Topic outline

  • General

    Kurssin ensimmäinen luento järjestetään I periodin toisella opiskeluviikolla ke 14.9.2022 klo 12.15 - 14 salissa B (Otakaari 1) Kanditalo.

    Tämä kurssi ELEC-D8721 suoritetaan samoilla järjestelyillä kuin sen laajempi versio ELEC-A8720. Siksi kurssin vastuuopettaja siirtää tälle kurssille ilmoittautuneet opiskelijat laajemman kurssin MyCourses-tilaan. Huomaa kuitenkin, että on tärkeää, että ilmoittaudut nimenomaan sille kurssille, jota teet tutkintoosi, jotta vastuuopettaja saa ajantasaiset ilmoittautumistiedot Sisusta arvioinnin seurantaan. 

    Kurssin käytännön asiat ja suoritusvaatimukset selviävät avausluennolla. Tervetuloa kurssille!