Virheellinen kurssin osio kurssilla "MNGT-A4001 - (P04) Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot, Luento-opetus, 26.10.2022-1.12.2022"

Lisätietoja virheestä