Topic outline

  • Syksyn 2022 kandiseminaarin kaikissa pääaineissa on käytössä yksi yhteinen työtila: CHEM3048.kand. Muiden pääaineiden (CHEM3012/3013/3049/3050) opiskelijat kirjautuvat tähän työtilaan.

   Kurssin toiminta ja tiedottaminen tapahtuu tällä alustalla. Sivustoja CHEM3049 ja 3050 ei käytännön syistä päivitetä. Kaikki seminaarin osallistujat on lisätty MyC-työtilaan 3048.

  • Kandityön aihevalinta avautuu aloitusluennon jälkeen ke 14.9. klo 16.00.

   Valitse itsellesi vapaana oleva aihe, mikäli et ole sopinut aiheesta ohjaajan tai professorin kanssa jo aiemmin.


  • Aihevalinta avautuu aloitusluennon jälkeen ke 14.9. klo 16.00. Voit tarkastella aiheita etukäteen oheisesta excel-taulukosta.

   Kaikki aiheet ovat valittavissa, riippumatta omasta pääaineesta.

   Valinnat päivitetty 29.9.

  • Jos joudut välttämättä olemaan pois luennoilta useammin kuin on sallittua, voit korvata puuttuvat luennot osallistumalla toisten korkeakoulujen vastaaville luennoille. Tietoa muiden korkeakoulujen aikatauluista löytyy MyCoursesista: ELEC3013.kand, ENG3042.kand, SCI3025.kand, ARTS3001.kand. Muiden kandidaattiseminaarien tiedonhaku- ja viittausluennot löytyvät täältä: https://libguides.aalto.fi/c.php?g=581759&p=4016789 / Kandidaattiseminaarit. Kun osallistut korvaavalle luennolle, ilmoita asiasta etukäteen luennon pitäjälle ja pyydä luennon jälkeen s-postitse kuittaus läsnäolosta. Lähetä viesti kurssiassistentille, juha.oksa(at)aalto.fi.

   Oheinen lomake ei ole käytössä etäopetuksessa.


  • Lomake palautetaan 21.12. mennessä.

 • Kansioista löydät tietoa kandidaatintyön tekemisestä ja arvioinnista.

  Lue kansioissa olevat ohjeet huolellisesti läpi.

  Instructions for supervisors and students.


 • Itsenäinen tiedonhankinta on olennainen osa korkeakouluopiskelua. Kandidaattivaiheen opinnäytteessä onnistuminen edellyttää laajempia tiedonhankintataitoja kuin aikaisemmissa opinnoissa on vaadittu. Tämän harjoituksen tarkoitus on tukea tekniikan opiskelijaa kandidaatintyöhön liittyvässä tiedonhankinnassa.

  Tehtävässä esitelty tiedonhankinnan ja itsenäisen oppimisen tekniikka on sovellettavissa myös muille elämän alueille. Monimutkaisiin tehtäviin liittyvä ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta on jokapäiväistä asiantuntijatehtävissä.

  Harjoituksen suorittamista tukee esimerkiksi Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksen Tiedonhankinnan opas. Harjoitusta koskeviin kysymyksiin vastaa Kirsi Heino (050 3161 009, kirsi.heino(at)aalto.fi).

 • Tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuus syksyllä 2022
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento
  2) Tieteellisen kirjoittamisen tehtävät (itseopiskelu, MyCourses) viimeistään 30.10.2022. 
  3) Tekstipajat 1 ja 2   TAI   English Text Workshops 1 ja 2  tai ruotsinkieliset tekstipajat 1 ja 2
  4) Tiivistelmäpaja (vapaaehtoinen, jos kandityön kieli on suomi tai ruotsi, ja pakollinen, jos kandintyön kieli on englanti)


  Tee alla olevat tieteellisen kirjoittamisen itseopiskelutehtävät viimeistään 30.10.2022.

  Tehtävät kannattaa tehdä luennon Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen jälkeen. Tarvitset tehtäväkokonaisuuden tekemiseen aikaa arviolta 3 tuntia. Näet suoritetut tehtäväsi MyCoursesissa oikealla olevasta edistymisen seurantapalkista.

  Tehtävät jakautuvat viiteen osioon:

  1. KIRJOITUSPROSESSI
  2. OPINNÄYTETYÖN RAKENNE
  3. LÄHTEIDEN KÄYTTÖ JA MERKITSEMINEN
  4. LUKIJAN HUOMIOIMINEN
  5. TIETEELLISEN TEKSTIN KIELI JA TYYLI

 • Tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuus syksyllä 2022

  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento
  2) Tieteellisen kirjoittamisen online-tehtävät (itseopiskelu, MyCourses) viimeistään 30.10.2022. 
  3) Tekstipajat 1 ja 2   TAI   English Text Workshops 1 ja 2   TAI   ruotsinkieliset tekstipajat 1 ja 2
  4) Tiivistelmäpaja (vapaaehtoinen, jos kandityön kieli on suomi tai ruotsi; pakollinen, jos työn kieli on englanti)

 • Kansilehden ja sisällysluettelon palautus viim. su 2.10.

  Tiedonhaun tehtävän palautus viim. su 16.10.

  Johdannon palautus viim. 16.10.

  Työn 1. version palautus viim. su 23.10.

  Tekstinäytteen palautus 1-2 viikkoa ennen II tekstipajaa.

  Työn 2. version palautus viim. su 20.11.

  Tiivistelmäversion (tiivistelmäpaja) palautus viimeistään --.

  Valmiin kandidaatintyön palautus viimeistään su 11.12. / Final version, submission Dec 11th at the latest.

  Seminaariesityksen palautus viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä klo 16.00.

  Opponointilomakkeen palautus viimeistään pe 16.12.

  Valmiin kandidaatintyön tallentaminen sähköiseen eAge-järjestelmään: Kun ohjaaja on hyväksynyt kandidaatintyön lopullisen version, tallennetaan työ eAge-järjestelmään. Huom. tallennusmuoto arkistointisyistä ehdottomasti pdf/A (ei normaali pdf).

  Ohje pdf/A-tallennukseen.

  Linkit eAgeen:
  suomeksi: https://eage.aalto.fi/?ff/fi/EDU_AALTO_107
  ruotsiksi: https://eage.aalto.fi/?ff/sv/EDU_AALTO_107
  englanniksi: https://eage.aalto.fi/?ff/en/EDU_AALTO_107

  Kandipalaute

  Kandipalaute on kysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkintoa suorittavien tai suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta.

  Pääset kyselyyn linkistä https://kandipalaute.fi/fi.

  Kyselystä ja sen kehittämisestä vastaa Suomen yliopistot UNIFI ry.

 • Tallenna arviointilomake ko. opiskelijan kohdalle.

  ·       Avaa Arviointilomakkeiden palautuslaatikko – Paina Arviointi

  ·       Valitse opiskelija yläreunasta

  ·       Lisää tiedosto (kuvakkeesta). Arviointi- ja prosessin vaihe -valikoita ei tarvitse täyttää. Paina Tallenna muutokset.

  ·       Palaa taaksepäin tai sulje sivu.


  Please save the evaluation file in the folder of the student in question.

  ·       Open Evaluation form submission box – Click Grade

  ·       Choose the student in the top of the page

  ·       Save the file in Feedback files (use file-icon). The grade and workflow menus need not to be filled – Click Save changes

  ·       Go back or close the page.

 • Puheviestinnän osio

  Opettaja: Sanna Franck, sanna.franck@aalto.fi

  Pakolliset osasuoritukset:

  - Palauta viimeistään 10.11.2022.

  2. Puhepaja 1

  - Tähän pajaan ei tarvitse valmistautua etukäteen.

  Puhepaja 1 (2h) vko 46 (ilmoittaudu yhteen):

  Ti 15.11. klo 10.00-11.30: 
  To 17.11. klo 14.00-15.30 

  Puhepaja ykköset ovat Zoomissa.


  3. Puhepaja 2 (ilmoittaudu yhteen)

  Puhepaja 2 (3h) viikoilla 47-49 kampuksella.

  ti 22.11. klo 9.15-11.45 ja 12.30-15.00

  ke 23.11. klo 9.15-11.45 ja 12.30-15.00

  ti 29.11. klo 9.15-11.45 ja 12.30-15.00

  ke 30.11. klo 9.15-11.45

  to 1.12. klo 13.00-15.30

  - Valmistele enintään 10 minuuttia kestävä esitys kandityöstäsi ennen puhepaja kakkosta.

  - Puhepaja 2:ssa harjoitellaan seminaariesitystä ja jokainen saa esityksestään kannustavan palautteen. 

  - Omat esitykset nauhoitetaan. 

  4. Lopputehtävä: itsereflektio 

  Katso Puhepaja 2:ssa nauhoittamasi esitys ja kirjoita siitä itsereflektio. Pohdi omaa esiintymistäsi ja kehittymisen kohteita videon sekä pajassa saatujen palautteiden ja oman itsearviosi pohjalta. Voit hyödyntää myös alla olevia apukysymyksiä.  

  Itserefletion pituus on 1/2-1 sivua. Palautus MyCon palautuslaatikkoon mieluusti viikon sisään puhepaja 2:n jälkeen. 

  Apukysymyksiä:

  • Mikä oli toimivaa puhepajan esityksessäsi?
  • Mitkä osa-alueet tarvitsevat lisää harjoittelua? Miksi?
  • Miten kalvot (slides) ja muu havainnollistaminen toimi? Entä kielellinen viestintä ja tieteellinen argumentointi?
  • Entä esityksen rakenne? 
  • Tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esittely sekä kuulijan punainen lanka?
  • Oma sanaton viestintäsi (olemus, äänenkäyttö, kontakti, ajanhallinta, läsnäolo, varmuus)?


  Puheviestinnän verkkotehtävän suorittaminen:

  Katso alle linkatut neljä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. Tekstin palautus palautuslaatikkoon to 10.11. klo 16:00 mennessä.

   

  Video 1: vuorovaikutusosaaminen

  Millaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

  Millaista vuorovaikutusosaamista sinulla on jo?

   

  Video 2: esiintyminen vuorovaikutuksena ja 

  Video 3: esiintymisjännitys

  Millaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä?

  Millaisia kokemuksia sinulla on jännittämisestä? 

  Millaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen / vireytymisesi kanssa?

  Mistä asioista sinun mielestäsi hyvä esitys koostuu?

   

  Video 4: palautetaidot

  Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

  Millainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?

  Pohdi millaisia haasteita seminaarin palautetilanteisiin voi liittyä. Miten palautetilanne saadaan toimimaan?


 • Tässä osiossa on ohjeet CMET seminaarin järjestelyistä. Esittäjä- ja opponenttiparit laaditaan niistä, jotka ovat valinneet ajan ja palauttaneet kandidaatintyön viimeisen version.

  Esitykset pidetään torstaina 15.12. kello 14.15 alkaen ja perjantaina 16..12. kello 10.15 alkaen luentosalissa Ke 4. Esitystilaisuuksiin on varattu aikaa kahdeksalle esitykselle..

  Jos kumpikaan ajoista ei sovi niin ottakaa yhteyttä: jari.aromaa (a) aalto.fi

 • Ilmoittaudu täällä Bio2-laitoksen kandiseminaarin esityksiin. Esitystilaisuuksiin on varattu aikaa kahdeksalle esitykselle.

  Jos esitysajat eivät sovi, niin ottakaa yhteyttä Kyöstiin.