Topic outline

 • ALUSTAVAT AIHEPIIRIT (muutokset todennäköisiä):

  Ma 6.11. Kurssin sisältö ja vaatimukset. Säädösten synty ja soveltaminen, oikeudenalat, tuomioistuimet ja muutoksenhaku;
  Ti 7.11. Julkisoikeuden perusteet (hyvä hallinto ym.), 

  Ma 13.11. Kiinteistön taloudellinen hyödyntäminen, osa 2: vuokraus, panttaus. Kiinteistötoimitukset;
  Ti 14.11. Maankäytön suunnittelu, järjestelmä yms., 
  Ke 15.11. Maankäytön suunnittelu, järjestelmä ja menettely,yms., LUENTO TEAMSISSA: https://aaltofi-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/ari_ekroos_aalto_fi/Documents/Recordings/KIGC1050%20Ymp%C3%A4rist%C3%B6%20ja%20kiinteist%C3%B6oikeus-20231115_101911-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0RpcmVjdCJ9fQ&e=MD1Twh

  Ma 20.11. Maantiet, rautatiet, kadut; Ks. video (linkki ei valitettavasti toimi, selvitän miten näkyisi)
  Ti 21.11.  Rakentamisoikeutta, luvat ja rakentaminen,
  Ke 22.11. Raketamisoikeutta, ympäristölupia, LUENTO TEAMSISSA: https://aaltofi-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/ari_ekroos_aalto_fi/Documents/Recordings/KIGC1050%20Ymp%C3%A4rist%C3%B6%20ja%20kiinteist%C3%B6oikeus-20231122_094848-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&e=jZkAxx

  Ma 27.11. Ympäristöluvat, YVA

  Ti 28.11. Luonnonsuojelu; Ilmasto-oikeutta;

  Ke 29.11. EI LUENTOA

  Tentti on Ma 11.12.2022 klo 13 C-salissa (Otakaari 1). Ks. lisätiedot vasemmalta kohdasta "tentti".

  OPPIMATERIAALI

  1. Luentoaineisto.

  2. Kirjallisuus:

  Husa - Pohjalainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet : Johdatus julkisoikeuteen (2014): s. 1-34.

  Jokela - Kartio - Ojanen: Maakaari (2010): s. 1- 61.

  Ekroos - Kumpula - Kuusiniemi - Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010): s. 29-58, s. 89-114, s. 135-285, s. 289-331, s. 353-367, s. 371-488, s. 491-540, s. 543-629, s. 633-656. Teos luettavissa Talentumin verkkokirjahyllystä, johon on käyttöoikeus Aallon tunnuksilla. TEOSTA LUETTAESSA ON HUOMATTAVA, ETTÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ ON UUDISTETTU MERKITTÄVÄSTI.

  3. Lainsäädäntö:

  • Maakaari (540/1995)
  • Maanvuokralaki (258/1966)
  • Kiinteistönmuodostamislaki (554/1195)
  • Kiinteistörekisterilaki (392/1985)
  • Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi 1.1.2025
  • Rakentamislaki (voimaan 1.1.2025, 751/2023)
  • Luonnonsuojelulaki (9/2023)
  • Vesilaki (587/2011)
  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
  • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
  • Hallintolaki (434/2003)
  • Ilmastolaki (609/2015)

  Lainsäädäntö löytyy Edilexistä (käytettävissä Aallon verkossa tai VPN-yhteydellä muualta) tai Finlexistä.