Översikt

 • Kurssin suorittamiseen kuuluu tutustuminen laboratoriotyövalikoimaan kirjallisten työohjeiden avulla. Valikoima koostuu kahdeksasta (8) erilaisesta työstä. Työt on jaettu kahteen osioon: 1.n ja 2.n. Jokainen työpari tekee kaksi (2) työtä osiosta 1.n ja kaksi (2) osiosta 2.n. Kukin opiskelija laatii kaksi raporttia, yhden kummastakin osiosta. Kuhunkin työhön voi osallistua vain rajoitettu määrä työpareja, joten kaikki eivät pääse tekemään samoja töitä. Ensimmäiset työt tehdään syyslukukaudella periodissa II ja viimeiset kevätlukukaudella periodissa IV. Viimeisetkin selostukset on palautettava vitosperiodin aikana.

  Molemmat työselostukset on saatava hyväksytyiksi saman lukuvuoden aikana, ts. yksittäisiä hyväksyttyjä työselostuksia ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.


  Työselostuksen ensimmäinen versio pitää palauttaa assistentille sähköisesti viimeistään kolme viikkoa mittausten tekemisen jälkeen. Tämä tarkoittaa että palautus pitää olla tehty samana viikonpäivänä kuin mittauksetkin on tehty viimeistään kello 23:59 Suomen aikaa enintään kolme viikkoa mittausjaksosta. Myöhästymisestä seuraa pistemenetys. Jos siis esimerkiksi teitte mittaukset tiistaina 22. marraskuuta kello 15, sinun tulee toimittaa selostuksen ensimmäinen versio assistentille viimeistään tiistaina 13. joulukuuta kello 23:59. Assistentit verottavat myöhästyneitä selkkareita arvostellessaan 1-2 pistettä myöhästymisen kestosta riippuen. Myös paperiversion saa palauttaa, mutta sähköinen versio (pdf- ja txt-muodoissa) vaaditaan selostusten automaattivertailun mahdollistamiseksi. Toisen korjatun version kirjoitusaika on puolestaan kaksi viikkoa, joka alkaa juosta assistentin pitämästä palautetilaisuudesta. Jos korjattua versiota ei palauteta ajoissa, selkkarin ensimmäinen arvosana jää voimaan.

  Assistentti tarkastaa palautetun selostuksen, kirjaa puutteet ja antaa selkkarin takaisin korjattavaksi yhden kerran. Assistentti ottaa yhteyttä selkkarin kirjoittajaan luettuaan työn ja antaa siitä palautetta. Tässä yhteydessä on vielä mahdollisuus saada vastaus kaikkiin työtä tai raporttia koskeviin kysymyksiin.

  Kustakin palautetusta työselostuksesta annetaan pisteitä asteikolla 0-10 siten, että selkkarin lopullinen arvosana on alkuperäisen ja korjatun version arvosanojen keskiarvo. Kurssin suorittamiseksi sinun on saatava tekemistäsi selostuksista yhteensä vähintään 10 pistettä. Lisäksi kumpikin selostus on tultava hyväksytyksi (> 0 pistettä).

  Bumerangissa tulee olemaan kahdenlaisia merkintöjä: "katso" tai "tee/korjaa". "Katso"-merkinnät liittyvät pieniin kömmähdyksiin tai laskuvirheisiin, joilla ei ole suurta vaikutusta loppupäätelmiin. Sen sijaan "tee/korjaa"-leiman saaneet kohdat ovat vakavampia virheitä tai puutteita, jotka vaikuttavat saatuun pistemäärään. Hyväksytyssä selostuksessa on myös oltava kaikki tarpeelliset osiot ainakin jossain muodossa: kirjoittamalla loistavan "tulokset"-osion ilman mitään muuta et voi saada selostuksestasi hyvää arvosanaa. Samoin kaikki pyydetyt tehtävät pitää olla tehtynä.

  Kurssi arvostellaan normaaliasteikolla 0-5.

  Kurssin tiedottaminen hoidetaan MyCourses-uutisten kautta sekä tarvittaessa sähköpostilla. 

  Tarjolle tulevat laboratoriotyöt:

  1.1  Atomin diskreetit energiatilat

  1.2  Elektronin spin-resonanssi

  1.3  Gammasäteilyn energiaspektri

  1.4  Röntgendiffraktio

  2.1  Magnetic anisotropy

  2.2  Aurinkokennojen karakterisointi

  2.3  Sand pile

  2.4  Oscillating droplet tribometer

   

  Ilmoittautuminen töihin

  Työt varataan MyCourses-listoilla, jotka linkitetään ajanvaraussivulle, kun töihin liittyvä materiaali on valmiina.

  Kunkin työn voi suorittaa vain rajattu määrä opiskelijoita. Tämä muun muassa siksi, että töitä pitävien assistenttien kuormitus jakaantuisi tasaisesti. Töiden alkamisesta tiedotetaan kurssin uutisissa. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä kurssin koordinaattoriin (Juha Tuoriniemi, s-posti: etunimi.sukunimi@aalto.fi).

   


   

  Kurssimateriaali

  Työohjeet julkaistaan kunkin työn omalla alasivulla. Työtä ohjaava assistentti ilmoittaa työselostusten palautusosoitteen näillä samaisilla sivuilla.

  Eräs kurssin tavoitteista on oppia löytämään tarpeellista tietoa kurssikirjoista, kirjastoista sekä internetistä. Keskeisiä tietolähteitä on lueteltu kunkin työohjeen johdannossa tai ko. työn sivulla. Alla muutamia yleishyödyllisiä linkkejä: