Topic outline

 • General

  Tämä on avoimen yliopiston kurssin Kirjanpito, etäopetus, kesä 2023, kurssialusta.

  Kurssin opetusaika on 9.5. - 15.8.2023.
  Kurssin luennot pidetään tällä alustalla Zoom järjestelmässä klo 16.30-19.45. Luentoja ei nauhoiteta.
  Kurssin opetuspäivät ovat ti 9.5., to 11.5., ti 16.5., ti 23.5., ti 30.5., ke 31.5., ti 6.6., ke 7.6., ti 13.6., ti 20.6., ti 8.8. ja ti 15.8.2023.

  Kurssin tentit ovat etätenttejä. Tentit alkavat aina kello 16:30 ja vastausaika päättyy kello 19:00.
  Kurssitentti: tiistai 22.8.2023 kello 16:30 - 19:00    (ei erillistä ilmoittautumista)
  1. uusintatentti: tiistai 19.9.2023 kello 16:30 - 19:00     (ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen Sisu-järjestelmässä vaaditaan)
  2. uusintatentti: tiistai  17.10.2023 kello 16:30 - 19:00.   (ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen Sisu-järjestelmässä vaaditaan)

  Kirjanpitokurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Luentoihin osallistuminen ei ole pakollista ja luentopohjat ovat pääosin kurssin sivuilla. Luennoilla ratkaistaan kurssikirjan takana olevia harjoitustehtäviä, joiden vastauksia ei tarvitse palauttaa  (kirja on luettavissa netissä, ks. alempana). Kurssiin kuuluu kuitenkin myös kolme sarjaa palautettavia kotitehtäviä, jotka ovat omassa kansiossaan. Kotitehtävistä saa 30 prosenttia kurssin arvosanasta; tentistä muodostuu 70% arvosanasta.

  Kurssin luennot pidetään netin kautta. Luentoa pääsee seuraamaan klikkaamalla kurssin etusivun alaosassa näkyvää linkkiä "Luento".  Käytössä on mycourses-sivustolle rakennettu Zoom-linkitys, joka ei vaadi osallistujilta erityistä ohjelmistoa. Jos liittyminen luennon seuraajaksi ei onnistu klikkaamalla mycourses-sivuston linkkiä, niin liittyä voi myös kirjoittamalla selaimeen luentokohtaisen https-osoitteen, joka näkyy luennon tiedoissa (join link). Opiskelijoiden tulee ottaa mikrofoni pois toiminnasta, kysymyksiä ja kommentteja voi kirjoittaa luennon aikana lähinnä zoomin chattiin. Tarvittaessa mikrofonin voi laittaa vähäksi aikaa päälle ja esittää kysymyksen myös puhuen. Luennon passcode on 018284 , jos sitä kysytään.  

  Kotitehtävät tulevat näkyville omaan kansioonsa kurssisivuston tehtävinä (assignment) ja niihin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Vastauksista annetut pisteet esitetään tulostaulukossa tehtävät-osion alussa. Ensimmäisen kotitehtävän vastaukset on palautettava viimeistään keskiviikkona 7.6.2023 kello 16:30 ja kahden seuraavan tehtävän vastaukset tiistaina 15.8.2023 kello 16:30. Kotitehtävien ratkaisut esitetään palautuspäivän luennolla ja ratkaisujen tiivistelmät tulevat myös myöhemmin kurssin sivuille.

  Tentit järjestetään mycourses-sivuston välityksellä niin, että opiskelija voi vastata kysymyksiin rajoitetun ajan valitsemassaan paikassa käyttäen haluamiaan apuvälineitä (mm. kurssin aineistoa). Neuvon kysyminen tenttiä suorittaessa muulta henkilöltä ei kuitenkaan ole sallittua. Tenttikysymykset tulevat näkyville kurssin etusivun alaosaan tehtävänä (assignment) vastausajan alkaessa. Kysymyksiin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Nettitentit ovat rastitustenttejä, joissa on 50 tehtävää. Tehtävissä tulee ilmoittaa, pitääkö esitetty väite paikkansa vai ei. Oikeasta vastauksesta saa +2 pistettä, väärästä -1 ja puuttuvasta nolla pistettä. Ensimmäinen tentti on 22.8.2023 ja seuraavat 19.9.2023 sekä 17.10.2023. Tentit alkavat aina kello 16:30 ja vastausaika päättyy kello 19:00. Luennoitsija Juha Viljaranta on tenttien aikana tavoitettavissa puhelimitse 0503318003 ja sähköpostitse juha.viljaranta@gmail.com. Kurssin ensimmäiseen tenttiin 22.8.2023 ei tarvitse ilmoittautua, mutta kahteen jälkimmäiseen tenttiin tulee ilmoittautua erikseen Sisu-järjestelmässä (tieto muuttunut Aimo-järjestelmän poistumisen vuoksi).

  Teknisiä kysymyksiä kurssiin liittyen sopii osoittaa lähinnä avoimen yliopiston toimistolle (avoin at aalto.fi) ja kurssin asiapuolen kysymyksiä kurssin luennoitsijalle, mielellään luentojen yhteydessä. Luennoitsija käyttää lähes päivittäin sähköpostiosoitettaan juha.viljaranta at gmail.com. Luennoitsijan aalto-sähköpostiosoite on tarkoitettu lähinnä erityisen luottamuksellisiin viesteihin ja siihen vastataan harvemmin.

  Huom. Kurssikirja on vapaasti luettavissa netissä kaikille Aallon opiskelijoille kirjaston kautta. Kirjoita googleen vaikkapa "Aalto kirjasto", valitse Aallon oppimiskeskus, kirjoita hakukenttään tekijät "Leppiniemi, Kykkänen" ja rullaa alaspäin kurssikirjan uusimman painoksen kohdalle. Paina sitten kuvan lähellä olevaa E-kirjan linkkiä, niin saat näkyville kurssikirjan tuoreen sähköisen version. Linkki on myös ohessa.

  https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.libproxy.aalto.fi/teos/EAGBFXDTEB

  Luennoitsija on laatinut kurssin kirjaustehtävistä harjoitusmonisteen, joka on sähköisessä muodossa luettavissa materiaalit-kansiossa. Harjoitusmonisteeseen on koottu kurssin asiat tiivistettynä, joskin joitakin ylimääräisiä esimerkkejäkin löytyy (esim. arvonlisäverotuksen osalta). Harjoitusmoniste on tarkoitettu vain kirjanpitokurssin opiskelijoiden käyttöön kurssin opiskelun tukena.

  • Available until end of 19 October 2023
   Assignment icon
   Nettitentti tiistaina 22.8.2023 kello 16:30 - 19:00 Assignment

   Liitteenä ovat tenttikysymykset kahtena saman sisältöisenä versiona, PDF ja Ms-Word. Vastaukset on palautettava jommassa kummassa näistä tiedostomuodoista määräajassa. Teknisten ongelmien yllättäessä palautuksen voi ensin tehdä sähköpostin liitteenä osoitteeseen juha.viljaranta@gmail.com. Luennoitsija Juha Viljaranta on tavoitettavissa tentin vastausaikana numerossa 0503318003.

  • Available until 17 October 2023, 8:00 PM
   Assignment icon
   Nettitentti 19.9.2023 kello 16:30 - 19:00 Assignment
  • Available until 30 November 2023, 11:00 PM
   Assignment icon
   Nettitentti 17.10.2023 kello 16:30 - 19:00 Assignment