Topic outline

 • Kurssi järjestetään viimeistä kertaa nykyisessä muodossaan syyslukukaudella 2023 erityisjärjestelyin. Lukekaa tämän sivun tiedot huolella (päivitetty viimeksi 19.9.2023, klo 12, muutokset merkitty sinisellä).

  Kurssi sisältää luentoja, laskuharjoituksia, ja laboratoriotöitä. Kurssin voi suorittaa tekemällä laboratorityöt (kotitehtävät) ja välikokeilla ja/tai tentillä.

  • Aloitus: Kurssi alkaa ke 6.9.2023 klo 12:15 pidettävällä lyhyellä johdantoluennolla (Kandikeskus, D-sali), jolla kerrotaan kurssin toteutuksesta, suoritustavoista, sekä sisällöstä. 
  • Luennot: Luennot koostuvat vuoden 2021 kurssin videotallenteista ja luentokalvoista. Huom: videoilla ja kalvoilla olevat suoritusohjeet eivät välttämättä kaikelta osin pidä paikkaansa. Myös päivämäärät ovat pääosin vuoden 2021 tai 2022 päivämääriä. Ajantasaiset ohjeet ja päivämäärät löytyvät tältä sivulta sekä johdantoluennon kalvoista.
  • Laskuharjoitukset: Kunkin luennon aihepiiriin liittyy laskuharjoitus. Harjoituksissa opiskelijat laskevat tehtäviä assistentin ohjauksessa ja opiskelijat voivat esittää kysymyksiä. Yhteensä luentoja ja laskuharjoituksia on kymmenen. Vaikka laskuharjoituksia ei arvostella, niihin kannattaa panostaa sillä koetehtävät ovat pääosin hyvin samankaltaisia kun harjoitustehtävät. Laskuharjoitusten vastauksia ei tarvitse palauttaa.
  • Laskuharjoitusryhmät: Laskuharjoituksia on kaksi ryhmää. Ensimmäiset laskuharjoitukset ovat 11.9 ma klo 10:15–12:00 Kandikeskuksen E-salissa ja sama harjoitus toistuu ke klo 14:15–16:00 D-salissa. Keskiviikon harjoitus siirtyy 25.10. alkaen E-saliin. Viimeiset harjoitukset ovat viikolla 47, ma 20.11 ja ke 22.11.
  • Laboratoriotyöt: Laboratoriotyöt korvataan kotitehtävillä jotka tulee palauttaa 1.12.2023 mennessä. Toisin kuin joinain aikaisempina vuosina, tänä vuonna töissä ei ole tarkoitus käyttää APLAC-ohjelmistoa. Esim. esimmäisessä työssä tehtävänä on laatia APLACin netlist-tyyppiset syötetiedostot. Tehtävät arvostellaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Jos työ hylätään, tulee se korjata/täydentää ja palauttaa uudestaan. Laboratoriotyöt ovat pakollisia, mutta eivät vaikuta kurssin arvosanaan. Aikaisemmat laboratoriotyösuoritukset ovat voimassa. (Muita kotitehtäviä ei ole, kuten esim. vuoden 2022 toteutuksessa).
  • Suorittaminen: Kurssin voi suorittaa tekemällä laboratoriotyöt ja, joko välikokeilla ke 18.10.2023 klo 9:00-12:00 (C- ja D-salit) ja ti 5.12.2023 klo 9:00-12:00 (B- ja D-salit), tai tentillä joista ensimmäinen pidetään toisen välikokeen yhteydessä. Joulukuun koetilaisuudessa (5.12.2023) voi vastata joko välikokeeseen, tai tenttiin, tai molempiin. Parempi tulos (välikokeet tai tentti) otetaan huomioon arvosanassa. Toinen tentti on ma 25.3.2024 klo 16:30-19:30. 
  • Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Sisussa 11.9.2023 mennessä. 
  • Oppimateriaali: MyCourses sivut (luentovideot ja -kalvot, laskuharjoitustehtävät- ja ratkaisut, luentojen lisämateriaali,  harjoitusten ratkaisujen kalvot, laboratoriotyöt, kaavakokoelma) ja kurssikirja: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, 504 s., Gaudeamus, 2018, joka on saatavana myös E-kirjana. 

  MyCourses sivuilla oppimateriaali on jaoteltu laskuharjoitusten mukaisesti viikottain. Ensimmäisen välikokeen materiaali (luentovideot, -kalvot ja lisämateriaali) ovat saatavilla kurssin alkessa. Toisen välikokeen materiaali tulee saataville ensimmäisen välikokeen jälkeen. Laskuharjoitusten vastaukset tulevat keskiviikon laskuharjoituksen jälkeen. Huom. vaikka materiaalia on eri vuosilta, k
  urssin sisältö on ollut käytännössä sama viimeisten vuosien aikana ja siten edellisten vuosien materiaali on edelleen käyttökelpoista (lukuunottamatta päivämääriä).


  Vastuuopettaja: Pasi Ylä-Oijala (pasi.yla-oijala(at)aalto.fi)

  Kurssiassistentit: Rebekka Huotari (rebekka.huotari@aalto.fi, tg: @re6ekka); Venla Tiainen (venla.tiainen@aalto.fi, tg: @venlatiainen)

 • vko 36: Johdantoluento ke 6.9 klo 12:15, D-sali. Kurssin suorittaminen, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, sekä opetusmateriaali. Viikolla 36 ei ole laskuharjoituksia. 

  vko 37: Laskuharjoitukset ma 11.9 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 13.9 klo 14:15-16:00 D-sali. Lineaariset piirit jännite- ja virtalähteet: perusteet. Viikolla 37 on ensimmäiset laskuharjoitukset.

  vko 38: Laskuharjoitukset ma 18.9 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 20.9 klo 14:15-16:00 D-sali. Kapasitanssin ja induktanssin aiheuttamat muutosilmiöt.

  vko 39: Laskuharjoitukset ma 25.9 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 27.9 klo 14:15-16:00 D-sali. Vaihtovirtapiirit  osoitinlaskenta ja kompleksiluvut. Kurssin pääsisältöä ja varma koetehtävän aihe.

  vko 40: Laskuharjoitukset ma 2.10 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 4.10 klo 14:15-16:00 D-sali. Sähkövoimatekniikka:  Vaihtovirran teho ja energia. Kolmivaihejärjestelmä ja AC-moottorit. 

  vko 41: Laskuharjoitukset ma 9.10 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 11.10 klo 14:15-16:00 D-sali. Siirtojohdot ja RF-tekniikka

  vko 42: 1. välikoe ke 18.10. klo 9.00–12.00 C- ja D-salit. Välikokeessa saa olla mukana kaavakokoelma (Kako) ja laskin. Koeviikolla ei ole laskuharjoituksia (eikä luentoa). 

  vko 43: Laskuharjoitukset ma 23.10 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 25.10 klo 14:15-16:00 E-sali. Puolijohteet, disdot ja epälineaariset piirit. Huom. keskiviikon laskuharjoitus siirtyy E-saliin.

  vko 44: Laskuharjoitukset ma 30.10 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 1.11 klo 14:15-16:00 E-sali. Bipolaaritransistori (BJT). Tämä alkuperäinen transistori on yksi elektroniikan kulmakivistä ja yleistyökaluista.

  vko 45: Laskuharjoitukset ma 6.11 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 8.11 klo 14:15-16:00 E-sali. Fetit (FET) eli kavavatransistorit. MOS-kanavatransistorit (MOSFET, CMOS) ovat nykyelektroniikan ja esimerkiksi tietokoneiden tärkein rakenneosa.

  vko 46: Laskuharjoitukset ma 13.11 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 15.11 klo 14:15-16:00 E-sali. Operaatiovahvistin.  Vahvistin elektroniikan peruslohkona. Operaatiovahvistin-IC:t ovat yksi analogiaelektroniikan kulmakivistä. 

  vko 47: Laskuharjoitukset ma 20.11 klo 10:15-12:00 E-sali ja ke 22.11 klo 14:15-16:00 E-sali. Elektroniset teholähteet. Lineaariset ja hakkurit, energiankeräimet, tasasuuntaus. Jäähdytyksen mitoitus. Tällä viikolla ovat viimeiset laskuharjoitukset.

  vko 48: Laboratoriotöiden palautus pe 1.12. Kaikkien töiden palautus mielellään yhdessä pdf tiedostossa. Jos laboratoriotyöt on tehty aikaisemmin, vastaukseksi riittää tieto siitä milloin työt on tehty.

  vko 49: 2. välikoe ja tentti ti 5.12. klo 09.00–12.00 salit B ja D. Jos suoritat samalla kertaa sekä välikokeen että tentin, korkeampi arvosana jää voimaan.

  Ylimääräinen tentti ma 25.3.2024 klo 16.30-19.30.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Johdantoluennon kalvot (päivitetty 7.9) jotka sisältävät tietoa kurssin toteutuksesta, suorittamista, sekä sisällöstä. Laskuharjoitukset alkavat seuraavalla viikolla, eli viikolla 37.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Täältä löytyy ensimmäisiin laskuharjoituksiin (vko 37) liittyvä materiaali: luentovideot ja -kalvot, harjoitustehtävät, sekä luentojen lisämateriaali. Lisämateriaali vastaa luentokalvojen materiaalia laajemmin esitettynä.

  Huom. luentovideoilla ja -kalvoissa olevat päivämäärät ja ohjeet ovat vuoden 2021 toteutuksesta ja eivät siten pidä kaikelta osin paikkaansa. Ajantasaiset ohjeet löytyvät kurssin johdantoluennon kalvoista sekä kurssin MyCourses Yleistä ja Aikataulu ja sisältö sivuilta. 

 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless: You are a(n) Student
 • Not available unless:
  • It is on or after 19 October 2023
  • You are a(n) Student
 • Not available unless:
  • It is on or after 19 October 2023
  • You are a(n) Student
 • Not available unless:
  • It is on or after 19 October 2023
  • You are a(n) Student
 • Not available unless:
  • It is on or after 19 October 2023
  • You are a(n) Student
 • Not available unless:
  • It is on or after 19 October 2023
  • You are a(n) Student
 • Kunkin viikon laskuharjoitusten vastaukset tulevat tänne keskiviikon harjoituksen jälkeen. Harjoitusten kalvot sisältävät samat vastaukset laajemmin esitettynä. Huom. tehtävät ovat samat kuin vuonna 2022. Siten vuoden 2022 kalvot käsittelevät samat tehtävät kuin tänä vuonna.
 • Not available unless: You are a(n) Student

  Pakolliset laboratoriotyöt jotka tulee palauttaa viimeistään 01.12.2023.

  Palaustus ensisijaisesti yhdessä pdf tiedostossa. Vastaukset voi palauttaa myös käsin kirjoitettuna ja skannattuna tai valokuvattuna. Alla on tehtävien lisäksi palautuslaatikko ja laboratoriossa tehtävien töiden ohje, mistä voi olla hyötyä myös tämän vuotisten töiden tekemisessä. • Not available unless: You are a(n) Student

  Kaavakokoelma joka saa olla mukana tentissä ja välikokeissa.

 • Not available unless:
  • You are a(n) Teacher (MC)
  • You are a(n) Teacher