Topic outline

 • Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeet

  Kuvaaja: Unto Rautio

  Kuvaaja: Unto Rautio

  Toisen kotimaisen kielen kokeet (suomi)


  Kompetensmål

  Målet för provet är att ge de studerande möjlighet att visa sådana minst nöjaktiga skriftliga/ muntliga färdigheter i finska som förutsätts vid Aalto-universitetet, som är nödvändiga med tanke på det egna området och som krävs av statsanställda vid tvåspråkiga myndigheter (lag 424/2003, förordning 481/2003).

  Ta inte examen under det första studieåret, eftersom du behöver veta språket i din egen ansökan.

  • Toisen kotimaisen kielen taito osoitetaan sekä kirjallisesti että suullisesti.
  • Kokeen molemmissa osioissa opiskelija osoittaa oman alan sanaston ja käsitteiden tuntemusta.
  • Osiot arvostellaan erikseen arvosanoin hyvät tiedot (taitotaso B2 tai parempi) / tyydyttävät tiedot (taitotaso B1)/ hylätty (taitotaso A2.2 tai heikompi). Katso arviointiperusteet (pdf alla).
  Ilmoittautuminen
  • Koe koostuu kahdesta erillisestä osiosta, kirjallisesta ja suullisesta, joihin ilmoittaudutaan erikseen SISUssa.
  • Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeisiin voi ilmoittautua suoraan; lähtötasotestiä ei ole.
  Valmistautuminen
  • Kokeisiin voi valmistautua esim. lukemalla suomeksi oman opiskelualan artikkeleita sanaston ja rakenteiden vahvistamiseksi.
  • Jos oma kielitaito tuntuu hyvin heikolta - esim. jos et ole juurikaan käyttänyt suomea, vaikka olet sitä opiskellut - voit osallistua kansainvälisten opiskelijoiden S2-kursseihin LC-7260 Suomi 6, LC-7270 Suomi 7, LC-7280 Suomi 8, LC-7271 Työelämän suomi ja LC-7290 Oman alan suomi. Näiden kurssikuvaukset ja CEFR-taitotasot löydät Sisusta.

  Kirjallinen koe
  • Kirjallinen koe järjestetään jokaisen periodin lopussa olevalla arviointiviikolla ja toukokuussa toukokuun viimeisellä viikolla.

  Tenttiajat perioideilla 2022-2023:

  Kirjallinen tentti           suullinen tentti

  • IV      17.4.-21.4.2023   20. ja 21.4.
  • V       22.5.-26.5.2023   25. ja 26.5.
  Suullinen koe 
  • Suullinen koe järjestetään jokaisen periodin lopussa olevalla arviointiviikolla ja toukokuussa toukokuun viimeisellä viikolla.
  • Koe suoritetaan 3-4 hengen pienryhmässä Zoomissa. Pienryhmien ajat sijoittuvat kello 9.00-16.00 välille.
  • Ilmoittaudu suulliseen kokeeseen Sisussa.
  HUOM! Eri koulualoilla on eri koodit kokeisiin, joten valitse oikea koodi ilmoittautuessasi:

  • Opettaja lähettää sinulle Doodle-linkin, jonka kautta voit varata sinulle sopivan koeajan.
  • Kun suullisen kokeen ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse tarkempi suullisen kokeen pienryhmäaika.
  • Jos sinulla on kysyttävää kokeista, ota yhteyttä tentin järjestävään opettajaan (Aija Elg) sähköpostitse: etunimi.sukunimi@aalto.fi.

  Det muntliga testet utförs i en liten grupp. Varje student presenterar en metod, produkt, företag, innovation eller problem inom sitt område.
  Studenterna talar utan presentationsteknik eller anteckningar i cirka 3 minuter. Efter presentationen kommer det att diskuteras i cirka 5 minuter.  Syftet med testet är att visa kunskap om det grundläggande vokabulär inom det egna området.

  Kansainväliset opiskelijat
  • Jos  opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin ruotsi, hän voi kuitenkin halutessaan suorittaa toisen kotimaisen kielen kokeen (suomi).
  • Tällöin hän saa suoritetusta kokeesta opintosuoritusmerkinnän, mutta hän ei kuitenkaan voi saada tutkintotodistuksen liitteeseen merkintää lain (424/2003) 6§:n 1 momentin mukaisesta kielitaidon osoituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen kotimaisen kielen kokeet (suomi) eivät riitä suomen kielen taidon osoitukseksi Suomen kansalaisuutta haettaessa tai haettaessa virkaa kaksikielisessä kunnassa.