Topic outline

 • Saksan kielioppi 2 (Scroll down for English)

  Saksan kielioppi 2 on B1-tason itsenäisesti suoritettava kielioppikurssi. Kielioppia harjoitellaan itsenäisesti omaan tahtiin MyCoursesissa olevien materiaalien avulla. Kun olet suorittanut kaikki MyCoursesissa olevat tehtävät hyväksytysti, voit ilmoittautua tenttiin.

  Tentti tehdään Otaniemessä ja siihen ilmoittaudutaan tämän sivun alalaidasta löytyvällä kyselyllä. Jos kumpikaan tenttipäivä ei sovi, ole yhetydessä opettajaan (arja.blanco@aalto.fi).

  Aiheet

  Aihealueita ovat verbit, adjektiivit ja lauseet. Eri aihealueiden tehtävät aukeavat eri aikaan. Opiskelu aloitetaan verbeistä, joista opiskellaan tai syvennetään seuraavia rakenteita:

  - Aikamuodot

  - Konditionaali

  - Passiivi

  - Refleksiiviverbit

  - Yhdysverbit

  - Kaksoisinfinitiivi

  - Verbit ja prepositiot (rektio)

  - Epäsuora kerronta.

  Lausetasolla aiheita ovat

  - Relatiivilauseet

  - Lauseiden yhdistäminen konjunktioilla.

  Adjektiiveista kerrataan niiden taivutus.  German Grammar 2

  German grammar 2 is an autonomous grammar course on the CEFR level B1.  You practice the grammar independently with the materials in MyCourses at your own pace. When you have completed and passed all the exercises in MyCourses , you can register for the exam. 

  The exam takes place in Otaniemi, and you register for it by choosing the exam date in the questionnaire below. If neither of the times suit you, contact the teacher (arja.blanco@aalto.fi).

  Topics

  The topics are verbs, nouns, adjectives, and sentences. The exercises for the topics are opened at different times. The course starts with the verbs. You learn or widen your knowledge about the following structures:

  - Tense

  - Conditional

  - Passive voice

  - Reflexive verbs

  - Verbs with prefixes

  - Double infinitive

  - Verbs with prepositions

  - Reported speech.

  At sentence level the themes are

  - Relative clauses

  - Combining clauses with conjunctions.

  From adjectives we recap the declension.

  • choice icon
   Prüfungstermin - Tentin ajankohta / Exam date Choice
   Not available unless: You are a(n) Student