Topic outline

  • Assignment icon

   Hei, ennen kurssin alkua ladatkaa Cinebench-testausohjelma koneellenne osoitteesta:

   https://www.maxon.net/en/cinebench

   - ja ajakaa "Multicore Test" vasemmasta yläkulmasta.

   Cinebench testaa koneenne prosessorin tehokkuutta 3D-kuvien laskemisessa piirtämällä kokeeksi fotorealistisen olohuonenäkymän laatikko ("bucket") kerrallaan keskeltä reunoille. Tähän voi mennä hetki, olkaa kärsivällisiä. Testin päätyttyä koneen tehokkuus ilmoitetaan pistemääränä ohjelmaikkunan vasemmassa yläkulmassa. Kirjatkaa luku ylös tähän tehtävänantoon. Tämä auttaa minua arvioimaan kurssin tehtävien vaatimaa aikaa ja siten kurssin kuormittavuutta.

   Vertailun vuoksi:
   2019 16" MBP (i9-9880H @ 2,3GHz, 8-core): 7930 pistettä

  • Assignment icon

   Tämän tehtävän tarkoituksena on kehittää teitä kiinnostavia esteettisiä aiheita  konkreettisiksi toteuttamiskelpoisiksi termeiksi. Tyylinä on luova kirjoittaminen.

   1. Kirjoittakaa paperille ylös joukko sanoja, jotka kuvaavat teitä yleisesti kiinnostavaa estetiikkaa tällä hetkellä. Tavoitteena määrä.

   2. Asettukaa mielessänne kurssin ilmeiseen viitekehykseen (3D, VJ, esitys...) – ja sitten “ajelehtikaa” siitä poispäin, odotuksien ulkopuolelle. Miettikää esimerkiksi missä ja miten haluatte rentoutua työpäivän jälkeen. Kirjatkaa kurssin viitekehyksen ulkopuolelta tulevia ajatuksia yksittäisinä sanoina ylös. Toistakaa halutessanne.

   3. Lukekaa läpi molempien paperien sisällöt. Alleviivatkaa molemmista sanaryhmistä kolmesta viiteen teitä eniten puhuttelevaa termiä jotka toimivat yleisnimittäjinä; voitte ryhmitellä sanoja tarvittaessa ja kirjoittaa uusia. Valitkaa sitten omimmalta tuntuvat termit ja kirjoittakaa ne vierekkäin erilleen muista teksteistä.

   4. Kirjoittakaa valitsemienne yläkäsitteiden alle lista sanoista/termeistä jotka liittyvät kuhunkin aiheeseen. Edetkää yleisestä erityisempään ja tarkempaan. Substantiiveja ja adjektiiveja, miksei myös verbejä. Kohti --> konkreettista!

   5. Koostakaa sanalistojen pohjalta leikekirjat, joissa on etsittynä sanoja esittäviä kuvia sekä selkeänä, isona otsikkona yläkäsite ja sen alla pienemmällä sanalistanne. Yksi sivu per yksi yläkäsite/aihe/teema. Hyvän arvosanan saadakseen tehkää taustatutkimusta yläkäsitteen aiheesta ja liittäkää lähteet sivulle.

   Palauttakaa leikekirjat sanalistoineen PDF-muodossa tähän tehtävään. Voitte sisällyttää myös kuvan alkuperäisestä sanalistastanne. Palautusta päivitetään kurssin edetessä.

  • Assignment icon

   Palauttakaa tähän PDF-muodossa yksi A4-kokoinen sivu jossa kerrotte lyhyesti mikä oli viikon aikana tärkein yksittäinen asia jonka parissa työskentelitte. Puolet sivusta tulisi olla kuvia, puolet tekstiä. Merkitkää viikkonumero ja oma nimenne sivun oikeaan ylälaitaan.

   Reflektoikaa oppimaanne, liittyen luennoilla käsiteltyihin aiheisiin ja omaan työhönne sen tiimoilta. Koittakaa ideoida ja kehittää ajatuksianne eteenpäin sen sijaan että vain listaisitte viikon aikana tekemiänne asioita.

   1 piste: raporttimainen tai luettelomainen teksti; yhteys viikon aiheisiin puuttuu; ei luonnoksia, kuvakaappauksia eikä rendauksia liittyen aiheisiin.

   2 pistettä: reflektio analysoi viikon aiheisiin liittyvää haastetta sekä  mahdollisia ratkaisuja; luonnoksilla ja kuvilla on selvä yhteys käsiteltyyn haasteeseen.

   3 pistettä: sama kuin yllä, lisäksi reflektio sisältää luovaa ideointia: tuo esiin perspektiivejä, ajatuksia ja ideoita jotka ovat itsenäisen työskentelyn, kokeilun, analyysin ja kriittisen arvoinnin tulosta.


  • Assignment icon

   Palauttakaa tähän PDF-muodossa yksi A4-kokoinen sivu jossa kerrotte lyhyesti mikä oli viikon aikana tärkein yksittäinen asia jonka parissa työskentelitte. Puolet sivusta tulisi olla kuvia, puolet tekstiä. Merkitkää viikkonumero ja oma nimenne sivun oikeaan ylälaitaan.

   Reflektoikaa oppimaanne, liittyen luennoilla käsiteltyihin aiheisiin ja omaan työhönne sen tiimoilta. Koittakaa ideoida ja kehittää ajatuksianne eteenpäin sen sijaan että vain listaisitte viikon aikana tekemiänne asioita.

   1 piste: päiväkirjamainen tai luettelomainen teksti; yhteys viikon aiheisiin puuttuu; ei luonnoksia, kuvakaappauksia eikä rendauksia liittyen aiheisiin.

   2 pistettä: reflektio analysoi viikon aiheisiin liittyvää haastetta sekä  mahdollisia ratkaisuja; luonnoksilla ja kuvilla on selvä yhteys käsiteltyyn haasteeseen.

   3 pistettä: sama kuin yllä, lisäksi reflektio sisältää luovaa ideointia: tuo esiin perspektiivejä, ajatuksia ja ideoita jotka ovat itsenäisen työskentelyn, kokeilun, analyysin ja kriittisen arvoinnin tulosta.


  • Assignment icon

   Palauttakaa tähän PDF-muodossa yksi A4-kokoinen sivu jossa kerrotte lyhyesti mikä oli viikon aikana tärkein yksittäinen asia jonka parissa työskentelitte. Puolet sivusta tulisi olla kuvia, puolet tekstiä. Merkitkää viikkonumero ja oma nimenne sivun oikeaan ylälaitaan.

   Reflektoikaa oppimaanne, liittyen luennoilla käsiteltyihin aiheisiin ja omaan työhönne sen tiimoilta. Koittakaa ideoida ja kehittää ajatuksianne eteenpäin sen sijaan että vain listaisitte viikon aikana tekemiänne asioita.

   1 piste: päiväkirjamainen tai luettelomainen teksti; yhteys viikon aiheisiin puuttuu; ei luonnoksia, kuvakaappauksia eikä rendauksia liittyen aiheisiin.

   2 pistettä: reflektio analysoi viikon aiheisiin liittyvää haastetta sekä  mahdollisia ratkaisuja; luonnoksilla ja kuvilla on selvä yhteys käsiteltyyn haasteeseen.

   3 pistettä: sama kuin yllä, lisäksi reflektio sisältää luovaa ideointia: tuo esiin perspektiivejä, ajatuksia ja ideoita jotka ovat itsenäisen työskentelyn, kokeilun, analyysin ja kriittisen arvoinnin tulosta.


  • Assignment icon

   Palauttakaa tähän PDF-muodossa yksi A4-kokoinen sivu jossa kerrotte lyhyesti mikä oli viikon aikana tärkein yksittäinen asia jonka parissa työskentelitte. Puolet sivusta tulisi olla kuvia, puolet tekstiä. Merkitkää viikkonumero ja oma nimenne sivun oikeaan ylälaitaan.

   Reflektoikaa oppimaanne, liittyen luennoilla käsiteltyihin aiheisiin ja omaan työhönne sen tiimoilta. Koittakaa ideoida ja kehittää ajatuksianne eteenpäin sen sijaan että vain listaisitte viikon aikana tekemiänne asioita.

   1 piste: päiväkirjamainen tai luettelomainen teksti; yhteys viikon aiheisiin puuttuu; ei luonnoksia, kuvakaappauksia eikä rendauksia liittyen aiheisiin.

   2 pistettä: reflektio analysoi viikon aiheisiin liittyvää haastetta sekä  mahdollisia ratkaisuja; luonnoksilla ja kuvilla on selvä yhteys käsiteltyyn haasteeseen.

   3 pistettä: sama kuin yllä, lisäksi reflektio sisältää luovaa ideointia: tuo esiin perspektiivejä, ajatuksia ja ideoita jotka ovat itsenäisen työskentelyn, kokeilun, analyysin ja kriittisen arvoinnin tulosta.


  • Assignment icon

   Lisätkää harjoitusten ja loppuesityksen dokumentaatio videomuodossa OneDriveen, oman ryhmänne alla olevaan kansioon nimeltä "Dokumentaatio -A/B/C" etc, tänne: OneDrive


  • Assignment icon

   Antakaa itsellenne Adobe portfolio -alustan oppimispäiväkirjaan kokonaisarvosana asteikolla 1–5. Kirjoittakaa lyhyt perustelu arvosanalle, jossa kerrotte mitä teitte, miksi, miltä se tuntui ja miksi annatte kyseisen arvosanan itsellenne.

   Arvosana-asteikko on:

   5 = erinomainen
   4 = erittäin hyvä
   3 = hyvä
   2 = kohtalainen
   1 = välttävä
   0 = hylätty

   Numeron perusteena voi käyttää omaa mielipidettään siitä miten omasta mielestään on suoriutunut suunnitelmien tekemisestä, toteutuksista, reflektioista, harjoituksista ja esityksistä. Kirjatkaa oheen oppimispäiväkirjan linkki sekä mahdollinen salasana.