Topic outline

 • Välkommen på kurs!


  Kurssin päätyttyä opiskelija saa seuraavat kurssimerkinnät oman korkeakoulunsa koodeilla:

  Tekniikka:

  ALC-5001 1 op (Ruotsin suullinen koe)

  ALC-5002 1 op (Ruotsin kirjallinen koe)

  ALC-5410 3 op (Tekniikan alan ruotsia)


  BIZ: 

  ALC-5001 1 op Ruotsin kirjallinen koe

  ALC- 5002 1 op Ruotsin suullinen koe

  ALCB-5800 3 op Ruotsinkielinen yritysviestintä


  ARTS:

  ALCA-5701 2 op Ruotsin kirjallinen koe

  ALCA-5702 1 op Ruotsin suullinen koe

  ALCA-5703 0 p 


  Tapaamisia Zoomissa: https://aalto.zoom.us/j/68914656906

  Ensimmäinen tapaaminen to 19.1. klo 16.30 - 17.30


  • Page icon

   Zoom pikaopas | Aalto-yliopisto

   Träffar på Zoom:

   https://aalto.zoom.us/j/68914656906


   Material: Smart svenska – Digitalt och utanför klassrummet (aalto.fi)


   Kursen är en webbkurss och bygger på självständigt arbete och inlämningsuppgifter. Vi har också Zoom-träffar där du kan öva muntliga kunskaper, ställa frågor osv. Dessutom kommer dua att vara i kontakt med andra studerande på kursen i samband med inlämningsuppgifterna. Det är meningen att du läser vad andra skriver och presenterar samt deltar i diskussionen genom att ställa frågor och kommentera samt genom att svara på frågor som ställs till dig.

   Vecka 1

   Torsdagen 19.1.: Kursen börjar. Zoom-möte klo 16.30 - Kursprogrammet och uppgifterna 

   Vecka 2

   Måndagen 23.1.: DL 1.1. Detta är jag

   Torsdagen 26.1.: DL 1.2. Pitcha om dig själv: Zoom kl. 16.30 diskussion + frågor och svar

   Vecka 3

   Måndagen 30.1.: Studera grammatik 

   Torsdagen 2.2: DL Skriftlig uppgift 1:  Zoom kl. 16.30 – skrivstöd och diskussion

   Vecka 4

   Torsdagen 9.2.: DL Produktpresentation: Zoom kl. 16.30 - produktpresentationer + diskussion

   Vecka 5

   16.2. DL Skriv e-post, Zoom kl. 16.30 - diskussionsövningar (ta gärna en nyhet med)

   Vecka 6

   23.2. Ingen Zoom-träff under tentveckan

   När som helst under veckan – Svenska på stan

   Vecka 6

   Torsdagen 2.3.: DL Muntlig presentation 1 – Zoom kl. 16.30

   Vecka 7

   Torsdagen 9.3.: DL En kort företagspresentation : Zoom kl. 16.30 - muntliga presentationer och/eller företagspresentationer

   Vecka 8

   Måndagen 13.3.: DL Skriftlig uppgift 2

   Torsdagen 16.3.: DL Chatt om en aktuell nyhet – Zoom kl. 16.30 – aktuella nyheter

   Vecka 9

   Torsdagen: 23.3.: DL Hållbar utveckling - Zoom kl. 16.30 diskussion + info om slutproven)

   Vecka 10

    Torsdagen 30.3.:

   - Zoom kl. 16.30 (muntliga prov vid behov)

   - DL Skriftligt prov 

   - DL Muntligt prov


   Tack för aktivt deltagande :)


  • Forum icon

   Lär dig att berätta om dig själv och dina studier eller ditt arbete på svenska:

   https://www.thinglink.com/video/1128991160497340418

   Skriv ett inlägg där du berättar om dig själv.

   I tillägg kan du berätta också andra saker om dig själv t.ex. med hjälp av bilder (du kan antingen ha bilder som bilaga eller inne i ditt inlägg.

   Här finns lärarens bilder om exempel:

   kollaasi

   Lämna in din intro på diskussionsforum. Läs andras inlägg och bekanta dig med dina kurskamrater :)
  • Forum icon

   Elevator Pitch Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project


   Pitch om dig 

   1. Titta på videor om hisstal (elevator pitch) och lär dig pitcha om din idé.

   2. Läs om pitchande på Smart svenska och titta på exempel.

   3. Förbered ett eget hisstal.


   Fokusera på: 

   1) Vem är du? Vad studerar du?

   2) Varför har du valt Aalto?

   3) Vad är du bra på?

   4) Vad vill du jobba med i framtiden?

   Vad du vill att mottagaren ska minnas om dig. 

   Längd: från 30 sekunder till 1 minut.


   EXTRA (för den som vill:) välj en fiktiv arbetsgivare/mottagare och sök t.ex. jobb eller pitcha också en produkt eller idé. (tid: t.ex. en minut till)


    Det här kan bli en del av presentationen i det muntliga provet.


    

   Öva uttal: 

   Harjoittele ääntämistä – Smart svenska (aalto.fi)

  • Page icon

   Kuvahaun tulos haulle company presentation

   I den här modulen ska du öva kunskaper som du behöver i slutproven samt i arbetslivet.

   Till modulen hör fyra uppgifter:

   2.1. Skriftlig övning på 150 ord. ¨

   2.2.  Produktpresentation

   2.3. E-postmeddelande 50 - 70 ord

   2.4. Muntlig presentation ca 3 - 4 dior


   TIPS: Välj ett och samma tema för skriftlig övning och muntlig presentation. Den skriftliga övningen kan vara manuskriptet för muntliga presentationen eller en del av den. På detta sätt kan du förjupa dig i ett tema genom kursen och som slutresultat har du en färdig presentation för slutprovet :)

   Möjliga teman för skriftlig övning/muntlig presentation (och för det muntliga slutprovet)

   - Presentera ett företag eller en arbetsplats

   - Berätta om en produkt, en tjänst,  en innovation, ett projekt, en pionjär inom din bransch, aktuell forskning inom din bransch

   - Berätta om ett tema så som ledarskap eller hållbar utveckling eller hur coronaviruset har påverkat din bransch och dess framtidsutsikter.


   Kemi: kemikalier i vardagen

   Allmänt inom teknologi: articiell intelligens, digitalisering, nanoteknologi, framtidens bilar, kollektivtrafik, energiformer

   Eller sök material och teman på Smart svenska eller Svensktudier för högskolestuderande  • Assignment icon


   Kuvahaun tulos haulle writing

   1. Välj ett tema som intresserar dig. (Samma tema kan användas också för den muntliga presentationen)

   2. Sök information om temat t.ex. på Smart svenska.

   3. Processera informationen t.ex. med hjälp av en mind map, SWOT-analys eller motsvarande.

   4. Öva grammatik  och använd ordbok.

   5. Skriv ca 150 ord

   6. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. word eller Google)

   7. Lämna in inom utsatt tid.  • Forum icon


   spoon

   1) Gör en produktpresentation. Du kan till exempel berätta om följande saker:

   - Hurdan är produkten/appen/tjänsten? Beskriv.

   - För vem är produkten/appen/tjänsten avsedd? Målgruppen?

   - Hur fungerar produkten? 

   - Vilka fördelar och nackdelar har produkten?

   - Varför borde man skaffa en sådan produkt?

   2) Öva att berätta om produkten och banda in en video (ca. 1 - 2 minuter) där du presenterar produkten. Visa gärna produkten eller bilder på den.

   3) Lämna in din video på diskussionsforum.

   4) Kommentera minst tre produktpresentationer och ställ frågor.  • Forum icon

   Kuvahaun tulos haulle epost

   Målet med den här uppgiften är att du ska kunna skriva e-post om arbetsrelaterade ärenden klart, sakligt och kommunikativt. Först skriver du ett e-postmeddelande (anvisningar finns nedan), sedan svarar du på ett meddelande som din kurskamrat har skrivit. 


   1.      Ta del av tipsen om att skriva e-post. Här hittar du tips om vad du kan tänka på när du skriver e-post och här kan du kolla nyttiga fraser.

   2.      Skriv ett e-postmeddelande enligt följande anvisningar:
   Du tillhör en grupp som planerar att ordna ett projekt, ett seminarium, en mässa eller något liknande evenemang. Skriv ett mejl och berätta om projektet/evenemanget (tema, tid, plats med mera) och be mottagarna skicka in förslag på hur de kan bidra. Hänvisa också till var de kan hitta mer information.

   Skriv cirka 70 ord.  Mejlet ska vara sakligt och klart med en trevlig stil som väcker mottagarnas intresse. Använd gärna du-form. Kom ihåg rubrik!
   Lämna in ditt e-postmeddelande som ett nytt diskussionsinlägg.


   3.      Svara på ett mejl som någon kurskamrat har skrivit. Välj ett mejl som är "ledigt" - alltså som ingen annan har svarat på!


  • Assignment icon
   presentation

   Öva inför det muntliga provet!

   Du har två alternativ:
   1) Presentera muntligt temat som du skrev om i Skriftlig uppgift 1
   2) Välj ett nytt tema

   Allra först ska du läsa information om det muntliga provet (se längre ned på första sidan).

   Laga sedan en presentation som består av 3 dior (utan eller med audio/video) eller 2 minuter på video. Kom ihåg att öva uttal om du har med audio eller video! 

   Om du använder dior:
   Dia 1: Rubrik + ditt namn - här kan du gärna berätta mera om dig själv - du kan t.ex. använda material från pitchen
   Dior 2 - 3: Introducera ditt tema, varför du valde det här temat samt lite innehåll

   Om du filmar utan dior:
   1. Berätta ditt namn och vad du studerar
   2. Introducera temat och varför du valde temat samt lite innåhåll

   I båda versionerna ska längden vara ca 2-3 minuter.

   Öva uttal på Soft svenska:

   Harjoittele ääntämistä – Smart svenska (aalto.fi)

   Lämna in presentationen och vänta på lärarens kommentarer.

   Du kan fortsätta att bearbeta den här presentationen enligt lärarens anvisningar  i muntlig presentation 2 och sedan använda den i det muntliga slutprovet.
   OBS! Du kan använda pitchen som en del av den muntliga presentationen, dvs. delen där du berättar om dig själv.
  • Page icon

   I den här delen ska du fördjupa dig i din egen bransch på svenska.

   Det lönar sig att läsa artiklar inom egen bransch för att lära dig ordförråd, titta på videor och lyssna på poddar för att öva hörförståelse.

   Du fortsätter också att skriva och presentera och dessutom funderar du på hållbar utveckling i din vardag samt ur branschens synvinkel.

   Material hittar du på Smart svenska. 

   Kom ihåg att kursens arbetsmänd är 81 timmar så att du borde hinna göra också annat än endast inlämningsuppgifterna. 

   TIPS: När du vill hålla en paus från egen bransch kolla Svenska på stan. Eller du kan också lyssna på svensk musik, titta på svenska tv-serier eller filmer på svenska. Om du gillar böcker så är svenska deckare världsberömda!

  • Page icon

   Aalto Marimekko-luento


   I den här uppgiften är det meningen att du övar att hålla en kort företagspresentation.

   1. Öva ordförråd med hjälp av Quizlet!

   Företaget (att presentera ett företag):

   Quizlet 1, Quizlet 2, Quizlet 3

   2. Studera fraser för företagspresentation:

   -Namnet på företaget (yrityksen nimi)

   -Vi/Företaget är ett medelstort svenskt företag 

   som grundades år 1897/1954/2006. (perustettu vuonna)

   -Vårt företag ägs av ett utländskt bolag. (omistaja)

   -I vår koncern ingår två dotterbolag. (mahdolliset tytäryhtiöt)

   -Vi har i dag ca 1 000 medarbetare. (Työntekijöiden määrä)

   Antalet anställda är/uppgår till knappa 200.

   Vi sysselsätter drygt 150 personer.

   Personalen består av 35 personer.


   -Vårt huvudkontor ligger i Esbo och vi har fabriker i alla 

   nordiska länder. (pääkonttorin ja tehtaiden sijainti)

   -Vårt företag leds av vd NN. (yrityksen toimitusjohtaja)

   -Vi/Företaget verkar inom livsmedelsbranschen/modebranschen/

   skogsbranschen/utbildningsbranscen/arkitektur. (yrityksen toimiala)

   -Vi designar/tillverkar/exporterar/levererar/marknadsför/

   betjänar/säljer/köper etc. (mitä yritys tekee)

   -Våra huvudprodukter består av tjänster för mobila lösningar. (päätuotteet)

   -Våra största konkurrenter finns i Asien och våra viktigaste marknader 

   är i Europa. (kilpailijat)

   -Vi har en marknadsandel på x % inom branschen. (markkinaosuus)

   -Vi har ett nära samarbete med företaget X sedan 2008. (yhteistyökumppanit)

    

   -Vår omsättning är/uppgår till 3 miljarder euro. (liikevaihto)

   Vi har en omsättning på 7 miljoner euro.

   Vi omsätter 400 000 euro.


   3. Laga en kort företagspresentation om något existerande företag eller om ett påhittat företag. Använd gärna fraseologi ovan. Laga t.ex. 3 dior med text bilder.

   Lämna in här  antingen som presentation eller videopresentation.  • Assignment icon

   Pedagogisk planering i Skolbanken: Skriva - argumenterande text

   1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".
   2. Välj ett tema som du är intresserad av eller som du brinner för.
   3. Skriv en argumenterande text på ca. 150 ord. Du får gärna använda antingen strukturen för övertygande eller diskuterande argumentation. 
   4. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. Word eller Google)
   5. Lämna in din text.

   Om argumentation på Smart svenska.


  • Assignment icon

   Oral presentations - University of Wollongong – UOW

    Nu är det dags att laga färdigt en presentation för det muntliga provet!

   1. Läs på nytt information om muntligt prov (längre ned på kurssidan)

   2. Välj om du vill fortsätta med samma tema som du började med i muntlig presentation 1 eller om du byter tema.

   3. Du kan välja en traditionell presentation (t.ex. på PowerPoint) som du håller i Zoom, du kan banda presentationen in med hjälp av Screen-cast-o-matic, Screencastify, Panopto eller motsvarande eller du kan filma med kamera.

   3. Laga presentationen färdig. Tid på video ca. 5 minuter. 

   4. Lyssna på din presentation och kolla uttalet.

   5. Lämna in. 

   6. Lämna presentationen i inlämningsmappen för muntlig presentation 2 och  muntligt prov.

  • Forum icon

   Kuvahaun tulos haulle sustainability


   1. Gör Sitras livsstilstest på svenska. Testet hittar du här

   Material hittar du t.ex. här på Smart svenska.

   2. Sök information om något som har med hållbar utveckling att göra, gärna inom din egen bransch. 


   3. Processera materialet t.ex. med hjälp av en mindmap, en SWOT-analys eller på ett annat sätt. Tips på verktyg hittar du här.

   4. Skriv ett inlägg på forumet där du reflekterar dina testresultat och hur du tar/borde ta hänsyn till hållbar utveckling i din vardag. Hur syns hållbar utveckling inom din bransch? Vad har gjorts hittils och vilka utmaningar finns det?

   TIPS: Du kan behandla temat hållbar utveckling i det muntliga slutprovet. Det kan vara temat för din presentation eller en synvinkel som du tar upp.  • Forum icon

   Sök en nyhet och berätta om den antingen skriftligt eller på audio/video.

   Instruktioner hittar du här.

   Introduktion och presentation i smågrupp – Smart svenska (aalto.fi)

   Kommentera andras inlägg.

  • Page icon

   Lab


   Svenska för Aalto i 360 grader (thinglink.com)


   Näiden tehtävien avulla voit harjoitella sanoja ja lauseita, joita tarvitset laboratoriossa. Tavoitteena on, että opit kertomaan ruotsiksi laboratorioturvallisuudesta sekä tavallisimmista laboratoriotoimenpiteistä. Samalla opit tulevien laboratorioharjoittelujen kannalta hyödyllisiä taitoja.


   Kaikki materiaali löytyy ThingLinkistä


   Tarkista, että osaat kaikki vihreiden A-kuvakkeiden alta löytyvät sanat.

   Jatka sitten näiden ohjeiden mukaisesti:


   1.Harjoittele sanastoa Prezin avulla.


   2. Pelaa  samoilla sanoilla Quizlet-pelejä: 

   1. Laboratorieverktyg 1  

   2. Laboratorieverktyg 2

   3. Laboratorieord  


   3. Katso videot ThingLinkissä (1-10). Sanalistat videoihin löytyvät kunkin videon alapuolelta. 


   4. Opettele kertomaan laboratorion suojavarustuksesta. 


   5. Opettele videoiden ja käsikirjoitusten avulla kertomaan 1 - 2 toimenpiteestä. Voit hyvin kuvata harjoituksesi.

   6. Tee video, jossa kerrot yhdestä toimenpiteestä.   • Page icon

   Toisen kotimaisen (ruotsin) kielen suullinen koe

   Ruotsin kielen suullinen koe koostuu kahdesta osasta:
   1. Omaan alaan liittyvä videoesitys 4 - 5 min.

   2. Pari- tai ryhmäkeskustelu n. 2 minuuttia per keskustelija (jos kaksi keskustelijaa niin keskustelun pituus on n. 4 minuuttia).


   Esityksen tulee liittyä omaan alaan ja se tulee valmistella etukäteen. Valitse aihe, josta olet aidosti kiinnostunut ja josta sinun olisi helppo kertoa jollain toisellakin kielellä. Sinua auttaa se, että tiedät aiheesta jotain jo etukäteen ja myös se, että aihe on jollain tavalla omakohtainen. 


   Aivan esityksen alussa esittele itsesi ja aiheesi: Mikä on nimesi? Missä korkeakoulussa opiskelet? Mikä on pääaineesi? Mitä tulet esittelemään? Miksi olet kiinnostunut juuri tästä aiheesta?


   Esityksessä on tarkoitus käyttää apuna havaintomateriaalia. Videolla voi käyttää vaikka PowerPointia ja lisätä siihen videon. Muita hyviä työkaluja ovat Screen-cast-o-matic ja Screencastify. Voit myös kuvata kaupungilla tai luonnossa. Siinä tapauksessa kasvojesi tulee näkyä videolla suurimman osan ajasta.


   Tarkoitus on kertoa asiasta omin sanoin mahdollisimman luonnollisesti. Kyseessä ei ole koe, jossa testataan, miten hyvin osaat lukea tekstiä suoraan paperista. On suositeltavaa, että havaintomateriaali koostuu kuvista, kaavioista tai videosta, ei tekstistä. Näin havaintomateriaali tukee omin sanoin kertomista.


   Ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta tai muusta omaan alaan liittyvästä aiheesta.. Esityksen aikana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä voi valmistella muutamia johdattelevia kysymyksiä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivisesti keskusteluun. Jos aihe on joku muu kuin esitys, ottaa jokainen keskustelija vastuuta keskustelusta ja pitää sitä yllä.


   Ryhmäkeskustelu tehdään myös videolla niin, että tapaatte esim. Zoomissa tai soitatte toisillenne puhelimella ja kuvaatte keskustelun. Jos et löydä keskustelukumppania, voit tehdä keskustelun perheenjäsenen tai kaverin kanssa. 


   Myös opettaja järjestää tarvittaessa suullisen kokeen Zoomissa.

   Molemmat nauhoitukset palautetaan tälle alustalle palautuskansioon.


   Kiinnitä huomiota ääntämiseen: harjoittele ääntämistä

  • Assignment icon

   Palauta tänne suullisen kokeen esitelmä sekä keskustelu videolla. Jos tiedosto on liian suuri, liitä tänne linkki videoihin esim. word- tai pdf-tiedostolla.

  • Quiz icon

   Kuvahaun tulos haulle exam

   Tips: Ohjeita kirjalliseen kokeeseen – Smart svenska (aalto.fi)

   Koe koostuu kahdesta osasta:

   1. Sähköpostiviesti 50 - 70 sanaa

   2. Kirjoitelma n. 150 sanaa

   Klikkaamalla kokeen auki vahvistat henkilöllisyytesi. Tee koe itsenäisesti ilman toisen henkilön apua.

   Kokeessa on lupa käyttää kaikkia mahdollisia apuvälineitä paitsi Google-kääntäjää tai muuta käännösohjelmaa. Myös tekstin kopioiminen suoraan muusta lähteestä on kielletty.
  • Page icon

   Kuvahaun tulos haulle ordlista

   Suomi-Ruotsi-suursanakirja
   Synonymer.se
   Öva grammatik
   Öva uttal

   Svenska på stan

   Öva ordförråd med hjälp av Quizlet!
   Företaget (att presentera ett företag):

   Quizlet 1, Quizlet 2, Quizlet 3, Quizlet 4

   Företaget i siffror: Quizlet A