Topic outline

 • Tervetuloa Johdatus kestäviin yhdyskuntiin -kurssille!
  Miten suunnitella kestäviä yhdyskuntia? Minkälaisia tulevaisuuden kaupunkien tulee olla, jotta ne tukevat ihmisten hyvinvointia? Miten huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä luonnonvarojen hallinnassa että erilaisten alueiden ja niiden vesihuollon suunnittelussa?

  Kurssilla tutustutaan kestävien yhdyskuntien perusteisiin, avainkysymyksiin ja menetelmiin liikenteen, vesitekniikan ja maankäytön suunnittelun näkökulmista pohtien muun muassa edellä esitettyjä kysymyksiä.

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään kestävien yhdyskuntien avainnäkökulmia ja yhdyskuntien suunnittelun luonnetta ja toimintaympäristöä. Lisäksi tutustutaan mm. veden kierron perusteisiin ja vesivarojen ja yhdyskuntien välisiin kytköksiin.

  Kurssilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Kurssin tärkeä suoritusmuoto on lukupiiri. Kurssin alussa muodostettavat pienryhmät työskentelevät läpi kurssin sekä viikoittaisten keskustelutehtävien ja näiden raportoinnin että läpi kurssin kestävän ryhmätyön parissa. Yksilötehtävinä tehdään tentti ja laskuharjoituksia. Lisäksi kurssilla tehdään kaksi itse- ja vertaisarviointia. 

  Opetus pidetään maanantaisin 5.9.–28.11.2022 kello 13-16. Huom. Ensimmäinen opetuskerta 5.9. pidetään 14.15–15.45 Kandidaattikeskuksen E-salissa. Muut opetuskerrat alkavat lukupiirillä (kello 13.00-14.00) ja jatkuvat yhteisellä opetussessiolla E-salissa kello 14.15.

  Vastuuopettajana toimii maankäytön suunnittelun yliopisto-opettaja Tuomas Ilmavirta. Lisäksi kurssilla on lukuisa joukko vierailevia luennoitsijoita kurssin aihepiireistä.

  key-aikataulu*Aikataulumuutos: Lukupiirikerrat Hydrologinen kierto ja Hydrauliikka ja vesirakennus järjestetään toisin päin. 31.10. aiheena on siis hydrauliikka ja vesirakennus ja 7.11. on hydrologinen kierto.