Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  Maanantai/Monday klo 18.00-19.30

  Torstai/Thursday klo18.00-19.30

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakson saksa 2 - työelämän saksaa suoritettuasi  osaat ilmaista mielipiteitäsi monin eri tavoin, keskustella työelämästä, työnhausta, opiskelusta, asumisesta sekä kuvailla ihmisiä ja asioita.


  Sisältö

  Kielioppi: Sivulauseen sanajärjestys, perfekti, imperfekti, sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi, datiivi, genetiivi), prepositioita (datiivi- ja vaihtoprepositiot), infinitiivi ja zu-partikkeli, adjektiivin taivutus, imperatiivi. 

  Teemat: Opiskelu, asuminen, työelämä, matkailu, urheilu, karnevaali, Wien, Berliini, Zürich, Frankfurt, Reininmaa.


  Tärkeää tietää

  Opetusta on kaksi kertaa viikossa, joten tahti on kova. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. Kappalekohtaiset lisäharjoitukset ovat vapaaehtoisia, kahden kappaleen välein olevat pienet testit ovat pakollisia. Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. 


  Tunneilla on pakollinen läsnäolo. Jos sinulle tulee useampi poissaolo, ole yhteydessä kurssin opettajaan asiasta mahdollisimman pian.


  Kirja: Freut mich 2 (Otava)

  Huom! Tarvitset kirjan jo ensimmäiselle tunnille.
  Goals

  After the course German 2 for professional needs you can express your opinions in many different ways, talk about working life and job hunting, studying, living, and leisure time, as well as describe people and things.


  Content

  Grammar: Word order in subordinate clauses, perfect tense, imperfect tense, cases (nominative, accusative, dative, genitive), prepositions (dative, and two-case prepositions), infinitive and particle "zu", adjective declension, imperative. 

  Themes: Studying, living, working life, traveling, sports, carnival, Vienna, Berlin, Zurich, Frankfurt, Rhineland.


  Important to know

  You have classes twice a week, so the pace is rather quick. Homework and extra exercises are done independently using MyCouses. The extra exercises under each chapter are voluntary, the tests after 2 chapters are obligatory. Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in class and what you should do before the next class. 


  Mandatory attendance at remote classes. You can be absent twice. If you have to be absent more often, contact your teacher as soon as possible about it.


  Book: Freut mich 2 (Otava)

  Important: You need the book already on the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.