Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Porvoo - river and red wooden buildings

  Kuva: Taija Votkin


  Kurssin päätyttyä opiskelija saa seuraavat kurssimerkinnät:


  ALC-5001 1 op Ruotsin kirjallinen koe

  ALC-5002 1 op Ruotsin suullinen koe

  ALC-5552 3 op Ruotsin verkkokurssi

  Kurssin suullisen ja kirjallisen koen arviointimatriisi.


  Opettaja: Taija Votkin (taija.votkin@aalto.fi)

  Aika: 15.5..2023 – 19.6.2023

  Alkutapaaminen 15.5.2023 kl. 16.30 Zoomissa https://aalto.zoom.us/j/68914656906


  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   URL icon
   Välkommen på kurs! URL

   Lärarens  videohälsning

  • Not available unless: You are a(n) Student
   Forum icon
   Hemuppgifter och annat aktuellt Forum
  • Page icon

   Ma 15.5. klo 16.30 Kurssi-info Zoomissa 

   Ke  17.5.  "Detta är jag" DL - palauta Forumille 

   Pe 19.5 . Esitä kysymys kolmeen toisen omaan esittelyyn ("Detta är jag". Aloita niistä, joissa ei ole yhtään kysymyksiä tai vähiten kysymyksiä) ja vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 

   Ma 22.5. DL Pitch - palauta Forumille 

   Ma 22.5. klo 16.30  Opettajan kyselytunti Zoomissa - tule kysymään tehtäviin, kurssiin tai ruotsin kieleen liittyvistä asioista.

   Ke 24.5. Esitä kysymys tai ja anna myönteistä palautetta kolmelle pitchille.  Aloita niistä, joissa ei ole yhtään kysymyksiä/kommentteja tai niistä joissa on vähite) ja vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin tai reagoi lyhyesti palautteeseen: esim. Tack! Trevligt att höra! jne. Toki voit vastata pidemminkin. 

   Ke 24.5. DL: E-post - kirjoita oma viestisi

   Pe 26.5. 1) Vastaa yhteen sähköpostiviestiin. 2) Valmistele kirjoitustehtävää maanantaita varten. Harjoittele kielioppia ennen kuin ryhdyt kirjoittamaan  Tee tehtäviä Papegojanin avulla ja katso videot.

   Ma 29.5. Klo 16.30 tapaaminen Zoomissa - kysy kielioppiin liittyviä asioita (ennen kuin palautat kirjoitelmasi)

   Ma 29.5. DL Skriftlig uppgift 1

   Ke 31.5. DL Svensk kultur - kerro muille mitä teit ja jaa hyviä vinkkejä ja sanastoa.

   Ma 5.6. Tapaaminen Zoomissa klo 16.30: esitä kysymyksiä opettajalle ja lisäksi harjoitellaan keskustelua.

   Jos et ole paikalla Zoomissa, harjoittele keskustelua toisten kurssilaisten tai jonkun muun kanssa omalla ajalla - lähetä raportti opettajalle (kenen kanssa, mikä aihe ja kuinka monta minuuttia).

   Ma 5.6. DL Suullinen tehtävä 1. Palauta palautuskansioon.

   Ke 7.6. DL  Chat kestävästä kehityksestä

   Ma 12.6. Tapaaminen Zoomissa klo 16.30 - Kysy opettajalta ja lisäksi harjoittellaan suullisen kokeen keskusteluosuutta. 

   Ma 12.6 DL. Kirjallinen tehtävä 2

   Ke 14.6. DL Suullinen tehtävä 2: esitys + keskustelu

   Pe 16.6. DL Chat - aktuella nyheter

   Ke 21.6. Tapaaminen Zoomissa klo 16.30 - mahdollisuus suoritaa suullinen koe Zoomissa pienryhmissä

   ke 21.6. DL suullinen koe ja kirjallinen koe   Tack för aktivt deltagande :)


  • Forum icon

   Lär dig att berätta om dig själv och dina studier eller ditt arbete på svenska:

   https://www.thinglink.com/video/1128991160497340418

   Skriv ett inlägg eller gör en video där du berättar om dig själv.

   Du kan berätta också andra saker om dig själv utöver studier och arbete t.ex. med hjälp av bilder.


   Nyttiga fraser: ALC-5552_aalto-CUR-170605-2547674: Nyttiga fraser för uppgift 1


   Här finns exempel på bilder:

   kollaasi

   Lämna in din intro på diskussionsforum. Läs andras inlägg och bekanta dig med dina kurskamrater :) Ställ en fråga till tre olika inlägg och svara på frågor som du har fått.

   Ställ din fråga till inlägg som har inga frågor eller minst frågor.  • Page icon

   Studera ord och fraser för uppgift 1

  • Forum icon

   Elevator Pitch Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project


   Pitch om dig 

   1. Titta på videor om hisstal (elevator pitch) och lär dig pitcha om din idé.

   2. Läs om pitchande på Smart svenska och titta på exempel.

   3. Förbered ett eget hisstal.


   Fokusera på: 

   1) Vem är du? Vad studerar du?

   2) Varför har du valt just det här universitetet och programmet?

   3) Vad är du bra på?

   4) Vad vill du jobba med i framtiden?

   Vad du vill att mottagaren ska minnas om dig. 

   Längd: från 30 sekunder till 1 minut.


   EXTRA (för den som vill:) välj en fiktiv arbetsgivare/mottagare och sök t.ex. jobb eller pitcha också en produkt eller idé. (tid: t.ex. en minut till)


    Det här kan bli en del av presentationen i det muntliga provet.


    

   Öva uttal: 

   Harjoittele ääntämistä – Smart svenska (aalto.fi)  • Page icon

   Egyptian art - men working

   Kuva: Wikimedi

   Var och en övar sina muntliga och skriftliga kunskaper utgående sin egen nivå. Om du vill ha mera utmaningar välj ett nytt tema för varje uppgift och om du vill koncentrera dig på ett tema under kursen och fördjupa dig i det är det också möjligt. Eller någongting mellan dessa två alternativ.


   Möjliga teman för skriftlig övning/muntlig presentation (och för det muntliga slutprovet)

   - Presentera ett företag eller en arbetsplats

   - Berätta om en produkt, en tjänst,  en innovation, ett projekt eller en pionjär inom din bransch

   - Berätta om ett tema så som ledarskap eller hållbar utveckling eller hur coronaviruset har påverkat din bransch och dess framtidsutsikter.

   Välj gärna någonting personligt. En produkt som du har designat eller som du gillar, ett projekt som du har varit med om osv.

  • Not available unless: You are a(n) Student
   Forum icon
   3. Skriv e-post Forum

   Kuvahaun tulos haulle epost

   Målet med den här uppgiften är att du ska kunna skriva e-post om arbetsrelaterade ärenden klart, sakligt och kommunikativt. Först skriver du ett e-postmeddelande (anvisningar finns nedan), sedan svarar du på ett meddelande som din kurskamrat har skrivit. 


   1.      Ta del av tipsen om att skriva e-post. Här hittar du tips om vad du kan tänka på när du skriver e-post och här kan du kolla nyttiga fraser.

   2.      Skriv ett e-postmeddelande enligt följande anvisningar:
   Du tillhör en grupp som planerar att ordna ett projekt, ett seminarium, en mässa eller något liknande evenemang. Skriv ett mejl och berätta om projektet/evenemanget (tema, tid, plats med mera) och be mottagarna skicka in förslag på hur de kan bidra. Hänvisa också till var de kan hitta mer information.

   Skriv cirka 70 ord.  Mejlet ska vara sakligt och klart med en trevlig stil som väcker mottagarnas intresse. Använd gärna du-form. Kom ihåg rubrik!
   Lämna in ditt e-postmeddelande som ett nytt diskussionsinlägg.


   3.      Svara på ett mejl som någon kurskamrat har skrivit. Välj ett mejl som är "ledigt" - alltså som ingen annan har svarat på!  • Assignment icon

   Kuvahaun tulos haulle writing

   1. Välj ett tema som intresserar dig. (Samma tema kan användas också för den muntliga presentationen)

   Nedan hittar du instruktioner för: produktpresentation och företagspresentation. Du kan använda dem eller hitta ett eget tema.

   2. Sök information om temat t.ex. på Smart svenska.

   3. Processera informationen t.ex. med hjälp av en mind map, SWOT-analys eller motsvarande.

   4. Öva grammatik  och använd ordbok.

   5. Skriv ca 150 ord

   6. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. word eller Google)

   7. Lämna in inom utsatt tid.  • Forum icon


   spoon

   1) Gör en produktpresentation. Du kan till exempel berätta om följande saker:

   - Hurdan är produkten/appen/tjänsten? Beskriv.

   - För vem är produkten/appen/tjänsten avsedd? Målgruppen?

   - Hur fungerar produkten? 

   - Vilka fördelar och nackdelar har produkten?

   - Varför borde man skaffa en sådan produkt?


   Du kan göra den här uppgiften skriftligt som skriftlig uppgift 1 eller muntligt som muntlig uppgift 1.

   A) Skriftligt: skriv ca. 150 ord

   ELLER/OCH

   B) Muntligt: Öva att berätta om produkten och banda in en video (ca. 1 - 2 minuter) där du presenterar produkten. Visa gärna produkten eller bilder på den.
  • Page icon

   Aalto Marimekko-luento

   Altenativ A

   I den här uppgiften är det meningen att du övar att berätta om ett företag.

   1. Öva ordförråd med hjälp av Quizlet!

   Företaget (att presentera ett företag):

   Quizlet 1, Quizlet 2, Quizlet 3

   2. Studera fraser för företagspresentation:

   -Namnet på företaget (yrityksen nimi)

   -Vi/Företaget är ett medelstort svenskt företag 

   som grundades år 1897/1954/2006. (perustettu vuonna)

   -Vårt företag ägs av ett utländskt bolag. (omistaja)

   -I vår koncern ingår två dotterbolag. (mahdolliset tytäryhtiöt)

   -Vi har i dag ca 1 000 medarbetare. (Työntekijöiden määrä)

   Antalet anställda är/uppgår till knappa 200.

   Vi sysselsätter drygt 150 personer.

   Personalen består av 35 personer.


   -Vårt huvudkontor ligger i Esbo och vi har fabriker i alla 

   nordiska länder. (pääkonttorin ja tehtaiden sijainti)

   -Vårt företag leds av vd NN. (yrityksen toimitusjohtaja)

   -Vi/Företaget verkar inom livsmedelsbranschen/modebranschen/

   skogsbranschen/utbildningsbranscen/arkitektur. (yrityksen toimiala)

   -Vi designar/tillverkar/exporterar/levererar/marknadsför/

   betjänar/säljer/köper etc. (mitä yritys tekee)

   -Våra huvudprodukter består av tjänster för mobila lösningar. (päätuotteet)

   -Våra största konkurrenter finns i Asien och våra viktigaste marknader 

   är i Europa. (kilpailijat)

   -Vi har en marknadsandel på x % inom branschen. (markkinaosuus)

   -Vi har ett nära samarbete med företaget X sedan 2008. (yhteistyökumppanit)

    

   -Vår omsättning är/uppgår till 3 miljarder euro. (liikevaihto)

   Vi har en omsättning på 7 miljoner euro.

   Vi omsätter 400 000 euro.


   3. Laga en kort företagspresentation om något existerande företag eller om ett påhittat företag. Använd gärna fraseologi ovan.

   A) Skriftligt ca. 150 ord

   ELLER/OCH

   B) Muntligt på video ca. 1 - 2 minuter.  • Forum icon

   Midsommarstång Mariehamn

   Bild: Taija Votkin


   Titta/lyssna på svensk kultur i form av serier/film/musik/podcast/böcker/muséer osv.. Du får själv välja medium men du ska använda tid på det i minst 1,5 timme.

   Sök material på Smart svenska, Netflix, Yle Arenan osv.

   SVENSKA PÅ STAN – Smart svenska (aalto.fi)

   1. Skriv ner minst 10 nya ord/uttryck och översätt dem till finska.
   2. Skriv också 1-2 rader för att sammanfatta vad du tittat/lyssnat på. Exempelvis: "Jag har lyssnat på två avsnitt av Kulturpodden som handlar om..."


  • Assignment icon
   presentation

   Öva inför det muntliga provet!

   Du har två alternativ:
   1) Presentera muntligt temat som du skrev om i Skriftlig uppgift 1
   2) Välj ett nytt tema

   Allra först ska du läsa information om det muntliga provet (se längre ned på första sidan).

   Laga sedan en presentation som består av 3 dior (utan eller med audio/video) eller 2 minuter på video. Kom ihåg att öva uttal om du har med audio eller video! 

   Om du använder dior:
   Dia 1: Rubrik + ditt namn - här kan du gärna berätta mera om dig själv - du kan t.ex. använda material från pitchen
   Dior 2 - 3: Introducera ditt tema, varför du valde det här temat samt lite innehåll

   Om du filmar utan dior:
   1. Berätta ditt namn och vad du studerar
   2. Introducera temat och varför du valde temat samt lite innåhåll

   I båda versionerna ska längden vara ca 2-3 minuter.

   Öva uttal på Soft svenska:

   Harjoittele ääntämistä – Smart svenska (aalto.fi)

   Lämna in presentationen och vänta på lärarens kommentarer.

   Du kan fortsätta att bearbeta den här presentationen enligt lärarens anvisningar  i muntlig presentation 2 och sedan använda den i det muntliga slutprovet.
   OBS! Du kan använda pitchen som en del av den muntliga presentationen, dvs. delen där du berättar om dig själv.
  • Forum icon

   Kuvahaun tulos haulle sustainability


   1. Gör Sitras livsstilstest på svenska. Testet hittar du här

   Material hittar du t.ex. här på Smart svenska.

   2. Sök information om något som har med hållbar utveckling att göra, gärna inom din egen bransch. 


   3. Processera materialet t.ex. med hjälp av en mindmap, en SWOT-analys eller på ett annat sätt. Tips på verktyg hittar du här.

   4. Skriv ett inlägg på forumet där du reflekterar dina testresultat och hur du tar/borde ta hänsyn till hållbar utveckling i din vardag. Hur syns hållbar utveckling inom din bransch? Vad har gjorts hittils och vilka utmaningar finns det?

   TIPS: Du kan behandla temat hållbar utveckling i det muntliga slutprovet. Det kan vara temat för din presentation eller en synvinkel som du tar upp.  • Assignment icon

   Pedagogisk planering i Skolbanken: Skriva - argumenterande text

   1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".
   2. Välj ett tema som du är intresserad av eller som du brinner för. Eller skriv om temat för din muntliga presentation.
   3. Skriv en argumenterande text på ca. 150 ord. Du får gärna använda antingen strukturen för övertygande eller diskuterande argumentation. 
   4. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. Word eller Google)
   5. Lämna in din text.

   Om argumentation på Smart svenska.


  • Forum icon

   Woman speaking


   Bearbeta din muntliga presentation 1 enligt lärarens kommentarer och lämna din video här så att alla kan ta del av den och ge dig respons.

   Kommentera tre andra presentationer och reagera på kommentarer som du själv har fått.

   Den här versionen borde vara ca 5 minuter på samma sätt som i slutprovet. 

   Du kan bearbeta den här videon enligt responsen som du får av dina kurskamrater och sedan lämna den in som det muntliga slutprovet.


  • Assignment icon

   Lämna in din diskussion här (om du inte deltar i det  muntliga provet).

   Om du deltar i det muntliga provet kan du lämna in diskussionen under muntliga provet.

  • Forum icon

   Mobilephone, news

   Sök en nyhet och berätta om den antingen skriftligt eller på audio/video.

   Instruktioner hittar du här.

   Introduktion och presentation i smågrupp – Smart svenska (aalto.fi)

   Kommentera andras inlägg.

  • Page icon

   Toisen kotimaisen (ruotsin) kielen suullinen koe

   Ruotsin kielen suullinen koe koostuu kahdesta osasta:
   1. Omaan alaan liittyvä videoesitys n. 5 min.

   2. Pari- tai ryhmäkeskustelu n. 2 minuuttia per keskustelija (jos kaksi keskustelijaa niin keskustelun pituus on n. 4 minuuttia).


   Esityksen tulee liittyä omaan alaan ja se tulee valmistella etukäteen. Valitse aihe, josta olet aidosti kiinnostunut ja josta sinun olisi helppo kertoa jollain toisellakin kielellä. Sinua auttaa se, että tiedät aiheesta jotain jo etukäteen ja myös se, että aihe on jollain tavalla omakohtainen. 


   Aivan esityksen alussa esittele itsesi ja aiheesi: Mikä on nimesi? Missä korkeakoulussa opiskelet? / Minne aiot hakea opiskelemaan?  /Missä työskentelet? Mikä on pääaineesi? Mitä tulet esittelemään? Miksi olet kiinnostunut juuri tästä aiheesta?


   Esityksessä on tarkoitus käyttää apuna havaintomateriaalia. Videolla voi käyttää vaikka PowerPointia ja lisätä siihen videon. Muita hyviä työkaluja ovat Screen-cast-o-matic ja Screencastify. Voit myös kuvata kaupungilla tai luonnossa. Siinä tapauksessa kasvojesi tulee näkyä videolla suurimman osan ajasta.


   Tarkoitus on kertoa asiasta omin sanoin mahdollisimman luonnollisesti. Kyseessä ei ole koe, jossa testataan, miten hyvin osaat lukea tekstiä suoraan paperista. On suositeltavaa, että havaintomateriaali koostuu kuvista, kaavioista tai videosta, ei tekstistä. Näin havaintomateriaali tukee omin sanoin kertomista.


   Ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta tai muusta omaan alaan liittyvästä aiheesta.. Esityksen aikana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä voi valmistella muutamia johdattelevia kysymyksiä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivisesti keskusteluun. Jos aihe on joku muu kuin esitys, ottaa jokainen keskustelija vastuuta keskustelusta ja pitää sitä yllä.


   Ryhmäkeskustelukin tehdään videolla niin, että tapaatte esim. Zoomissa tai livenä ja nauhoitatte keskustelun. 

   Myös opettaja järjestää tarvittaessa suullisia keskustelutilaisuuksia Zoomissa.

   Molemmat nauhoitukset palautetaan tälle alustalle palautuskansioon.


   Kiinnitä huomiota ääntämiseen: harjoittele ääntämistä


  • Assignment icon

   Palauta tänne suullisen kokeen esitelmä sekä keskustelu videolla. Jos tiedosto on liian suuri, liitä tänne linkki videoihin esim. word- tai pdf-tiedostolla.

  • Page icon

   Kuvahaun tulos haulle ordlista

   Suomi-Ruotsi-suursanakirja
   Synonymer.se
   Öva grammatik
   Öva uttal

   Svenska på stan

   Öva ordförråd med hjälp av Quizlet!
   Företaget (att presentera ett företag):

   Quizlet 1, Quizlet 2, Quizlet 3, Quizlet 4

   Företaget i siffror: Quizlet A
  • Quiz icon

   Kuvahaun tulos haulle exam

   Tips: Ohjeita kirjalliseen kokeeseen – Smart svenska (aalto.fi)

   Koe koostuu kahdesta osasta:

   1. Sähköpostiviesti 50 - 70 sanaa

   2. Kirjoitelma n. 150 sanaa

   Klikkaamalla kokeen auki vahvistat henkilöllisyytesi. Tee koe itsenäisesti ilman toisen henkilön apua.

   Kokeessa on lupa käyttää kaikkia mahdollisia apuvälineitä paitsi Google-kääntäjää tai muuta käännösohjelmaa. Myös tekstin kopioiminen suoraan muusta lähteestä on kielletty.