Topic outline

 • Tämä kurssi tarjoaa johdatuksen taloustieteelliseen ajatteluun ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan talouden toiminnasta. Kurssilla analysoimme yksittäisen ihmisen valintoja, strategista kanssakäymistä, yritysten ja markkinoiden toimintaa, markkinavoiman ja ulkoisvaikutusten merkitystä, talouspolitiikan vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä suhdannevaihteluiden, inflaation ja taloudellisen kasvun syitä ja seurauksia.

  Kurssi sisältää 18 luentoa ja 5 pienryhmätapaamista. Se pohjautuu CORE-ryhmän kirjoittaman ilmaiseen e-kirjaan Talous. Luennoilla ja pienryhmissä käsitellään myös asioita, joita ei löydy kirjasta ja toisaalta osa kirjan luvuissa käsitellyistä aiheista on rajattu kurssin ulkopuolelle. Tentti pohjautuu pelkästään luennoilla ja pienryhmissä käsiteltyyn materiaaliin.

  Luentojen diat ilmestyvät näille sivuille viimeistään pari tuntia ennen luentoa. Ajantasainen tieto kurssin rakenteesta on esitetty alla. Arvosana määräytyy tentin (85%) ja viikoittaisten harjoitustehtävien (15%) perusteella. Ensimmäisten viikkoharjoitusten (joustamaton) deadline on maanantaina 30.10 klo 13.00. 

  Kurssin opettaa professori Matti Sarvimäki.

  Alustava luentorunko: 

  (ensimmäinen numero viittaa luentoon, suluissa oleva Talouden lukuun)

  Viikko 1

  1: Johdanto (1)

  2-3: Niukkuus ja valinta (3)

  Viikko 2

  4: Strategiset valinnat (4)

  5: Instituutiot ja allokaatiot (5)

  6: Yritykset ja työntekijät (6)

  Viikko 3

  7: Yritykset ja asiakkaat (7)

  8-9: Kilpailulliset markkinat (8, 11.3)

  Viikko 4

  10: Työmarkkinat (vain luentodiat)

  11: Ulkoisvaikutukset (12)

  12: Lainaaminen, säästäminen ja pankit (10)

  Viikko 5

  13: Suhdannevaihtelut (13)

  14: Kerroinvaikutukset ja finanssipolitiikka (14)

  15: Inflaatio ja rahapolitiikka (15)

  Viikko 6:

  16: Suuri lama, stagflaatio ja finanssikriisi (17)

  17: Teknologinen kehitys ja taloudellinen kasvu (16)

  18: Kertaus ja tenttiin valmistautuminen