Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Sini Gutzeit

  Keskiviikkoisin / On Wednesdays 12.30-14.00 Y229c


  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakson saksa 2 - työelämän saksaa suoritettuasi  osaat ilmaista mielipiteitäsi monin eri tavoin, keskustella työelämästä, työnhausta, opiskelusta, asumisesta sekä kuvailla ihmisiä ja asioita.


  Sisältö

  Kielioppi: Sivulauseen sanajärjestys, perfekti, imperfekti, sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi, datiivi, genetiivi), prepositioita (datiivi- ja vaihtoprepositiot), infinitiivi ja zu-partikkeli, adjektiivin taivutus, imperatiivi. 

  Teemat: Opiskelu, asuminen, työelämä, matkailu, urheilu, karnevaali, Wien, Berliini, Zürich, Frankfurt, Reininmaa.


  Tärkeää tietää

  Opetusta on kerran viikossa. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. Joka kappaleeseen kuuluu itsenäisiä lisäharjoituksia MyCoursesissa, ja kahden kappaleen välein on testi, jonka avulla voit arvioida edistystäsi. Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. 


  Tunneilla on pakollinen läsnäolo. Jos sinulle tulee useampi poissaolo, ole yhteydessä kurssin opettajaan asiasta mahdollisimman pian.


  Kirja: Freut mich 2 (Otava)

  Huom! Tarvitset kirjan jo ensimmäiselle tunnille.
  Goals

  After the course German 2 for professional needs you can express your opinions in many different ways, talk about working life and job hunting, studying, living, and leisure time, as well as describe people and things.


  Content

  Grammar: Word order in subordinate clauses, perfect tense, imperfect tense, cases (nominative, accusative, dative, genitive), prepositions (dative, and two-case prepositions), infinitive and particle "zu", adjective declension, imperative. 

  Themes: Studying, living, working life, traveling, sports, carnival, Vienna, Berlin, Zurich, Frankfurt, Rhineland.


  Important to know

  You have classes once a week. Homework and extra exercises are done independently using MyCouses. There are extra exercises under each chapter, and a small test after each two chapter so that you can evaluate your progress. Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in class and what you should do before the next class. 


  Mandatory attendance at remote classes. If you have to be absent more than twice, contact your teacher as soon as possible about it.


  Book: Freut mich 2 (Otava)

  Important: You need the book already on the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.