Topic outline

 • General

  Kurssin luennot alkavat maanantaina 4.9.2023 kello 8:15. Luennot pidetään salissa TU1 Saab (Maarintie 8) maanantaisin klo 8:15 alkaen. Tervetuloa!

  4.9.2023 Johdanto kurssin aihepiiriin ja käytännön suoritukseen, Elektroniikan toteutusvaihtoehtoja
  11.9.2023 Elektroniikkaprojektin esittely, Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (Työn 2 esittely)
  18.9.2023 A/D- ja D/A-muunnokset ja niiden vaikutus signaaleihin (Työn 3 esittely), Programmable System on Chip, PSoC (Työn 4 esittely) 
  25.9.2023 Virtuaali-instrumentointi (Työn 1 esittely),  Piirikaavion ja piirilevyn suunnittelu ja valmistus (kicad)
  2.10.2023 Teholähteet ja maadoitus
  9.10.2023 Käytännön elektroniikkakomponentit ja niiden valinta
  23.10.2023 Elektroniikkalaitteen kotelointi
  30.10.2023 Töiden väliesittely
  4.12.2023 Elektroniikkaprojektien esittelytilaisuus

  • Not available unless: You are a(n) Student
   Quiz icon
   Elektroniikkapaja-Quiz: Oskilloskoopin käyttö (Using an oscilloscope)

   Aktiviteetti ("tietovisa", Quiz) sisältää johdannon oskilloskoopin käyttöön, sen jälkeen hieman ohjeita kysymyksiin vastaamiseen ja lopuksi varsinaiset kysymykset. Oskilloskoopin käytön opiskelussa on tavoitteena saada hyvä käsitys perusasioista ja samalla tukea työskentelyä Elektroniikkapaja-kurssin projektissa ja laboratoriotöissä. Toteutuksessa on hyödynnetty internetistä löytyvää aineistoa, johon on mahdollista käydä helposti tutustumassa ja sitten voi palata tietovisan pariin. Tietovisan lopussa tehdään kaikkien vastausten palautus kerralla ja sen perään saadaan MyCoursesin antama tulosanalyysi automaattiseen arviointiin perustuen.

   Huomio: Quiz on tarjolla vain periodin I aikana, koska tarkoitus on siis myös edistää oskilloskoopin käyttöä jatkossa laboratoriotöissä ja etenkin elektroniikkaprojekteissa. Quizin suoritukseen liittyy myös neljän tunnin aikaraja palautukselle, jotta suorituskerta ei jää roikkumaan auki.

   Arvioinnissa käytetään CBM:ää (Certainty-Based Marking), joka MyCourses-järjestelmän toteutuksessa antaa parhaalle täysin varmalle tulokselle kolminkertaisen lukeman verrattuna arvosanan tavalliseen maksimiin. Kurssin osatulostaulukkoon lukema muunnetaan tässä kuitenkin normaaliin arvosana-asteikkoon 0-5. Skaalaus ja rajaus on nyt asetettu niin, että tulosta 5 varten lopputuloksiin ei vaadita vastauksissa aivan kaikkea oikein täydellä varmuudella (mikä toki muuten olisi täydellinen suoritus CBM-arvioinnissa). Suoritus saa jäädä vajaaksi kuudesosalla täydellisestä ja riittää silti maksimitulokseen.  Quizin kategoriasta yhteensä kertyvän tuloksen (0-5) voi katsoa kurssin arvosanataulukosta (Arvioinnit/Grades/Vitsord) kohdasta "Oskilloskooppikategoria total".

   Tieto 17.10.2023: MyCoursesissa ei nyt tiettävästi CBM toimi, jos kielivalintasi on ruotsi. Tyvärr CBM fungerar inte om du har MyCourses på svenska. Asia on selvityksessä. Käytä toistaiseksi suomea tai englantia kieliasetuksena sen aikaa kun vastaat Quiziin. Päivitys statukseen: MyCourses-ylläpitäjien mukaan vika on löydetty ja sen pitäisi poistua seuraavana maanantaina. Uusi tieto: Ei poistunutkaan ja selvitys jatkuu. Quiz on kuitenkin jo suunnitellusti kiinni nyt 23.10., joten tältä syksyltä vika ei häiritse enää suorituksia ;-) 1.11. tuli tieto, että nyt toimii.

   Tästä osasuorituksesta on kurssissa mahdollisuus saada maksimissaan 0,5:n verran kurssiarvosanaan bonusta henkilökohtaisesti (viite 1. luennon materiaali). Jos osasuorituksen taulukossa näkyvä tulos jää alle maksimin 5, niin bonus skaalautuu alaspäin suoraan lineaarisesti. Bonukset otetaan huomioon kurssin lopussa. 

   HUOM: CBM-laskennan tietty omalaatuisuus on MyCoursesin (Moodle) ominaisuus. MyCoursesin CBM-arvioinnissa näyttämistä muista tiedoista ei voi ehkä suoraan päätellä helposti sitä, onko esim. saanut suoraan täydelliseksi riittävän tuloksen vastauksien pistesumman perusteella. Taulukon sarakkeessa lukema 5 on täydellisen kynnys. Tarkista siis vielä vastaustesi jätön jälkeen saamasi Quiz-arvosana kurssin arvosanataulukosta (Arvioinnit/Grades/Vitsord) ihan varmuuden vuoksi.

   • Johdanto-osaan tai sen videoihin ei ole pakko tutustua tarkemmin, jos oskilloskoopin ja sen mittapään käyttö ovat riittävästi tuttuja jo muutenkin. Tällöin voi edetä suoraan eteenpäin jatkoon ja tehtäviin. Johdanto-osan perässä on kuitenkin (ennen tehtäviä) vielä perehdytystä Quiziin vastaamiseen ja CBM-arvioinnin pääkohtiin. Jos nämä eivät ole ennestään tuttuja, niin ko. asian sivu kannattaa vilkaista läpi.
   • Tietyissä tehtävissä tulee merkittävästi enemmän vääriä vastauksia kuin keskimäärin, joten mukana on nyt (päivitys 6.6.2019) palautetekstiä valituissa kohdissa. Palautteita on melko vähän, koska oikean vastauksen valitseminen ei yleensä tuota ongelmia - ainakaan huolellisen aineistoon tutustumisen jälkeen.

  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   Kurssipalaute 2022 File PDF