Topic outline

 • Kurssin luennot ovat keväällä.

  Kurssilla käsitellään erityisesti ympäristöoikeuden ajankohtaisia lainsäädäntöhankkeita (esim. alueidenkäyttölaki/MRL, rakentamislaki, lunastuslaki, ilmastolainsäädäntö,  luonnonsuojelulaki, vesienhoitolaki, ympäristönsuojelulaki, jne.) ja mahdollisesti tuoretta oikeuskäytäntöä (esim. ympäristönsuojelu ja investointihankkeet). Kurssi on tarkoitettu juridiikan ja erityisesti ympäristöoikeuden perustiedot omaaville. Kurssille kannattaa osallistua, jos nämä tiedot ovat hallussa esimerkiksi kurssin Institutions in Real Estate Economics tultua suoritetuksi tai perehtymällä muutoin ympäristölainsäädäntöön (esim. Kuusiniemi, Ekroos, Kumpula, Vihervuori: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010) edes kursorisesti läpikäyty, jotta suurinpiirtein on käsitys tärkeimmistä laeista).

  Luennot ovat klo 9-12, tiistaisin ja keskiviikkoisin (aloitus klo 9.15).

  Harjoitustehtävät

  - 3 harjoitustehtävää (ks. harjoitustehtävät)
  - suoritettava hyväksytysti
  - dead line 4.6. klo 23.59.

  Kurssi on kuitenkin mahdollista suorittaa referaatilla milloin tahansa. Ks. ohjeita vasemmalta.