Topic outline

  • Assignment icon

   Ladatkaa tähän yhdessä PDF-tiedostossa valokuvat seuraavista tehtävistä aina työvaiheiden valmistuttua. Jokainen kohta omalle sivulleen selkeästi luettavana ja ymmärrettävänä. Kirjoittakaa tärkeimmät tiedot eli logline ja ydinsanoma puhtaaksi koneella ja liittäkää omalle sivulleen vierekkäin.

   • Sanalista ja vastakohdat
   • Mind map -laajennus
   • DO's & DONT's - mitä ainakin, mitä ei ainakaan
   • Tiedonkeruu-vaihe: tarkentavia tietoja ja lähteitä ideaan kuuluvista käsitteistä
   • Logline: Yhdellä virkkeellä mitä videossa tapahtuu.
   • Ydinsanoma: Viesti jonka haluat välittyvän
   • Kuvakäsikirjoituksen luonnos (thumbnail sketch)
   • Moodboard (otsikko, kuvat, sanalista aiheista joita kuvissa näkyy)
   • Tyylikuvat - kuvat jotka kertovat valmiin videon tyylin.

   Tarkemmat kuvaukset täällä.

   Päivittäkää palautusta kurssin edetessä. Lisätkää uudet sivut edellisten perään. Tiedostokoko max 100Mb.

  • Page icon

   Tässä yksityiskohtaisemmat tehtävänannot kirjoitusharjoituksiin.

  • Assignment icon

   Pidättekö elokuvista? Entä televisiosarjoista? Sitten tämä tehtävä on sopiva teille!

   Katsokaa aluksi Saul Bassista kertova minidokumentti täältä:
   https://www.youtube.com/watch?v=frWLpyI3lXY

   Valitkaa sitten yksi vapaavalintainen alkutekstikohtaus esimerkiksi sivustolta Art of the Title ja purkakaa se käsin piirtämällä kuuden ruudun A4-kuvakäsikirjoituspohjaan kuvaruuduiksi. Voitte piirtää ruudut itse jos printteriä ei ole.

   Piirtäkää kuvaruutuihin kohta kohdalta, mitä alkutekstikohtauksessa tapahtuu.

   Kirjoittakaa alle kuvaus tapahtumista, myös miltä kukin otto (yksi kuvaruutu) tuntuu l. mikä niiden tunnelma on.

   Kirjoittakaa tekstilaatikkoon linkki alkuperäiseen videoon.

  • Assignment icon
   Tehkää After Effectsillä seuraavat neljä liikeharjoitusta:

   1. Neliö kiertää ruudun reunoja pitkin tasaisella nopeudella.
   2. Neliö kiertää ympyrää, menosuuntaansa osoittaen.
   3. Pallo pomppii paikallaan, lakipisteessään hidastuen.
   4. Pallo pomppii vasemmalta oikealle, hidastuen ja pysähtyen lopussa.

   Liittäkää kaikki harjoitukset yhteen ja samaan kompositioon ja rendatkaa ulos videoksi, .mp4 H.264 -muodossa ja palauttakaa tähän, kiitos..


  • Assignment icon

   Katsokaa yksi video ja lukekaa yksi blogikirjoitus ennen ensi torstaita syventämään ymmärrystä digitaalisten videoformaattien tärkeimmistä muuttujista:

   1. James Archer - Video Frame Rates, Bit Rates and Resolution made simple: https://www.youtube.com/watch?v=_XzGhc9mPVk
   2. Sid Bala - H.264 is Magic: https://sidbala.com/h-264-is-magic/ 

   Palauttakaa yhteensä 400–600 sanan tiivistelmä näiden kahden resurssin tärkeimmistä pointeista tähän tehtävään sekä oppimispäiväkirjaanne.

   Kaikkea matematiikkaa ei tarvitse tajuta mutta yleinen periaate on hyvä ymmärtää!


  • Assignment icon

   Tehkää seuraavat kompositointiharjoitukset After Effectsillä omiin kompositioihinsa sekä tarvittaessa käyttämällä Photoshopia ja Illustratoria. Palautus yhtenä MP4-videona jossa tehtävät 1–4 peräkkäin (ei päällekkäin kuten viime kerralla).

   1. Kaksi eri väristä ympyrää liikkuu ruudun poikki vastakkaisiin suuntiin ja risteäessään vaihtavat väriä vain kulkiessaan toistensa päältä.
   2. Ympyrä liikkuu ruudun poikki vasemmalta oikealle ja paljastaa samalla teidän nimenne vain kulkiessaan sen päältä (kuin linssi).
   3. Ruudulla näkyy vaakatasossa rivi värillisiä emojeja. Iso neliö liikkuu rivin yli vasemmalta oikealle paljastaen toisia värillisiä emojeja vain kulkiessaan niiden päältä.
   4. Ruudulla aluksi ensimmäinen tyylikuva. Oma nimi outline-tekstinä kasvaa ruudun keskeltä paljastaen sisäosissaan toisen tyylikuvan. Lopussa näkyy vain toinen tyylikuva, ei enää tekstiä. Teksti ei pikselöidy kasvaessaan.


  • Assignment icon

   Tehkää seuraavat animaatioharjoitukset kukin omaan kompositioonsa ja lisätkää kaikkiin ääniefektit. Sulkeissa sovellettava animaation kahdestatoista periaatteesta.

   1. Tehkää paikoillaan pomppiva pallo joka litistyy ja venyy pomppiessaan (1) sekä hidastuu lakipisteessään (6). Korvatkaa pallo sitten jollain omalla tuotoksellanne, esim. tyylikuvista.

   2. Tehkää pieni neliö joka pyrkii työntämään isompaa neliötä sivusuunnassa. Animoikaa pienen neliön valmistautuminen (2), tarvittavat  hidastukset (6) ja inertia (5) niin että suurempi neliö näyttää raskaalta. Tunne = efforttia!

   3. Tehkää viisisakarainen tähti joka näyttää kookkaalta. Sen työntää sivuun paljon (10) suurempi ympyrä. Sen työntää sivuun paljon suurempi neliö. Sen työntää sivuun paljon suurempi tähti. Zoomatkaa ulos aina tarvittaessa ja tehkää siirtymät luonteviksi (2,5,8). Antakaa jokaiselle muodolle jokin persoonallinen animaatio (12).

   4. Tehkää kaksi viisisakaraista tähteä jotka pallottelevat pientä palloa välillään kaaressa (7). Heitot ja kopit pitäisivät tuntua luontevilta (2,5,8).

   Kootkaa harjoitukset 1-4 ääniefekteineen kaikki yhteen ja samaan AE-kompositioon peräkanaa ja lisätkää taustalle taustamusiikki esim. Pixabayn musiikkikirjastosta. Säätäkää musiikin voimakkuus niin että efektit kuulee. Lisätkää oma nimi ja teksti "Väline: Liike 2023 - 12 animaation periaatetta" tms. alkuun.

   Rendatkaa ulos yksi MP4-video ja palauttakaa MyCoursesiin. Palautus ensi torstaiksi.


  • Assignment icon

   Jatkakaa viime viikolla tehtyjen tyylikuvien kehittämistä ja tehkää tarvittaessa lisää kuvia Photoshopilla ja/tai Illustratorilla. Voitte kokeilla animoida tyylikuvia tähän mennessä opituilla tiedoilla ja taidoilla. Kiinnittäkää huomiota siihen mitkä alueet ja elementit täytyy pitää irrallisina animointia varten. Palauttakaa kuvia JPG-muodossa tähän tehtävänantoon ja halutessanne MP4-videona.

  • Assignment icon

   Tehkää seuraavat harjoitukset erillisinä kompositioina ja kootkaa ne lopuksi yhteen videoon. Jokaisen harjoituksen välillä tulee erilainen siirtymä (esim. häivytys, pyyhkäisy tai muu). Tehkää harjoitukset 2–4 värilliselle taustalle (ei mustalle).

   1. Keksikää nimi tulevalle animaatiollenne ja tehkää sen pohjalta yksinkertainen alkuteksti, jossa näkyy animaation nimi ja oma nimenne. Valitkaa tyyli, värit ja typografia. Alkutekstien tulee ilmestyä ja kadota valitsemallanne tavalla tyylikuvanne päällä.

   2. Valitkaa yksi sana joka kuvastaa konseptianne. Valitkaa sanalle kirjasinlaji ja väri. Animoikaa sana muuttumaan regular >italic > bold > regular. Värillinen tausta.

   3. Tehkää neljä sanaa ilmestymään ja katoamaan peräjälkeen käyttäen neljää eri ääniefektiä. Sanoilla eri fontit, värit ja animointi riippuen äänestä.  Värillinen tausta.

   4. Nauravat kirjaimet. Tyyli vapaa, nauru ääniefektinä taustalla. Värillinen tausta.


   Palautus yhtenä H.264 MP4 -videona, kiitos.

  • Assignment icon

   1. Etsikää neljä stock-videota jotka liittyvät konseptiinne. Värjätkää videot moodboardistanne otetuilla eri väreillä esim. duotone-tyyliin. Animoikaa videot tulemaan sisään yksi toisensa jälkeen samaan kuvaan kunnes kaikki ovat vierekkäin samanaikaisesti näkyvissä (Split Screen / Dallas-efekti). Lisätkää päälle oma nimi ja taustalle musiikki.

   2. Etsikää kuusi stock-valokuvaa kuvittamaan teema "aamusta iltaan". Häivyttäkää kuvat näkyviin toistensa päälle viiden sekunnin ajaksi ennen seuraavan häivytystä sisään. Viimeinen häivytys mustaan. Animoikaa kuvat liikkumaan hienoisesti (ns. Ken Burns -efekti) ja lisätkää taustalle sopiva musiikki. 

   3. Kuvatkaa yksi video ja ottakaa yksi valokuva joka kuvaa  konseptianne. Rakentakaa leikkauksilla dialogi valokuvan ja videon välille (ns. Kuleshov -efekti). Lisätkää musiikki ja tahdistakaa leikkaukset musiikiin. Kesto enintään 30 sekuntia.

   4. Kuvatkaa yksi video, jossa jokin selkeä asia tai henkilö ilmestyy kuvaan vasemmalta ja katoaa ulos kuvasta oikealle. Liittäkää mukaan ääni, joko nauhoittamalla tai lisäämällä jäljestä. Hidastakaa videon nopeutta Time Remap -toiminnolla alun jälkeen, pysäyttäkää liike muutamaksi sekunniksi kuvan keskellä ja sitten nopeuttakaa aikaa kohteen kulkiessa ulos kuvasta. Äänen ja kuvan tulisi hidastua, pysähtyä ja nopeutua yhtäaikaa.

   Palauttakaa harjoitukset peräkkäin samaan 1920x1080 -kokoiseen videoon .MP4 H.264 -muodossa.

  • Assignment icon

   Tehkää ANIMATIC eli 20 sekuntia kestävä video, johon on koottu tekemänne materiaali tähän saakka. Liittäkää aikajanalle peräkkäin luonnokset kuvakäsikirjoituksesta, sekä tyylikuvat niille kuuluville paikoille. Lisätkää sopiva musiikki taustalle.

   Animaticin tehtävä on havainnollistaa videon ajastusta. Sitä voi ajatella animoituna storyboardina. Samalla se esittelee mitä materiaaleja on valmiina ja mitä puuttuu vielä. 

   Liittäkää videon alkuun oma nimenne (3 sekuntia).

  • Assignment icon

   Palauttakaa esi- ja loppukatselmukseen tuleva videonne tähän tehtävänantoon, kiitos! Lisätkää oheisesta AE-pohjasta videonne alkuun titteliplanssi johon täytätte oman nimenne, projektin nimen, päivämäärän sekä mahdolliset käyttämänne lisensoidun materiaalin kuten musiikin tekijätiedot. Aktivoikaa käytetyt fontit Creative Cloudilla.

   Tekniset tiedot:

   • Pakkausmuoto H.264
   • Kuvataajuus 25 fps
   • Pikselikoko 1920x1080
   • Kesto: 4 + 20 sekuntia (planssi + video)

   Tiedostonimi muodossa etunimi-sukunimi-liike23-final.mp4


  • Assignment icon

   Tähän tehtävään voi palauttaa oppimispäiväkirjansa PDF-muodossa, jos Adobe Portfolio ei jostain syystä toimi.