Osion kuvaus

 • Tervetuloa Väline: Typografia -kurssille! Tällä kurssilla tutustutaan kirjainten ja tekstin muotoiluun. Kurssia opettavat Tuomas Kortteinen ja Heikki Lotvonen. Lisäksi Sampo Korkeila tulee opettamaan InDesignia.

  Kurssin ydinkysymyksiä ovat:
  —    Mitä kirjaimet ja niiden muodostamat merkkijonot (eli teksti) oikeastaan ovat, ja millaisista osista ne koostuvat?
  —    Miten kirjainten ja tekstin muotoilulla viestitään? Miten sillä erotutaan massasta, ohjataan lukijaa tai selvennetään sisältöä?
  —    Mitkä ovat typografisen viestinnän tärkeimpiä työkaluja? Millainen historia näillä työkaluilla on, ja millaisia konventioita niiden käyttöön liittyy? Miten eri aikakaudet ja kulttuurit ovat näkyvissä kirjainten ja tekstin muotoilussa?
  Kurssilla siis tutustutaan typografisen muotoilun peruskysymyksiin, -tekniikoihin ja -työkaluihin. Typografista muotoilua tekee meistä jokainen: se on fonttien valitsemista, rivivälin tai tekstin koon säätämistä ja tekstin asettelua sivulle tai näytölle. Tästä huolimatta vain harva typografista muotoilua tekevä ymmärtää tai osaa hahmottaa typografisten valintojensa merkityksiä tai seurauksia. Tämän kurssin keskeisenä tavoitteena onkin opetella tekemään tietoisia valintoja — opetella näkemään kirjaimet ja teksti muotoiltuna ja muotoiltavana kielenä ja kulttuurina.
  Kurssin ytimessä on lisäksi ajatus typografista (typografi on henkilö joka tekee typografista muotoilua) tekijänä, joka elää ja toimii kirjoittajan ja lukijan välimaastossa. Typografi muokkaa ja muotoilee kirjoittajan käsikirjoituksen sen lopulliseen ulkoasuun, ja toimii samalla julkaistavan tekstin ensimmäisenä lukijana. Typografisia valintoja tehdessään hän eläytyy vuorotellen niin kirjoittajaan kuin lukijaankin, ja näin osallistuu sekä tekstin kirjoitus- että lukuprosessiin.

  Näiden typografiaan liittyvien oppimistavoitteiden lisäksi kurssilla on tavoitteena opetella suunnittelemaan omaa suunnitteluaan.
  Käytännössä tämä tarkoittaa:
  —    oman työskentelyn aikatauluttamista ja projektinhallintaa,
  —    oman suunnitteluprosessin analysointia ja avaamista, ja
  —    Aallon työpajojen ja tuotantomahdollisuuksien omatoimista käyttöä.

  Kurssi koostuu luennoista, luokassa tehtävistä tehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä. Kurssin jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti kolme tehtävää, jotka kootaan kurssin lopussa näyttelyyn BetaSpace-galleriaan. Luennot ja tuntitehtävät tukevat itsenäistä työskentelyä, ja töistä saa palautetta kurssin aikana useaan otteeseen.

  Kurssi järjestetään lähiopetuksena Otakaari 1:n VCD-kandistudiossa (A131a). Lähiopetusta on tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–17. Kurssi päättyy perjantaina 17.2. avautuvaan kurssinäyttelyyn.
  Kurssin suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa, eli poissa saa olla korkeintaan neljä opetuspäivää.

  Opettajien yhteystiedot:
  Tuomas Kortteinen
  tuomas.kortteinen@aalto.fi
  +3584578348083

  Heikki Lotvonen
  heikki.v.lotvonen@aalto.fi
  +358405888229

 • VIIKKO 1: Merkki, kirjain, glyyfi

  ti 10.1. — A131a — Mitä typografia on; kalligrafian perustekniikat
  ke 11.1.—  EKSKURSIO — Päivälehden museo
  to 12.1. — A131a — Kirjainten tuottamisen tavat

  KESKIVIIKON AIKATAULU
  Ryhmä A (sukunimien alkukirjaimet A–Paananen): tavataan Päivälehden museolla klo 9.30
  Ryhmä B (sukunimien alkukirjaimet Pallari–Ö): tavataan Ruttopuistossa klo 10.30

  Linkkejä tunneilla mainittuihin podcasteihin ja artikkeleihin
 • VIIKKO 2: Kirjaintyyppi, fontti, teksti

  ti 17.1. — A131a — Sampo: InDesignin perustyökalut
  ke 18.1. — A131a — Mitä fontit ovat; lukemisen tavat
  to 19.1. — A131a — Sampo: Tekstin juoksuttaminen InDesignissa
 • VIIKKO 3: Hierarkia, kontrasti, sommittelu

  ti 24.1. — A131a — Palautepäivä 1
  klo 9.15–10.30: ryhmä A (Tuomas); ryhmä B (Heikki)
  klo 10.45–12.00: ryhmä C (Tuomas); ryhmä D (Heikki)
  klo 13.00–14.15: ryhmä E (Tuomas); ryhmä F (Heikki)
  klo 14.30–15.45: ryhmä G (Tuomas); ryhmä H (Heikki)

  ke 25.1. — A131a — Typografinen hierarkia ja kontrasti
  to 26.1. — A131a — Mikro- ja makrotypografia; mittayksiköt ja gridit
 • VIIKKO 4: Palsta, tekstuuri, tyyli

  ti  31.1. — A131a — Palautepäivä 2

  klo 9.15–10.30: ryhmä G (Tuomas); ryhmä H (Heikki)
  klo 10.45–12.00: ryhmä F (Tuomas); ryhmä E (Heikki)
  klo 13.00–14.15: ryhmä D (Tuomas); ryhmä C (Heikki)
  klo 14.30–15.45: ryhmä B (Tuomas); ryhmä A (Heikki)

  ke 1.2. — A131a — Mikrotypografia; ”hyvä palsta”
  to 2.2. — A131a — Makrotypografia; sommittelu ja gridit
 • VIIKKO 5: Esiäidit ja -isät

  ti 7.2. — A131a — Palautepäivä 3

  klo 9.15–10.30: ryhmä A (Tuomas); ryhmä B (Heikki)
  klo 10.45–12.00: ryhmä C (Tuomas); ryhmä D (Heikki)
  klo 13.00–14.15: ryhmä E (Tuomas); ryhmä F (Heikki)
  klo 14.30–15.45: ryhmä H (Tuomas); ryhmä G (Heikki)

  ke 8.2. — A131a — Esitelmien tekoa 

  klo 9.15: Luento Typografian dekolonisaatiosta
  Loppupäivä Esitelmien tekoa

  to 9.2. — A131a — Esitelmäpäivä
  Merz & Kurt Schwitters / Melissa & Venla / 09:20
  Elizabeth Friedländer/  Maria & Emmi T / 09:40
  Sheila Levrant de Bretteville / Julia H & Emmi S / 10:00
  Punk zinet / Caitlin & Benjamin / 10:20
  April Greiman / Vilma & Farida / 10:40
  Paula Scher / Siri & Tomas / 11:00
  Katherine McCoy & Cranbrook Academy / Laura & Topi / 11:20
  Underground press / Maisa & Eevi / 11:40
  Émigre & Zuzana Licko & Rudy Vanderlans / Anri & Enia / 13:00
  VHS / Emil & Aleks / 13:20
  Carol Twombly / Janni & Anna / 13:40
  Colors & Tibor Kalman / Hilkka & Veera / 14:00
  Ahn Sang-Soo & hangul-typografia / Riina & Aada / 14:20
  Cutie / Miina & Julia J / 14:40
  Tobias Frere-Jones / Roosa & Tuomas / 15:00
  Experimental Jetset / Inka & Wilma / 15:20
  Metahaven / Juuli & Reetta / 15:40
 • VIIKKO 6: Loppukiri & kurssinäyttely

  ti 14.2 — A131a — Vierailijapäivä

  ke 15.2. — A131a — Tuotantopäivä

  Itsenäistä työskentelyä; Tuomas ja Heikki paikalla kandistudiolla auttamassa tarpeen mukaan.

  to 16.2. — A131a — Loppukritiikki
  Ottakaa mukaan juliste (painettuna tai printattuna), kirjainkasvio (printattuna kansiossa) ja kirjataitto (vähintään yksi vihko printattuna ja sidottuna).

  • klo 9.15–10.45: ryhmät G ja H
  • klo 10.45–12.15: ryhmät F & E
  • klo 13.00–14.30: ryhmät D & C
  • klo 14.30–16: ryhmät B & A

  pe 17.2. — BetaSpace — Kurssinäyttelyn avajaiset
  • klo 13–16: Näyttelyn pystytys. Saavutaan kaikki paikalle tasan klo 13.
  • 17–19: Avajaiset
 • Tehtävät

  Kurssilla tehdään itsenäisesti kolme tehtävää, jotka kootaan kurssinäyttelyyn. Tehtävät palautetaan torstaina 16.2.
  Nämä tehtävät ovat:
  —    kirjainkasvio,
  —    juliste kurssinäyttelylle, ja
  —    kirjataitto.
  Yksityiskohtaiset tehtävänannot käydään läpi kurssin ensimmäisellä ja toisella viikolla.
  Itsenäisesti työstettävien tehtävien suunnittelu- ja tuotantoprosessi dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan. Oppimispäiväkirjassa ei siis ole tarkoitus referoida tai reflektoida sitä, mitä kunakin viikkona on lähiopetuksessa käyty läpi. Sen sijaan siinä on tarkoitus avata omaa suunnitteluprosessia, esitellä töiden luonnoksia/välivaiheita sekä perustella omia valintojaan.

  Itsenäisten tehtävien lisäksi kurssilla tehdään parityönä esitelmä merkittävästä graafisesta suunnittelijasta, typografista tai kirjainmuotoilijasta. Parit arvotaan ja aiheet valitaan viikolla 4; esitelmät esitellään viikon 5 torstaina.

  Näiden tehtävien ohella kurssilla tehdään joukko nopeita tuntitehtäviä, jotka rytmittävät/tauottavat luentoja ja edesauttavat käsillä ajattelua ja niillä oppimista. Tuntitehtävät voi pääosin tehdä käsin (tai koneella jos niin haluaa), ja ne palautetaan MyCoursesiin. Tuntitehtäviä ei arvostella erikseen, mutta niistä voi pyytää palautetta.

  Arvostelu

  Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5.
  Arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
  33%    läsnäolo (väh. 80%) ja luokkatehtävien palautus (väh. 80%)
  33%    itsenäisten tehtävien suunnittelu- ja tuotantoprosessin dokumentointi
  33%    itsenäisten tehtävien & esitelmän lopputulos

  Mitä tehtävien lopputuloksesta sitten arvostellaan? Esim. seuraavaa:
  —    Kuinka oivaltavia ajatuksia ja viestintä-/muotoilukeinoja lopputuloksessa on näkyvillä?
  —    Kuinka tietoisilta & harkituilta töiden typografiset valinnat näyttävät? Välittyykö töistä tekijän eetos, tyyli tai taito?

 • Nämä kirjat on tarkoitettu opiskelun tueksi tai jos kurssin aiheisiin haluaa syventyä omalla ajallaan. Suurin osa kirjoista löytyy joko helposti netistä tai Aallon kirjastosta.

      PERUSTEOKSET
  Bringhurst, R. (1992/2005). The elements of typographic style. Hartley and Marks.
  Hochuli, J. (2015). Detail in typography. Editions B42.
  Lupton, E. (2004). Thinking with type. Princeton Architectural Press.
  Middendorp, J. (2012). Shaping text. BIS Publishers.

      JULKAISUSUUNNITTELU
  Hochuli, J. & Kinross, R. (2003). Designing books: practice and theory. Hyphen Press.

      KIRJAINMUOTOILU
  Cheng, K. (2006/2020). Designing type. Yale University Press.
  Noordzij, G. (2006). The stroke: Theory of Writing. Hyphen Press.
  Unger, G. (2018). Theory of type design. nai010.

      HISTORIA
  Armstrong, H. (ed.) 2009. Graphic Design Theory: Readings from the Field. Princeton Architectural Press.
  Kinross, R. (2019). Modern typography: an essay in critical history. Editions B42.
  Middendorp, J. (2004). Dutch type. 010 Publishers.
  Smeijers, F. (1996/2011). Counterpunch: Making type in the sixteenth century. Hyphen Press.

      SUOMENKIELISET
  Itkonen, M. (2015). Typografian käsikirja. Typoteekki.
  Lukkarila, J. (2001). Tekstuuri: typografia julkaisijan apuvälineenä. Credonet.

      KS. MYÖS
  Baines, P. & Haslam, A. (2005). Type and typography. Laurence King.
  Unger, G. (2007). While You’re Reading. Mark Batty Publisher.
  Wittner, B., Thoma, S., Hartmann, T. (eds.). Bi-Scriptual: Typography and Graphic Design with Multiple Script Systems. Niggli Verlag.