Topic outline

 • General

  32C060 Verotuksen perusteet

  Kurssikuvaus

  OSAAMISTAVOITTEET

  Kurssin jälkeen opiskelijalle on muodostunut jokaiselle KTM:lle tarpeelliset perustiedot Suomen verojärjestelmästä. Tämä perustietotaso luo pohjan myöhemmille vero-oikeuden opinnoille.

  ASIASISÄLTÖ

  Kurssilla tutustutaan tuloverotusta säänteleviin yleisiin verotusperiaatteisiin ja käsitteisiin. Lisäksi keskitytään erityisesti yritysten, niiden omistajien ja sijoitustoiminnan verokohtelun pääpiirteisiin. Kurssi antaa lisäksi perustiedot verotusmenettelystä, arvonlisäverotuksesta, elinkeinoverotuksesta, siirtohinnoittelusta ja kansainvälisestä vero-oikeudesta. 

  KURSSIN AIKATAULU JA SISÄLTÖ

  • Ti 25.10.22 13:15-15:00 R001Y122: Katriina Pankakoski (KP) – käytännön asiat ja Timo Viherkenttä (TV) verotuksen periaatteet ja käsitteet
  • To 27.10.22 13:15-15:00 R001Y124: TV – tuloverotuksen perusteet ja ansiotulojen verotus
  • Ti 01.11.22 13:15-15:00 R001Y122: TV - Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus, kiinteistövero + lyhyt maininta maatalous- ja perintö- ja lahjaverotuksesta
  • To 03.11.22 13:15-15:00 R001Y124: Tom Hoffström – eri yritysmuotojen verotus
  • ·Ti 08.11.22 13:15-15:00 R001Y122: KP – verotusmenettelyn perusteet
  • Ma 14.11. klo 10.15-12 ja Sali R037/1017 TU1 Saab Auditorium: KP – kansainvälisen vero-oikeuden perusteet
  • Ti 15.11.22 15:15-17:00 R001Y122: KP – siirtohinnoittelun perusteet
  • To 17.11.22 13:15-15:00 R001Y124: KP - elinkeinoverotuksen perusteet
  • Ti 22.11.22 13:15-15:00 R001Y122: Marja Hokkanen (MH) – arvonlisäverotuksen perusteet
  • To 24.11.22 13:15-15:00 R001Y124: MH - arvonlisäverotuksen perusteet
  • Ti 29.11.22 13:15-15:00 R001Y122: KP – elinkeinoverotuksen perusteet
  • To 01.12.22 13:15-15:00 R001Y124: KP interaktiivinen kertausluento ja keskustelua

  KURSSIKIRJALLISUUS

  Luentomateriaali merkittävässä roolissa (MyCoursessa)

  Niskakangas, Heikki – Viitala, Tomi – Hokkanen, Marja (2020) Johdatus Suomen verojärjestelmään.

  Kukkonen, Matti - Walden, Risto (2020) Elinkeinoverolaki käytännössä, sivut 1-238.

  Kurssikirjallisuus löydettävissä sähköisenä Almatalent -palvelussa.

  Tärkeimmät lainsäädäntömuutokset käsitellään kurssimateriaalissa. 

  TENTTI

  20 monivalintakysymyksestä muodostuva tentti, joka perustuu 100 % kurssikirjallisuuteen, kurssimateriaaliin sekä luennoilla opetettuihin asioihin. Tentin aikana on koko tenttimateriaali käytössä. 

  Ensimmäinen tentti 5.12.2022 klo 9-12. Etätentti MyCoursessa.

  Toinen tentti 17.2.2023 klo 14-17. Etätentti MyCoursessa.

  Kolmas tentti 28.4.2023 klo 14-17. Etätentti MyCoursessa.

  Huom! Ilmoitathan mahdollisen lisäaikapyynnön etukäteen kurssin opettajalle. 

  KURSSIA JA TENTTIÄ KOSKEVAT TIEDUSTELUT

  Kurssitentin (5.12.2022) kuten myös muut tentit (17.2.2023 ja 28.4.2023) voi suorittaa ilman, että opiskelija osallistuu luennoille. Kurssille osallistuminen vaatii kuitenkin ilmoittautumista kurssille Sisun kautta, jolloin opiskelija liitetään automaattisesti MyCourseen, jossa on tenttimateriaali. Lisäksi tentti järjestetään MyCoursessa etätenttinä. 

  Jos ilmoittaudut pelkkään rästitenttiin ja sinulla ei ole pääsyä MyCourses-sivulle, lisää itsesi opiskelijaksi (itserekisteröityminen) MyCourses-sivulle kurssin syllabuksen kautta käyttäen kurssiavainta vero22.

  Tenteistä ohjeistetaan lisäksi kurssiviestinnän kautta MyCoursessa. 

  Yllä esitettyjen ohjeiden lisäksi kurssia ja tenttejä koskevia tiedusteluja voi kysyä katriina.pankakoski@aalto.fi

  • Not available unless: You are a(n) Student
   Folder icon
   Materiaalit Folder