Topic outline

 • Etusivu

  Teknillisen fysiikan labrakurssi järjestetään periodien II -V aikana. Kurssin aloitusluento pidetään keskiviikkona 2.11.2022 kello 15:15 alkaen Konetalon luentosalissa R008/216.
  Kurssiin kuuluu kahdeksan (8) työtä, joista kuhunkin tulee noin kolmen tunnin mittaisia työaikoja 2 - 3 viikon ajanjaksolle loppusyksyn ja kevätkauden aikana. Työt tehdään paritöinä ja kuhunkin mittaussessioon voi osallistua 1-2 työparia. Parinvalinta on tehtävä ennen töiden aloittamista (linkki tässä).

  Työt tehdään kahdessa osassa: ykköskategorian työt 1.1 - 1.4 tehdään periodien II - III aikana ja ne tulevat tarjolle sitä mukaa kun assistentit ovat siihen valmiita. Kakkoskategorian työt 2.n tehdään kevätkauden aikana periodeissa III - IV. Jokainen työpari osallistuu kahteen mittaukseen kummastakin kategoriasta ja kukin opiskelija laatii yhden työselostuksen kummastakin kategoriasta. Jokainen siis tekee yhteensä neljä työtä ja laatii niistä yhteensä kaksi raporttia.

  Työt valitaan ja niihin ilmoittaudutaan MyCourses-listojen avulla. Kuhunkin työhön tulee tarjolle rajoitettu määrä paikkoja, jotta kuormitus jakautuisi mahdollisimman tasaisesti eri töille. Huomatkaa myös että työajat on varattava viimeistään vuorokausi ennen työajan alkamista.

  Tule laboratorioon vain täysin terveenä ja ilmoita esteestä assistentille mahdollisimman aikaisin.