15:00 – keskustelu opitusta ja aiheen valinnasta

  ·       Itsenäistä työskentelyä

  ·       Ryhmätapaaminen To 16.03.23 13:15-15:00, jolloin ohjaaja antaa neuvoja avoimiin kysymyksiin sekä lähteiden käyttöön. Ryhmätapaaminen järjestetään Zoomilla etänä. 

  ·       Väliraportin palauttaminen esitystä edeltävänä maanantaina klo 12 väliraportti -kansioon.

  ·       Esityskerrat To 30.03.23 13:15-15:00 (luokkahuone - mahdollisuus myös etänä, mutta läsnäoloa suositetaan).

  Valmiin työn palauttaminen Pe 21.4.2023 klo 16:00 mennessä valmiit työn -kansioon.