Topic outline

 • Tervetuloa opiskelemaan sähköenergiatekniikkaa keväällä 2023!  Kurssin tulokset


  Kurssin suoritettuaan opiskelija

  •    tuntee sähköenergiatuotannon eri tavat
  •    ymmärtää kolmivaihejärjestelmän toimintaa
  •    tuntee sähköenergiajärjestelmän ja sen osat
  •    ymmärtää sähkökoneiden sijaiskytkentämallien fysikaaliset taustat
  •    osaa laskea järjestelmän rajat ja sen eri osien tehonsiirtoa
  •    osaa käyttää sähkökoneiden sijaiskytkentämallia koneen toimintapisteen laskentaan sekä
  •    ymmärtää sähköenergiamuokkauksen perusteet tehoelektroniikan laitteilla.


  Kurssi-informaatio

  Kurssi on jaettu kahdeksaan (8) eri osioon. Luentojen lopuksi pidetään luentokuulustelu, jossa opiskelija vastaa paperille yksinkertaiseen luentoon liittyvään tehtävään. Luentotehtävät arvostellaan löyhästi ja ne ovat niin suoraviivaisia, että luennolla aktiivisesti kuuntelemalla osaa varmasti vastata. Luentokuulustelun tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita osallistumaan luennoille. Luentojen lisäksi opiskelijoille tarjotaan suomenkielinen luentomoniste ja muuta lisämateriaalia. Vierailijaluentoihin liittyy palautettava oppimispäiväkirja, johon annetaan ohjeistus erikseen.

  Ohjatut laskuharjoitukset järjestetään torstaisin ja perjantaisin kampuksella. Laskuharjoituksiin osallistuminen on suositeltavaa. Laskuharjoitussession alussa assistentti antaa vinkkejä alkuun pääsemiseksi. Sen jälkeen ratkaistaan viikon laskutehtäviä (2-3 kappaletta) itsenäisesti tai pienryhmissä ja assistentti neuvoo tarvittaessa. Tehtävien ratkaisut käydään yhteisesti läpi ja lisäksi kotitehtäviin annetaan vinkit laskuharjoitusten lopuksi. Laskuharjoituspisteen saa aktiivisella osallistumisella.

  Jokaisiin laskuharjoituksiin liittyy palautettava kotitehtävä. Kotitehtävä muodostuu laskettavista tehtävistä tai esseekysymyksistä ja sen voi tehdä paperille tai tietokoneella. Kotitehtävä palautetaan PDF-muodossa MyCoursesin palautuslaatikkoon. Arviointikriteerit ovat nähtävillä tehtävänannon yhteydessä.

  Kurssilla on kaksi välikoetta tai kurssitentti. Tentti järjestetään toisen välikokeen yhteydessä eikä siihen tarvitse ilmoittautua erikseen. Välikokeita ei voi uusia. Kokeisiin liittyvät ohjeistukset tarkentuvat kurssin aikana.

  Kurssiarvosana muodostuu seuraavasti

  • välikokeet 2 x 12 p tai kurssitentti 24 p
  • kotitehtävät 8 x 2 p
  • laskuharjoitukset 8 x 1 p
  • luentokuulustelut 8 x 1 p
  • oppimispäiväkirja 2 p
  • kurssipalaute 2 p

  Kynnysehtoja tai pakollisia suorituksia ei ole eli voit kerätä pisteitä vapaasti haluamistasi suorituksista. Kurssiarvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti

  5 - 52 p
  4 - 46 p
  3 - 40 p
  2 - 34 p
  1 - 28 p

  Lopullista arvosanaa voi korottaa vain uusintatentillä tai suorittamalla kurssin uudelleen. Pisteet ovat voimassa kurssin seuraavaan toteutuskertaan saakka.

  Luentokuulustelun tai laskuharjoituksen saa lääkärintodistusta tai muuta painavaa syytä vastaan suorittaa korvaavalla tavalla. Työ ei ole peruste korvaavalle suoritustavalle.