Topic outline

 • Ryhmä- ja projektityöskentely

  Ryhmä- ja projektityöskentely -kurssi on opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva ryhmä- ja projektityötaitoja edistävä sekä yhteisöllisyyttä ja insinööri-identiteetin rakentamista tukeva kurssi. Kurssin aikana opiskelijat toteuttavat ja raportoivat ryhmissä projektin ENG-koulun edustamalta aihealueelta. Ryhmätyön tuloksena on:
  • konseptikuvaus ja
  • prototyyppi tai havainnemalli

  Keskeinen työskentelymuoto kurssilla on itsenäisesti ryhmässä tehtävä projektityö. Työhön sisältyy ryhmätapaamisia ohjaajien kanssa sekä toiminnan viikoittainen raportointi.

  Projektiryhmien muodostaminen tapahtuu opetushenkilökunnan toimesta jo ennen kurssin aloitusluentoa. Tästä syystä ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kurssin aloitusta. Jälki-ilmoittautuminen ei ole millään perusteilla mahdollista.

  Projektiaiheet ovat enemmän tai vähemmän avoimia. Sekä ongelma että sen ratkaisu ovat ryhmän päätettävissä. Tärkeä osa harjoitusta onkin pystyä ryhmänä valitsemaan useista hyvistä ehdokkaista perustellusti ja selkeästi dokumentoiden se idea, jota lähdetään viemään eteenpäin.

  Alustava luentoaikataulu (A Grid, luentosali Jeti (sisäänkäynnin yläpuolella 2. krs.)):

  Tiistai 23.4. klo 9.15-12 Aloitusluento (kurssin tavoitteet, käytännöt, harjoitukset jne.)
  Torstai 25.4. klo 10.00-11.30 Ryhmätyöskentelystä, psykologi Sanni Saarimäki

  Jatkossa viikottaiset opettaja-tapaamiset ryhmien kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaan.


  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   File icon
   Ryhmäjako File XLSX