Topic outline

 • JOIN-A0002 Conducting Small Group Activities for International Students

  Are you a tutor for:

  • exchange students, or 
  • students who study in a Master’s level programme taught in English, or
  • students who study in a Bachelor’s level programme taught in English (Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology, Bachelor’s Programme in Design, Bachelor’s Programme in Economics)

  → Then you are on the right page!

  If you are a tutor for students who study in a degree programme taught in Finnish, please see the course JOIN-A0001 at Kurssi: JOIN-A0001 - Pienryhmän ohjaus, Luento-opetus, 1.4.2023-31.5.2024 (aalto.fi).

  On this page you will find:

  • Information for tutors tutoring exchange students or students studying in a degree programme taught in English in Autumn 2023 or Spring 2024.
  • Information about AYY’s tutor trainings (basic and international – both are mandatory!)
  • Tutor’s tasks and tutoring commitment.
  • Information about what you can gain by tutoring: study credit, compensation, tutoring certificate.  Step-by-step guide:


  1. Enrol for the course JOIN-A0002 in Sisu.
  2. After enrolment, on this MyCourses page, select the field of study (ARTS, BIZ, or TECH). Your selection defines the content that is available to you. 
  3. Complete both AYY trainings for tutors: basic training AND international training. 
   (for BIZ: remember to also complete all of the KY trainings and summer work group assignments!)
  4. Remember to tick the tutoring commitment. 
  5. After the orientation week, submit your tutoring report. The instructions and the submission box are on each field’s info page.


  Tutor Flow Chart:

  The tutor flow chart is here to help guide and orient you throughout the tutoring process. / Tutor flow chart on tehty auttamaan ja opastamaan sinua tutorointiprosessin aikana.

  Tutor Flowchart diagram - the beginning of the actual tutor flow chart. Please open the flow chart pdf to view the full map.
  Please download the PDF to view the full tutor flow chart! / 

  Lataa PDF ja tutustu tutor flow chart -kaavioon!


  AYY Tutor training sessions are organised in April and May 2023. If you are not able to attend the trainings (note that both basic and international part are mandatory) live or online, please complete the compensatory assignments found in the Tutor Training 2023 section. Please refer to Tutor Training 2023 section for all items relevant to AYY's Tutor Training, such as:

  Please carefully read all instructions and the Commitment to international tutoring. You need to be aware of the practicalities as well as the expectations of tutoring for international students.

  Ware happy to have you on board with us in creating the international community at Aalto! Feedback from the previous years prove that your part in the new Aalto students’ life is essential. That’s why we want to thank you already at the beginning of our journey together. Let’s make the Aalto experience amazing right from the start!

  AYY:n tutorkoulutus järjestetään huhti- ja toukokuussa 2023. Jos et pääse osallistumaan koulutukseen (huom. sekä perus- että kv-osiot ovat pakollisia) livenä tai etänä, teethän korvaavat tehtävät Tutorkoulutus 2023 -osiossa. Löydät Tutorkoulutus 2023 -osiosta kaikki AYY:n tutorkoulutukseen liittyvät asiat, kuten:

  Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja Sitoutuminen kv-tutorointiin -osio. Sinun täytyy olla perehtynyt kv-opiskelijoiden tutorointiin liittyviin käytäntöihin ja odotuksiin.

  Olemme iloisia, että olet mukana luomassa Aallon kansainvälistä yhteisöä! Aiemmilta vuosilta saatu palaute osoittaa, että sinun osuutesi uusien Aalto-opiskelijoiden elämässä on erittäin tärkeä. Siksi haluamme kiittää sinua jo tämän yhteisen matkamme alussa. Tehdään Aalto-kokemuksesta mahtava heti alusta alkaen!