Topic outline

 • Tervetuloa Kiinteistötalouden tilastolliset sovellukset  -kurssille!

  Kurssi on tarjolla vain KIG pääaineen kandiopiskelijoille, koska tällä kurssilla tehdään KIG-kandipääaineen empiirinen harjoitustyö Econometrics I (ECON-C4110) -kurssiin liittyen. Kurssilla ei kerrata Econometrics I -kurssin sisältöä, joten kyseisen kurssin suorittaminen ennen tätä kurssia on välttämätöntä, ja se toimii kurssin pakollisena esitietovaatimuksena yhdessä "taloustieteen perusteet" tai "kansantaloustieteen perusteet" -kurssin kanssa. Mikäli olette suorittaneet kurssin esitietovaatimuksena olevat kurssit, mutta ette ole vielä saaneet näiden kurssimerkintöjä, ette todennäköisesti onnistu ilmoittautumaan tälle kurssille SISU:ssa. Pahoittelut tästä, yritämme löytää ratkaisua kyseiseen ongelmaan. Kaikki esitietovaatimukset täyttävät KIG kandiopiskelijat ovat kuitenkin tervetulleita tälle kurssille huolimatta siitä onnistuuko ilmoittautuminen SISU:n kautta! Muut opiskelijat eivät voi osallistua kurssille!

  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä kiinteistötalouden yksinkertaisiin empiirisiin kysymyksiin ja osaa tulkita akateemisten empiiristen tutkimusten tuloksia. Opiskelija tuntee regressioanalyysin periaatteet sekä osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa empiiristen aineistojen muokkauksessa sekä ekonometristen mallien estimoinnissa. Opiskelijalla on kurssin jälkeen valmiudet raportoida empiirisen tutkimuksen tulokset itsenäisesti ymmärrettävällä tavalla.

  Kurssi arvostellaan ryhmässä tehtävän harjoitustyön perusteella. Harjoitustyö tehdään noin kolmen opiskelijan ryhmissä ja työ esitellään periodin 5. arviointiviikolla. 

  Kurssin sisältö muodostuu harjoitustyön tekemiseen johdattelevista luennoista, työn tekemisen aikana tarjottavista klinikoista sekä harjoitustyön tekemisestä ja esittelystä.

  Harjoitustyön analyysit toteutetaan R tai STATA ohjelmistolla. Opettaja käyttää STATA ohjelmistoa. 


  Kurssin aikataulu:

  Aika Aihe Paikka
  ke 20.3. klo 14.15 - 15.45 Johdatteleva luento 1 R001/U141 U3
  ke 27.3. klo 14.15 - 15.45 Johdatteleva luento 2 + aiheen valinta R001/U141 U3
  ke 10.4. klo 14.15 - 15.45 Harjoitustyöklinikka, työn aloitus ja datat R001/U141 U3
  3.5. - 17.5.  30 min/ryhmä Ryhmän ja opettajan välinen tapaaminen TEAMS
  5.periodin arviointiviikko Työn esittely Luentosali, TBA


  Kurssin opettajat:
  Oskari Harjunen (vastuuopettaja)