Osion kuvaus

 • Harjoittelukurssi teknisistä syistä on aina vain yhden lukukauden mittainen eli eri akateemisille vuosille on aina oma työtilansa. Kurssin voi siis suorittaa milloin tahansa. 

  Jos kirjoitat raportin 1.8.2022-31.7.2023 välisenä aikana, ilmoittaudu lukuvuoden 2022-2023 toteutukselle, vaikka työkokemus olisikin alkanut aiemmin. Jos taas kirjoitat raportin 1.8.2023-31.7.2024 välisenä aikana, ilmoittaudu lukuvuoden 2023-2024 toteutukselle (ilmoittautuminen aukeaa elokuussa 2023).


  Tervetuloa Harjoittelu insinööritieteissä -kurssille!

  (På svenska nedan)

  Kurssin keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiskeluun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin. Harjoittelussa työskennellään  opintoihin tavalla tai toisella liittyvässä työtehtävässä (yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla), jossa opiskelija kehittää työelämätaitoja. Lopuksi opiskelija laatii harjoitteluraportin (ml. harjoittelupassi, jos se on suoritettu), jossa hän kuvaa ja reflektoi työympäristöään ja omaa kehittymistään harjoittelun aikana.   Kurssille ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä ilmoittaudutaan normaalisti SISUn kautta.  Harjoitteluun kuuluu: (max 5 op):

  1) 1-5 op työharjoittelu ja/tai

  2) harjoittelupassi (valinnainen osa kurssia 1 op, voidaan tehdä myös ainoana suorituksena)

  Raportti palautetaan ohjeiden mukaisesti. Myös deadlinen jälkeen palautetut raportit otetaan vastaan, mutta niitä ei sitouduta tarkastamaan vaaditun tarkastusajan eli kuukauden sisällä.

  Tarkemmat ohjeet löytyvät  ENGin harjoittelukurssin suorittaminen -osion alta vasemmalta.

  Kurssin yhteyshenkilöt:

  • advisors-eng@aalto.fi  (opintoneuvojat, lukukausien aikana)
  • Minna Marin (suunnittelija, minna.marin@aalto.fi)


  Välkommen till kursen Praktik in ingenjörsvetenskaperna!

  Kursens huvudmål är att stödja studier och öppna perspektiv för karriärutveckling. I arbetspraktik utvecklas praktiska färdigheter relaterade till studier på många sätt. Praktiken innebär att arbeta på arbetsuppgifter som är ett eller annat sätt relaterade till studierna (i ett företag, förening eller offentlig sektor), där studeranden utvecklar arbetslivsfärdigheter. Slutligen förbereder studeranden en praktikrapport (inklusive praktikpass, om det är avlagts) där han eller hon beskriver och reflekterar över sin arbetsmiljö och sin egen utveckling under praktikperioden.  Praktiken inkluderar:

  1) praktik 1-5 sp och / eller

  2) praktikpass (valfri del av kursen 1 sp, kan också göras som enda avslutande)

  Rapporten kommer att returneras enligt anvisningarna. Rapporter som returneras efter tidsfristen accepteras också, men det lovas inte att granska dem inom den obligatoriska granskningsperioden, dvs. en månad.

  Se mer detaljerade instruktioner under temat Instructioner för rapport och raportera återhämtning till vänster.

   Kurskontakter:

  • advisors-eng@aalto.fi  (studierådgivare, under semestrar)
  • Minna Marin (planerare, minna.marin@aalto.fi)

 • Etkö löydä palautuslaatikkoa tältä sivulta? Tarkista, että olet kirjautunut sisään MyCoursesiin ja ilmoittautunut kurssille SISU:ssa!  Täältä voit kopioida pohjan raporttiisi ja löydät ohjeita sen kirjoittamiseen sekä paikan dokumentin palauttamiselle.
  Här kan du kopiera mallen till din rapport och hitta instruktioner för att skriva den och en plats att återställa dokumentet.

 • Kurssin harjoittelupassiosuuden osasuorituksista:

  • Harjoittelupassiosuuden suorittamiseksi opiskelijan tulee valita ja suorittaa hyväksytysti neljä osatehtävää.
  • Suositeltavien tapahtumien tavoitteena on opiskelijoiden valmentautuminen ja orientoituminen kesätyöhön ja työmarkkinoille.
  • Julkaistuun osatehtäväluetteloon voidaan myöhemmin liittää lisää tapahtumia ja tehtäviä.

  Valitse neljä osasuoritusta seuraavasta tehtäväluettelosta:

  Huom! Ura- ja rekrytointipalveluiden tapahtumat saattavat edellyttää etukäteen ilmoittautumista. Ilmoittautumisohjeet osoitteessa into.aalto.fi/careerweb.

  Kaikki osasuoritukset palautetaan harjoitteluraportin palautuksen yhteydessä. Sinun kannattaa kuitenkin kirjoittaa osasuoritus valmiiksi mahdollisimman pian sen suorituksen jälkeen, vaikka palautatkin sen myöhemmin.

  Huomaa, että tapahtumiin saattaa tulla muutoksia/peruutuksia, joista tiedotetaan kunkin tapahtuman oman tiedotuksen kautta. Listaa myös täydennätään sitä mukaa kun saadaan tieto soveltuvista tapahtumista.


  1.     ENGfest 3.10.2022 (päivämäärä TBC)
  Tavoite: Kyseessä on pienet messut, jotka on tarkoitus järjestää live-tapahtumana, jos koronatilanne sen sallii. Ideana messuissa on tutustua insinööritieteitä lähellä olevien teollisuudenalojen tarjoamiin uramahdollisuuksiin yritysten esittelyiden, keskustelun ja verkottumisen kautta sekä käynnistää opintojen työelämäkytkentöjen pohdinta. Tapahtumasta tiedotetaan kiltojen kautta. 

   

  2.      CV-klinikka. Katso ajankohdat Job Teaserista:  Dashboard (jobteaser.com)
  Kuvaus: Tule pyytämään kommentteja laatimastasi CV:stä yritysten edustajalta Aalto Talent Expon ja Summer Job Dayn yhteydessä.

   

  3.      CV-neuvonta
  Kuvaus: Tule pyytämään kommentteja hakuasiakirjoistasi ura- ja rekrytointipalveluiden asiantuntijalta. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro tekeväsi CV-neuvonnasta harjoittelupassi -osasuorituksen. Toimita CV ja hakukirje asiantuntijalle ennen tapaamista. Varaa aika tapaamiseen JobTeaserista: https://aalto.jobteaser.com/en/appointments.

   

  4.      Työpaikkatarjousten kartoitus
  Tavoite: Oman (tulevan) alan työmarkkinoiden alustava kartoitus. Sellaisten kiinnostavien työpaikkailmoitusten etsiminen ja analysointi, joihin opiskelija voisi kuvitella tutkinnon suoritettuaan hakevansa: mitä taitoja vaaditaan, mitä tehtäviin sisältyy, millaisia nimikkeitä käytetään, millaisiin työtehtäviin koulutus antaa valmiudet, liittyykö työhön matkustelua, missä työpaikkoja on, millainen palkka jne.

   

  5.      Palkkakartoitus
  Tavoite: Oman (tulevan) alan palkkatason selvittäminen ja kommentointi eri tehtäväsisällöillä, tehtävänimikkeillä, vaativuustasoilla, koulutustasoilla, mahdollisesti kansainvälisesti. Tarkoituksena on muodostaa realistinen kuva koulutuksen, vastuiden jne. vaikutuksesta odotettavissa olevaan palkkatasoon ja taloudellisten parametrien konkretisointi realistisen elämän- ja urasuunnittelun tueksi.

   

  6.      Yrityskuvaus
  Tarkoitus: Muodostaa omaan aiempaan tai nykyiseen työkokemukseen (koko- tai osa-aikatyöhön, harjoitteluun, kesätöihin, vapaaehtoistyöhön tms.), verkostoihin tai tiedonhakuun perustuva kuvaus jostain työyhteisöstä erityisesti toimintaympäristönä insinöörille tai tekniikan/tieteen muulle ammattilaiselle.

   

  7.      Omakohtainen yrittäjyys
  Tarkoitus: Kuvailla ja arvioida omaa yritystoimintaa (työn luonnetta, sisältöjä, mahdollisuuksia, haasteita ja tulevaisuudennäkymiä). Edellyttää, että henkilö on oikeasti, virallisesti ja todistettavasti toiminut yrittäjänä.
  Toiminnan laajuudelle ei erikseen ole vaatimuksia.

   

  8.      Alumnihaastattelu
  Tavoite: Toteuttaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun edustamalta alalta valmistuneen diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin tai tekniikan tohtorin lyhyt haastattelu diplomi-insinöörin työurasta ja -tehtävistä.

   

  9.      Aalto Talent Expo – messut 10.11.2022

  Kuvaus: Tarkoituksena on tutustua opiskelijoille suunnattuihin rekrytointimessuihin sekä tapahtumassa insinööritieteitä lähellä olevien teollisuudenalojen tarjoamiin uramahdollisuuksiin yritysten esittelyiden, keskustelun ja verkottumisen kautta. Raportissa voit kuvata esim. esittelijöiden haastattelua ja/tai työsuoritusta tapahtumassa. Lisätietoa tapahtumasta täältä


  10.   Summer Job Day tammikuussa 2023 (huom, jos järjestetään)


  11.    Contact forum – messut  26.1.2023
  Kuvaus: Tutustuminen opiskelijoille suunnattuun rekrytointi- tai messutapahtumaan sekä insinööritieteitä lähellä olevien teollisuudenalojen tarjoamiin uramahdollisuuksiin yritysten esittelyiden, keskustelun ja verkottumisen kautta. Lisätietoa tapahtumasta: https://contactforum.fi/

   

  12.   Ura- ja rekrytointipalvelun tilaisuudet
  Tilaisuuksista ilmoitetaan JobTeaserissa (https://aalto.jobteaser.com/en/events)

   

  13.    Mechatronic Circus -tapahtuma 13.4.
  https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/mekatroniikan-sirkus-ja-demo-day-2023
  Kuvaus: Tutustuminen lopputyönäyttelyyn
  Raportissa voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja: Miten projektissa mukana olleet opiskelijat olivat soveltaneet aiempia opintojaan projektin aikana? Minkä projekteista näet lupaavampana jatkokehitykselle? Miksi? Miten tärkeänä näet yrityksien ja yliopiston yhteistyön vastaavanlaisissa projekteissa? Perustele näkemyksesi.

   

  14.   Product Design Gala -tapahtuma toukokuussa 2023 (vahvistuu myöhemmin)
  Kuvaus: Tutustuminen lopputyönäyttelyyn.
  Raportissa voit pohtia seuraavia teemoja: Miten projektissa mukana olleet opiskelijat olivat soveltaneet aiempia opintojaan projektin aikana? Minkä projekteista näet lupaavimpana jatkokehitykselle? Miksi? Miten tärkeänä näet yrityksien ja yliopiston yhteistyön vastaavanlaisissa projekteissa? Perustele näkemyksesi.

   

  15.   Henkilökohtainen kesätyönhaun suunnitelma
  Tarkoitus: Perehtyminen työnhaun eri vaiheisiin, niihin liittyviin aikatauluihin ja työnhaun suunniteluun. Suunnitelmassa voit vastata esim. seuraaviin kysymyksiin: Milloin kesätyönhaku kannattaa aloittaa? Mitä eri vaiheita ja aikatauluja kesätyöhakuun liittyy? Millä eri tavoin yritykset rekrytoivat kesätyöntekijöitä? Millä tavoin pystyt parantamaan mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi kesätyöpaikkaan? Mitkä tahot auttavat opiskelijoita työllistymään? Mitä palveluita on tarjolla? Millaisia ideoita kesätyönhakuun olet saanut? Perustele näkemyksesi.

   

  16.   Excursio tai yritysilta
  Kuvaus: Killat ja ammattiainejärjestöt järjestävät useita excursioita sekä yritysiltoja, joiden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita yritysmaailmaan ja luoda suhteita. Excursioilla mennään tutustumaan vierailulle yhteen tai useampaan opiskelualan yritykseen ja yritysiltana yritysten edustajat tulevat Otaniemeen esittelemään yritystään alan opiskelijoille. Raportissa kuvaa mm. tapahtumaa (ts. mikä yritys, missä ja millainen ohjelma tapahtumassa oli) sekä omia ajatuksia ja ideoita, joita heräsi tapahtuman aikana.