Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Hans-Joachim Schulze

  Maanantai/Monday klo 14.15-15.45 (Y308)

  Torstai/Thursday klo 12.30-14.00 (U261)


  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakso saksa 1 on saksan kielen alkeiskurssi. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustaitoja keskusteluun saksankielisissä maissa ja työelämässä. Hän osaa esittäytyä ja kertoa itsestään sekä työstään, ilmaista mielipiteensä, asioida mm. ravintolassa, hotellissa ja ostoksilla, kirjoittaa sähköpostin sekä kertoa maastaan. 


  Sisältö

  Saksan ääntäminen, kieliopilliset perusrakenteet kuten verbin taivutus, artikkelit ja sijamuodot, kuullunymmärtämisen ja suullisen kommunikaation harjoittelu sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä. Kontaktitunneilla suullisilla harjoituksilla on keskeinen osa. Lisäksi käsitellään saksankielisten maiden maantuntemusta.


  Tärkeää tietää

  Opetusta on kahdesti viikossa, läsnäolo on pakollinen. 

  Opetuksen aikana tehdään runsaasti suullisia paritöitä. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisiä verkkotehtäviä. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. 

  Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan. 


  Kirja: Freut mich 1 (Otava)

  Huom! Tuo kirja jo ensimmäiselle tunnille!  Arviointi

  Kirjallinen tentti 70 %

  Suulliset ja kirjalliset tehtävät 30 %

  Kaikki osasuoritukset pitää olla tehtynä, jotta kurssista voi saada suorituksen.


  Goals

  The course German 1 is a beginners' course. After the course you have basic skills to have a conversation in German speaking countries and working life. You can introduce yourself and tell about your work, express your opinion, and communicate e.g. in a restaurant, hotel or when shopping, write an email, and tell about your country.   Content

  Pronunciation, basic grammar structures like verb conjugation, articles and cases, listening comprehension and oral communication skills, as well as short written assignments. Oral conversation exercises have a central role in the classes. Additionally you'll get information about German speaking countries.


  Important to know

  You have classes twice a week, attendance is mandatory. 

  There will be several oral partner exercises during the meetings. Additionally, there are online exercises to be done as independent work.

  Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in the class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.


  Book: Freut mich 1 (Otava)

  Important: Get the book already for the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.


  Grading

  Written exam 70 %

  Written and oral excercises 30 %

  All the parts must be done in order to get the credits for the course.