Topic outline

  • Vastaa kandipalautteeseen

    Kandipalaute on valtakunnallinen kysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkintoa suorittavien tai suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Antamasi palaute auttaa kehittämään opetus- ja ohjaustyötä sekä arvioimaan tuloksellisuutta. Palaute tuottaa myös vertailevaa tietoa Suomen yliopistojen kesken. Antamallasi palautteella on suuri merkitys!

    Avaa kysely tästä.