Topic outline

 • Kurssin sisältö

  Ranska 6 -kurssilla seuraat ranskalaisen Biotout-yrityksen henkilökunnan valmistautumista yrityksen tuotteiden esittelyyn messuilla ja messujen jatkotoimiin saadun asiakaspalautteen pohjalta. Kurssi sopii erityisesti työelämän viestinnästä kiinnostuneille.

  Kurssilla opit mm. puhuttua ja kirjoitettua ranskaa työelämän tyypillisissä tilanteissa, osallistumaan aktiivisesti kokouksiin ja työtehtävien jakamiseen, kertomaan yrityksen toiminnasta ja tuotteista sekä  projektista, sen tavoitteista sekä esteistä ja esittämään tutkimuksen tuloksia kaavioiden avulla päätöksenteon pohjaksi. ”Pause café” -osioissa tapaat yrityksen työntekijöitä työelämän vähemmän muodollisissa tilanteissa.

  Kurssimateriaaleina ovat dialogit, tekstit, äänitteet, videot, rakenne- ja sanastoesitykset sekä interaktiiviset tehtävät kurssin MyCourses-alustalla. Kurssin opetuskielenä on ranska ja tehtävien apukielenä suomi.


  Tentit ja arviointi

  Kurssi arvioidaan asteikolla 5–0. Kurssilla on 3 välikoetta ja muutamia opettajan arvioitavaksi palautettavia tehtäviä. Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki kurssialustalla olevat tehtävät ja välikokeet on suoritettu hyväksytysti. Kurssin loppuarvosana on välikokeiden arvosanojen keskiarvo.

  Tentit pidetään netissä. Ne ovat avoinna viikon ajan, joten voit valita haluamasi päivämäärän tänä aikana. Kurssilla on 3 tenttiä. Ensimmäinen tentti on avoinna 19.9-25.9, toinen tentti 3.10-9.10 ja kolmas tentti 17.10-23.10.

  Tervetuloa kurssille!