Topic outline

  • Sähkötekniikan perusteet

  • Lukion sähköfysiikan teoriaa ja laskutehtäviä ratkaisuineen

   Omaan tahtiin fysiikka: tasavirtapiirit, jännite ja sähkövirta virtapiireissä, teho ja energiankulutus (huomioi, että näissä käsitellään tasavirtapiirejä ja tällä kurssilla vaihtovirtapiirejä, mutta periaatteet ovat samat)
  • Piirianalyysi I -kurssin perusteita (tekijänoikeudet ja kiitokset Anu Lehtovuori)
  • Videomuodossa

    
    

    
      
  • Kompleksiluvuilla laskeminen

  • Kompleksilukujen yhteen- ja vähennyslasku on helpointa karteesisessa muodossa (z = a + jb), jolloin summataan reaaliosat (a) keskenään ja imaginääriosat (b) keskenään.

   Jako- ja kertolasku on taas kätevintä laskea osoitinmuodossa (r∠ θ). Jakolaskussa amplitudit (r) jaetaan keskenään ja argumentit (θ) vähennetään toisistaan. Kertolaskussa amplitudit kerrotaan keskenään ja argumentit summataan yhteen.

   Näiden muotojen välillä pätee

   \( r= \sqrt{a^2+b^2} \)

   \( \theta= arctan( \frac{b}{a}) \)

   \( a=r cos( \theta ) \)

   \( b=r sin( \theta) \)


   Tällä kurssilla laskennassa käytetään osoitinmuotoisia kompleksilukuja. Helpotat laskemista vaihtamalla laskimesi asetukset seuraavasti

   Etusivu > Asetukset > Asiakirjan asetukset... > Kulma: aste & Reaali- tai kompleksiluku: Polaarinen > OK (TI-nspire CX CAS)

   Saat syötettyä kulman laskuihin valitsemalla kirjaston (kirjan kuva deleten alla) > 4: merkkikirjasto > etsi kulman symboli ∠ rivillä 2. Sijoita osoitinmuotoiset kompleksiluvut sulkeiden sisään. Voit kirjoittaa laskut myös karteesisessa muodossa tai näiden yhdistelmänä, mutta edellä mainituilla asetuksilla saat vastauksen aina osoitinmuodossa.

  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   Laskuesimerkki File PDF