Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa Organisaatioiden johtaminen -verkkokurssille!

  Huom! Kurssin ensimmäinen tentti on keskiviikkona 21.12 klo 16.00-19.00

  Kaikkiin kurssiin Zoom-tapaamisiin (liveluennot ja vastaanotot) pääset tämän linkin kautta: https://aalto.zoom.us/j/62420298272

  Johdantoluennolla 3.11. klo 17.00-18.30 käydään läpi kurssin sisältö, suorittaminen sekä käytännön järjestelyt. Tutustu huolellisesti kurssin syllabukseen ennen ensimmäistä luentoa. 

  Kurssin aikana järjestetään kaksi Zoom-vastaanottoa, joissa voi esittää kysymyksiä kurssin opettajille. Vastaanotot järjestetään 10.11. ja 22.11. klo 17-18. Lisäksi viimeisellä liveluennolla 7.12. on mahdollista kysyä ja keskustella kurssin teemoista.

  Kurssi koostuu johdannosta ja kolmesta moduulista. Jokainen moduuli sisältää kolme luentopakettia. Luentopaketit sisältävät luentotallenteet, luentokalvot, syllabuksessa esitetyt lukemistot sekä mahdolliset opettajien MyCoursesissa jakamat lisämateriaalit. Ensimmäisen liveluennon jälkeen materiaaleihin voi siis tutustua omassa tahdissa. • Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitustöiden hyväksyttyä suorittamista. Kaikki suorittavat harjoitustyön 1 sekä luentotehtävät. Lisäksi voit valita, suoritatko ryhmätyön vai oppimispäiväkirjan.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Moduulin I teema on organisaatiokäyttäytyminen. Suosittelemme käymään moduulin I sisällöt läpi 20.11. mennessä ennen ensimmäisen harjoitustyön palautusta. Ensimmäisen moduulin aihealueisiin liittyen järjestämme etävastaanoton Zoomissa 10.11. klo 17-18.

  Luentotehtävä, moduuli I: Tee Big Five -persoonallisuustesti (linkki luennon 2 materiaaleissa) ja kirjoita tuloksista n. yhden sivun mittainen pohdinta.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Moduulin II teema on johtaminen organisaatiossa. Suosittelemme käymään moduulin II sisällöt läpi 22.11. mennessä ennen moduulin III julkaisua. Toisen moduulin aihealueisiin liittyen järjestämme etävastaanoton Zoomissa 22.11. klo 17-18.

  Luentotehtävä, moduuli II: Valitse kaksi maata, ja vertaile niiden kulttuureita Hofsteden kulttuuridimensiot-työkalua käyttäen. Pohdi, miten kulttuurierot voivat näkyä monikulttuurisessa tiimissä tai organisaatiossa, jossa on jäseniä näistä maista. • Not available unless: You are a(n) Student

  Moduulin III teema on strateginen johtaminen. Viimeisen moduulin aihealueista voi kysyä liveluennolla Zoomissa 7.12. klo 17-18:30.

  Luentotehtävä, moduuli III: Business Model Canvas ja lyhyt strategia-analyysi. Katso ohjeet ja materiaalit allaolevasta kansiosta.


 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tässä käytännön informaatiota, joka sinun on tiedettävä ennen tenttiin vastaamista.

  1. Tenttiaika on 16:00-19:00. Sen jälkeen järjestelmä sulkeutuu etkä voi enää muokata vastauksiasi. 
  2. Tentti koostuu kahdesta osasta: monivalintatehtävästä ja esseevastauksesta. Vastaa molempiin tentin osiin. 
  3. Monivalintatehtävään vastatessa vastausaika on rajattu 30 minuuttiin, joka käynnistyy, kun avaat tehtävän. Avaathan monivalintatehtävän tenttiaikana ja vasta sitten kun olet valmis käyttämään siihen yhtäjaksoisesti 30 minuuttia. Monivalintatehtävästä voit ansaita yhteensä 20 pistettä.
  4. Esseevastauksessa vastausaika on rajoitettu 60 minuuttiin. Esseen maksimipistemäärä on 20 pistettä.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tässä käytännön informaatiota, joka sinun on tiedettävä ennen tenttiin vastaamista.

  1. Tenttiaika on 16:00-19:00. Sen jälkeen järjestelmä sulkeutuu etkä voi enää muokata vastauksiasi. 
  2. Tentti koostuu kahdesta osasta: monivalintatehtävästä ja esseevastauksesta. Vastaa molempiin tentin osiin. Osio on suoritettava loppuun, kun se avataan.
  3. Monivalintatehtävään vastatessa vastausaika on rajattu 30 minuuttiin, joka käynnistyy, kun avaat tehtävän. Avaathan monivalintatehtävän tenttiaikana ja vasta sitten kun olet valmis käyttämään siihen yhtäjaksoisesti 30 minuuttia. Monivalintatehtävästä voit ansaita yhteensä 20 pistettä.
  4. Esseevastauksessa vastausaika on rajoitettu 60 minuuttiin. Esseen maksimipistemäärä on 20 pistettä.


 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tässä käytännön informaatiota, joka sinun on tiedettävä ennen tenttiin vastaamista.

  1. Tenttiaika on 16:00-19:00. Sen jälkeen järjestelmä sulkeutuu etkä voi enää muokata vastauksiasi. 
  2. Tentti koostuu kahdesta osasta: monivalintatehtävästä ja esseevastauksesta. Vastaa molempiin tentin osiin. Osio on suoritettava loppuun, kun se avataan.
  3. Monivalintatehtävään vastatessa vastausaika on rajattu 30 minuuttiin, joka käynnistyy, kun avaat tehtävän. Avaathan monivalintatehtävän tenttiaikana ja vasta sitten kun olet valmis käyttämään siihen yhtäjaksoisesti 30 minuuttia. Monivalintatehtävästä voit ansaita yhteensä 20 pistettä.
  4. Esseevastauksessa vastausaika on rajoitettu 60 minuuttiin. Esseen maksimipistemäärä on 20 pistettä.