Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Andrea Liebschner

  Pauli Kudel

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakso Saksa 1 on saksan kielen alkeiskurssi. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustaitoja keskusteluun saksankielisissä maissa ja työelämässä. Hän osaa esittäytyä ja kertoa itsestään sekä työstään, ilmaista mielipiteensä, asioida mm. ravintolassa, hotellissa ja ostoksilla, kirjoittaa sähköpostin sekä kertoa maastaan.


  Sisältö

  Saksan ääntäminen, kieliopilliset perusrakenteet kuten verbin taivutus, artikkelit ja sijamuodot, kuullunymmärtämisen ja suullisen kommunikaation harjoittelu sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä. Kontaktitunneilla suullisilla harjoituksilla on keskeinen osa. Lisäksi käsitellään saksankielisten maiden maantuntemusta.  Tärkeää tietää

  Kontaktiopetusta on kerran viikossa, lisäksi kurssilla opiskellaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan. 


  Kontaktitunneilla pakollinen läsnäolo.


  Kirja: Freut mich 1 (Otava)

  Huom! Tuo kirja jo ensimmäiselle tunnille!  Goals

  The course German 1 is a beginners' course. After the course you have basic skills to have a conversation in German speaking countries and working life. You can introduce yourself and tell about your work, express your opinion, and communicate e.g. in a restaurant, hotel or when shopping, write an email, and tell about your country.


  Content

  Pronunciation, basic grammar structures like verb conjugation, articles and cases, listening comprehension and oral communication skills, as well as short written assignments. Oral conversation exercises have a central role in the classes. Additionally you'll get information about German speaking countries.


  Important to know

  You have classes once a week, additionally there are exercises in MyCourses that are done independently. Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.

  Mandatory attendance at classes.


  Book: Freut mich 1 (Otava)

  Important: Bring the book already to the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.