Topic outline

 • Välkommen till kursen!

  Not available unless: You are a(n) Student

  Din lärare: FM Leila Malmefjäll (leila.malmefjall@aalto.fi)

  Undervisning onsdagar kl 12.30-14.00 (DELOITTE U119) och fredagar 12.30-14.00 (Y228b).

  Kursplan: 

  v. 36: kursen startar. Vi lär känna varandra och talar om oss själva, fritid och studier. Övningar.

  v. 37: Vi övar på att skriva e-post. Deadline onsdag 13.9 kursuppgift 1: E-post

  v. 38: Övningar. Vi förbereder presentation i grupp.

  v. 39: Deadline onsdag 27.9 kursuppgift 2: Presentation i grupp

  v. 40: Deadline söndag 8.10 kursuppgift 3: Reflekterande text 

  v. 41: Vi övar för det muntliga provet. Kursens sista lektion fredag 13.10: Skriftligt prov publiceras. Skriv in följande i sökfältet på ExamTekniikan alan ruotsia - syksy 2023 - (H04-ELEC) - Leilan ryhmä

  v. 42: (Pausvecka: 16-22.10)

  v. 43: Muntliga prov fortsätter, se vecka 43 för exakta tider. Måndag 23.10: Sista dagen att skriva skriftligt prov