Topic outline

 • General

  Kurssin tarkoituksena on hyväksyttää opiskelijan työelämässä hankkima osaaminen osaksi kandidaatintutkintoa. Kurssi on 5 op laajuinen ja edellyttää 10 viikon kokopäiväistä työskentelyä (tai vastaava työmäärä osa-aikaisesti työskenneltynä). Opiskelija vastaa itse työpaikan hankkimisesta. Kurssin suorittamisesta noin 98% tapahtuu työpaikalla ja noin 2% reflektoimalla ja raportoimalla tapahtunutta oppimista MyCourses-tehtävien kautta. Ideana on että työskentely yrityksessä tapahtuu samaan aikaan kuin kurssia suoritetaan tai korkeintaan hyväksytään edeltävänä talvena suoritettua harjoittelua.

  Kurssi sisältää kolme tehtävää, joiden aikataulu on seuraavanlainen: 

  • toukokuu:  Ilmoittautuminen kurssille, työskentelyyn liittyvien ennakko-odotusten pohdinta ja osaamistavoitteiden määrittely
  • kesä-elokuu: Reflektiota insinööri- ja työelämätaitojen kehittymisestä MC:stä löytyvien kysymysten avulla
  • elo-syyskuu: Virallisten dokumenttien (työtodistus) toimittaminen suorituksen kirjaamiseksi
  Suoritusmerkinnät kirjataan lokakuussa. Kurssista on siis vain yksi toteutus vuodessa. Vastuuopettaja on vanhempi yliopistonlehtori Anu Lehtovuori.


  Jos et ole varma, onko työpaikkasi tai työnkuvasi sopiva tämän kurssin suoritukseen, tee näin: ilmoittaudu kurssille Sisussa, jolloin pääset näkemään kurssin tehtävät. Vastaa ensimmäiseen osioon (vie sinulta yhtä paljon aikaa kuin sähköpostin kirjoittaminen vastuuopettajalle). Jos suorituksesi hyväksymisessä on mahdollisesti ongelmia, laitan sinulle viestiä MC:n kautta.


  ELECin muut harjoittelukurssit:

  Kurssilla ELEC-C5270 Insinööri työelämässä voi hyväksyttää kanditutkintoon toiset 5 op ja tästä kurssista suorituksia myönnetään läpi vuoden. Samaa työskentelyjaksoa ei luonnollisestikaan voi käyttää useammassa kurssisuorituksessa.

  Maisteritutkintoon harjoittelua voi hyväksyttää suorittamalla kurssin ELEC-E7990 Professional Training.