Topic outline


 • Kurssin MyCourses-työtila

  • toimii kurssin tärkeänä kommunikointivälineenä
  • sisältää ohjeita ja aineistoja, joita tarvitset työskentelyyn tällä kurssilla
  • toimii tehtävien palautus- ja käsittely-ympäristönä.


  Kurssin opettajina toimivat

  • vastuuopettaja Jouni Ojala (jouni.ojala@aalto.fi)
  • muut opettajat: Nora Sillanpää (nora.sillanpaa@aalto.fi), Janne Oittinen (janne.oittinen@aalto.fi)


  Projektityötilaisuudet ovat ti 5.9. - ti 28.11.2023

  • tiistaisin klo 12.15-13.45, salissa U8 - U270, Kandidaattikeskus, 24.10. alkaen salissa Mordor - A108b / A111a, A Grid; poikkeus: kurssin aloitus ti 5.9. klo 8.30-10.00 salissa U8 - U270, Kandidaattikeskus
  • ohjaustilaisuuksia puolelle kurssille perjantaisin klo 12.15-13.45, salissa T4 - A140, Tietotekniikan talo

  Kurssin suoritustapana on kurssin nimen mukaisesti projektityöskentely kurssin alkaessa ilmoitettavassa ryhmässä. Projektityön tavoitteet ja vaadittavat osasuoritukset kuvataan tarkemmissa ohjeissa ja selitetään projektityön aloitustilaisuudessa ti 5.9.2023. Työskentelyä pohjustetaan projektityötilaisuuksissa luennoilla pääosin tiistaisin ja luotsataan eteenpäin osatehtävillä, joita kommentoidaan ja ohjataan tiistaisin ja perjantaisin. Osatehtävien ratkaisut sisältyvät ryhmän tuottamaan analyysiraporttiin, jossa pyritään esittämään vastaukset projektityön tavoitteisiin. Osa projektityötä on toisten ryhmien töihin tutustuminen, arvioiminen, palautteen antaminen ja käsitteleminen. Kurssisuoritukseen kuuluu myös henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan laatiminen ja palauttaminen.


  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista projektityötilaisuuksiin ja koko kurssin ajan jatkuvaa itsenäistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.

  Kurssin alustava ohjelma (11.8.2023)

  viikko päivä klo sisältö
  36 ti 5.9. 8.30-10.00 Kurssin, tehtävän ja kohdealueiden esittely, ryhmäytyminen, alueeseen tutustuminen
       
  37 ti 12.9. 12.15-13.45  
  Rakennetun ympäristön peruspiirteet, maankäyttö & liikenne
  pe 15.9. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  38 ti 19.9. 12.15-13.45 Vesienhallinta, valuma-alueet; Toiminnallisen kuvauksen ohjaus
  pe 22.9. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  39 ti 26.9. 12.15-13.45 Alueen historia, viimeaikainen ja tuleva kehitys, strateginen kaupunkikehitys
  pe 29.9. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  40 ti 3.10. 12.15-13.45 Profiilin ja toiminnallisen kuvauksen esittäminen; Projektiraportti, teemojen valinta, muutoskuvauksen ohjaus
  pe 6.10. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  41 ti 10.10. 12.15-13.45 Saavutettavuus tähän saakka, muutokset saavutettavuudessa; Hulevesianalyysi
  pe 13.10.
  12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  42 ti 17.10. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  pe 20.10. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  43 ti 24.10. 12.15-13.45 Muutoskuvauksen esittely; Analyysistä synteesiin, päätelmiin ja suosituksiin
  pe 27.10. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  44 ti 31.10. 12.15-13.45 Analyysityön ohjaus
  pe 3.11. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  45 ti 7.11. 12.15-13.45 Synteesityön ohjaus
  pe 10.11. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  46 ti 14.11. 12.15-13.45 Analyysin esittely, vertais- ja opettajapalaute
  pe 17.11. 12.15-13.45 Ohjausmahdollisuus
  47 ti 21.11. 12.15-13.45 Raportin viimeistely  ja vertaisarviointityöskentely
  pe 24.11. 12.15-13.45 Ei ohjausta
  48 ti 28.11. 12.15-13.45 Vertaisarviointiseminaari

  Palautettavien osatehtävien määräajat

  Ryhmän säännöt 5.9.
  Alueellisen profiilin kuvaus; Alueeseen tutustuminen ja valokuvaus 18.9.
  Alueen toiminnallinen kuvaus 25.9.
  Alueen muutoksen kuvaus 9.10.
  Saavutettavuustarkastelu; Hulevesianalyysi 23.10.
  Raportin jäsennysluonnos 30.10.
  Raporttiluonnos 6.11.
  Esittelydiat 14.11.
  Loppuraportti 21.11.
  Vertaisarviointiraportti 27.11.

 • Ryhmien projektityön päätavoitteena on

  1)      selvittää, miten toimiva ryhmän kohdealue (Espoon keskus-Kirkkojärvi, Leppävaara-Perkkaa-Vermo, Laajalahti-Pohjois-Tapiola tai Finnoo-Nuottaniemi) on nykytilanteessa suhteessa Espoon kaupungin visioon ja strategioihin (Espoo-tarina) erityisesti kestävien yhdyskuntien (maankäytön, vesi- ja ympäristötekniikan ja liikenteen) näkökulmasta

  Muina tavoitteina on

  2)      selvittää, miten suunnitellut ja toistaiseksi toteutumattomat/keskeneräiset kehityshankkeet vaikuttavat alueen toimivuuteen ja

  3)      suositella perustellen toimenpiteitä alueen toimivuuden kehittämiseksi.

  Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmien tulee määrittää ja rajata tarkastelunäkökulmat ja laatia niistä analyysi ja synteesi.

  Työn osatehtävät

  • ryhmän kohdealueen profiilin ja kaupunkiseudullisen aseman kuvaus

  • alueeseen tutustuminen ryhmän yhdessä tekemällä käynnillä ja kehityksen sekä muutoksen kannalta keskeisten tekijöiden valokuvaaminen

  • kestävän yhdyskunnan (maankäytön, vesi- ja ympäristötekniikan ja liikennejärjestelmän) peruspiirteiden selvittäminen

  • muutosprosessien tarkastelu

   • historia: miksi alueet ovat alkujaan lähteneet kehittymään, mitkä ovat olleet kehitykselle ratkaisevimpia tekijöitä

   • viimeaikainen kehitys: mitä aluetta koskevassa suunnittelussa ja toteutuksessa on tapahtunut viimeksi kuluneiden 10-15 vuoden aikana

   • tuleva kehitys: mitkä tahot ohjaavat kehitystä ja osallistuvat siihen ja millaisia tavoitteita, visioita, strategioita, suunnitelmia ja toteutusohjelmia on olemassa

  • hulevesianalyysi

  • saavutettavuuden ja sen muuttumisen tarkastelu

  • analyysiraportin laatiminen ja käsittely ryhmien välisellä vertaisarvioinnilla