Översikt

  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen H01 (SISU)
   Fil icon
   Explore grammar 探索语法 Fil PNG
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen H01 (SISU)
   Fil icon
   Pronunciation exercise Fil PNG
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen H01 (SISU)
   Fil icon
   Pronunciation exercise 2 Fil PNG
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen H01 (SISU)
   Fil icon
   You are Maija Fil PNG
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen H01 (SISU)
   Fil icon
   You are Fredrik Fil PNG
  • Tillgänglig om: Du tillhör gruppen H01 (SISU)
   Fil icon
   You are Wang Hai Fil PNG