Topic outline

 • General

  Kurssilla sovelletaan aiemmissa opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön yhdyskuntasuunnittelutehtävään. Tavoitteena on oppia analysoimaan ja jäsentämään monitahoista ja laajaa tehtävää useista näkökulmista sekä esittämään perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Lisäksi kurssilla opetellaan yhdyskuntien suunnitteluun kytkeytyvien yhteiskunnallisten näkökulmien tunnistamista ja niiden huomioimista suunnittelussa.

  Kurssilla työskennellään ryhmissä, jotka ilmoitetaan kurssin alussa. Projektityön tavoitteet ja vaadittavat osasuoritukset kuvataan tarkemmissa ohjeissa ja selitetään projektityön aloitustilaisuudessa ti 5.9.2023. Kurssin opetus koostuu luennoista ja harjoituksista.

  Kurssin suunnittelutehtävässä paneudutaan Hämeenlinnan Kantolan alueeseen. Tehtävässä pohditaan Hämeenlinnan tulevia tarpeita, kaupunkimaisen asuinalueen vaatimuksia, eri toimintojen kytkeytymistä toisiinsa sekä kestävän kehityksen periaatteiden huomioimista suunnittelusssa. Tehtävä on suunniteltu yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa ja se pohjautuu Hämeenlinnan ajankohtaisiin suunnittelukysymyksiin.

  Kurssi korvaa aikaisemman kurssin RYM-C3001 - Projektityökurssi 2, yhdyskuntien suunnittelu. Kurssi on suunniteltu kandiaineen kolmannen vuoden kurssiksi. On suositeltavaa, että kurssi KEY-C1020 Kestävien yhdyskuntien analyysi on suoritettuna aiemmin. Kurssin sisällöissä ei vielä tänä vuonna nosteta esiin vesi- ja ympäristötekniikkaa, vaan se tapahtuu syksyllä 2024.

  Kurssin opettajina toimivat

  • Janne Oittinen (janne.oittinen@aalto.fi)
  • Jouni Ojala (jouni.ojala@aalto.fi)
  • Ziyi Fu (ziyi.fu@aalto.fi) Ryhmät 1-5
  • Ville Isoranta (ville.isoranta@aalto.fi) Ryhmät 6-10
  Kurssin opetus
  Tiistaisin ja torstaisin 10.15-12.00
  • Ti 5.9.-10.10.2023, Kandidaattikeskus, DELOITTE - U119
  • To 7.9.-12.10.2023, Kandidaattikeskus, U9 - U271
  • Ti 24.10.-21.11.2023, Ekonominaukio 1, T004 - T004
  • To 26.10.2023, Kandidaattikeskus, U8 - U270
  • To 2.11.-23.11.2023, Kandidaattikeskus, U5 - U147
  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista projektityötilaisuuksiin ja koko kurssin ajan jatkuvaa itsenäistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.