Topic outline

  • Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2023.

    Kurssin alussa tarvitaan oppikirjaa Lindell-Sihvola: Sähkömagneettinen kenttäteoria - 1. Staattiset kentät. Myöhemmin syksyllä tarvitaan kirjaa Sihvola-Lindell: Sähkömagneettinen kenttäteoria - 2. Dynaamiset kentät. Oheislukemistoksi suositellaan kirjaa Sihvola: Sähkömagneettisen kenttäteorian harjoituskirja, josta löytyy suuri määrä laskuesimerkkejä vastauksineen. Lähes kaikki alan perusteokset soveltuvat opiskelumateriaaliksi.

    Kenttäteoria-kurssi on osa Sähkötekniikan kandidaattiohjelman "Elektroniikka ja sähkötekniikka" -pääaineen opintoja. Mallilukujärjestyksessä kurssi suositellaan suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden syksyllä. Kurssi on jatkoa perusopintojen fysiikan kurssille "Sähkö ja magnetismi". Kenttäteoria-kurssilla oppii sähkötekniikan perusasioita ja perusteista lähtevää sähköopillista ajattelua, jotka muodostavat pohjan syvälliselle osaamiselle ja DI-opinnoille esimerkiksi sähkövoimatekniikassa, elektroniikassa, mikroaaltotekniikassa ja optiikassa. Kurssilla opittavat differentiaalimuotoiset Maxwellin yhtälöt riittävät periaatteessa selittämään kaikki sähköopin lainalaisuudet siihen asti kunnes energian kvantittuminen täytyy ottaa huomioon.