Topic outline

 • Tehtävät

  Kurssilla tehdään itsenäisesti kolme tehtävää, jotka kootaan kurssinäyttelyyn. Tehtävät palautetaan torstaina 16.2.
  Nämä tehtävät ovat:
  —    kirjainkasvio,
  —    juliste kurssinäyttelylle, ja
  —    kirjataitto.
  Yksityiskohtaiset tehtävänannot käydään läpi kurssin ensimmäisellä ja toisella viikolla.
  Itsenäisesti työstettävien tehtävien suunnittelu- ja tuotantoprosessi dokumentoidaan oppimispäiväkirjaan. Oppimispäiväkirjassa ei siis ole tarkoitus referoida tai reflektoida sitä, mitä kunakin viikkona on lähiopetuksessa käyty läpi. Sen sijaan siinä on tarkoitus avata omaa suunnitteluprosessia, esitellä töiden luonnoksia/välivaiheita sekä perustella omia valintojaan.

  Itsenäisten tehtävien lisäksi kurssilla tehdään parityönä esitelmä merkittävästä graafisesta suunnittelijasta, typografista tai kirjainmuotoilijasta. Parit arvotaan ja aiheet valitaan viikolla 4; esitelmät esitellään viikon 5 torstaina.

  Näiden tehtävien ohella kurssilla tehdään joukko nopeita tuntitehtäviä, jotka rytmittävät/tauottavat luentoja ja edesauttavat käsillä ajattelua ja niillä oppimista. Tuntitehtävät voi pääosin tehdä käsin (tai koneella jos niin haluaa), ja ne palautetaan MyCoursesiin. Tuntitehtäviä ei arvostella erikseen, mutta niistä voi pyytää palautetta.

  Arvostelu

  Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5.
  Arvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:
  33%    läsnäolo (väh. 80%) ja luokkatehtävien palautus (väh. 80%)
  33%    itsenäisten tehtävien suunnittelu- ja tuotantoprosessin dokumentointi
  33%    itsenäisten tehtävien & esitelmän lopputulos

  Mitä tehtävien lopputuloksesta sitten arvostellaan? Esim. seuraavaa:
  —    Kuinka oivaltavia ajatuksia ja viestintä-/muotoilukeinoja lopputuloksessa on näkyvillä?
  —    Kuinka tietoisilta & harkituilta töiden typografiset valinnat näyttävät? Välittyykö töistä tekijän eetos, tyyli tai taito?

  • File icon
   Tehtävä: KIRJAINKASVIO File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Assignment icon
   Kirjainkasvio PALAUTUSKANSIO Assignment
   Not available unless: You are a(n) Student

   Palauta tänne kirjainkasviosi pdf-tiedostona viimeistään torstaina 16.2.

  • File icon
   Tehtävä: JULISTE File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Juliste TEKSTIAINEISTO File
   Not available unless: You are a(n) Student

   Tästä .docx-tiedostosta saa kurssinäyttelyn julisteen tekstin.

  • Assignment icon
   Juliste PALAUTUSKANSIO Assignment
   Not available unless: You are a(n) Student

   Palauta tänne julisteesi pdf- tai kuvatiedostona viimeistään torstaina 16.2.

  • File icon
   Tehtävä: KIRJATAITTO File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Folder icon
   Kirjataitto TEKSTIAINEISTO Folder
   Not available unless: You are a(n) Student

   Tästä kansiosta saa ladattua Vasaran ja hiljaisuuden luvut omina word-tiedostoinaan.

  • Assignment icon
   Kirjataitto PALAUTUSKANSIO Assignment
   Not available unless: You are a(n) Student

   Palauta tänne Vasara ja hiljaisuus -kirjataittosi pdf-tiedostona viimeistään torstaina 16.2.

  • File icon
   Tehtävä: ESITELMÄ File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • URL icon
   Esitelmätehtävä AIHEET URL
   Not available unless: You are a(n) Student

   Valitse yhdessä parisi kanssa yksi aihe oheisesta taulukosta ja ilmoita se Tuomakselle torstaina 2. helmikuuta.