Topic outline

 • Kurssi järjestetään viimeistä kertaa nykyisessä muodossaan syyslukukaudella 2023 erityisjärjestelyin. Lukekaa tämän sivun tiedot huolella (päivitetty viimeksi 5.4.2024, klo 12:30, viimeisimmät muutokset merkitty punaisella).

  Kurssin voi suorittaa vielä tentillä 13.5.2024. Muistakaa ilmoittautua tenttiin Sisussa. Tämän jälkeen ei enää pidetä tenttejä.

  Kurssin pisteytys:

  1. Välikokeet: Jos suoritit kurssin välikokeilla on kurssin pistemäärä sama kuin ensimmäisen ja toisen välikokeen yhteenlaskettu pistemäärä. Molemissa välikokeissa oli viisi tehtävää joista neljään tuli vastata. Jokaisesta tehtävästä sai maksimissaan 10 pistettä ja maksimipistemäärä on siten 40+40=80.
  2. Tentti: Jos suoritit kurssin tentillä, kerrotaan tenttitehtävien pisteet kahdella jotta saadaan sama maksipistemäärä kuin välikokeilla. Myös tentissä oli neljä tehtävää, 2*10 pistettä per tehtävä. Jos teit sekä välikokeen että tentin, korkeampi pistemäärä jää voimaan.
  3. Vapaaehtoiset kotitehtävät: Kotitehtävistä voi saada maksimissaan 6 lisäpistettä. Jos teit tehtävän 1, voi sillä korvata yhden tehtävistä 2-4. Jos teit kaikki tehtävät 1-4, huonoin pistemäärä jätettiin huomiotta. Lisäpisteet ovat voimassa 25.3.2024 pidettävään tenttiin asti.

  Kokonaispistemäärä on suurempi välikokeiden yhteenlasketuista pisteistä ja tentin pisteistä plus kotitehtävistä saadut lisäpisteet. Arvosana määräytyy tämän pistemäärän mukaisesti.

  Kurssi sisältää luentoja, laskuharjoituksia, ja vapaaehtoisia kotitehtäviä jotka korvaavat aikaisemmin kurssilla olleet laboratoriotyöt. Kurssin voi suorittaa välikokeilla ja/tai tentillä. Vapaaehtoisista kotitehtävistä voi saada lisäpisteitä.

  • Luennot: Luennot koostuvat vuoden 2021 kurssin videotallenteista ja luentokalvoista. Huom: videoilla ja kalvoilla olevat suoritusohjeet eivät välttämättä kaikelta osin pidä paikkaansa. Myös päivämäärät ovat pääosin vuoden 2021 tai 2022 päivämääriä. Ajantasaiset ohjeet ja päivämäärät löytyvät tältä sivulta.
  • Laskuharjoitukset: Kunkin luennon aihepiiriin liittyy laskuharjoitus. Harjoituksissa opiskelijat laskevat tehtäviä assistentin ohjauksessa ja opiskelijat voivat esittää kysymyksiä. Yhteensä luentoja ja laskuharjoituksia on kymmenen. Vaikka laskuharjoituksia ei arvostella, niihin kannattaa panostaa sillä koetehtävät ovat pääosin hyvin samankaltaisia kun harjoitustehtävät. Laskuharjoitusten vastauksia ei tarvitse palauttaa.
  • Laskuharjoitusryhmät: Laskuharjoituksia on kaksi ryhmää. Ensimmäiset laskuharjoitukset ovat 11.9 ma klo 10:15–12:00 Kandikeskuksen E-salissa ja sama harjoitus toistuu ke klo 14:15–16:00 D-salissa. Keskiviikon harjoitus siirtyy 25.10. alkaen E-saliin. Viimeiset harjoitukset ovat viikolla 47, ma 20.11 ja ke 22.11.
  • Laboratoriotyöt: Tämä vuonna laboratoriotyöt korvataan kotitehtävillä. Kotitehtävien vastaukset palautetaan kohdassa Labroratoriotyöt korvaaviin kotitehtäviin liittyvät kysymykset 1.12.2023 mennessä. Aikaisemmasta tiedosta poiketen kotitehtävät ovat vapaaehtoisia ja niistä voi saada maksimissaan 6 lisäpistettä. Lisäpisteet ovat voimassa maaliskuun 2024 tenttiin asti. Lisätietoa kohdassa laboratoriotyöt.
  • Suorittaminen: Kurssin voi suorittaa joko välikokeilla ke 18.10.2023 klo 9:00-12:00 (B- ja C-salit) ja ti 5.12.2023 klo 9:00-12:00 (B- ja D-salit), tai tentillä joista ensimmäinen pidetään toisen välikokeen yhteydessä. Joulukuun koetilaisuudessa (5.12.2023) voi vastata joko välikokeeseen, tai tenttiin, tai molempiin. Parempi tulos (välikokeet tai tentti) otetaan huomioon arvosanassa. Kurssin viimeiset tentit pidetään 8.1.2024 , 25.3.2024 ja 13.5.2024. Valmistautukaa kokeisiin kertaamalla laskuharjoitustehtäviä sekä erityisesti vanhoja koetehtäviä.
  • Arviointi: Välikokeilla ei ole erikseen pisterajaa joka tulisi saada jotta kurssista pääsee läpi. Kurssin arvosana määräytyy välikokeiden yhteenlasketuista pisteistä tai tentin pisteistä.  Korkeampi arvosana jää voimaan. Välikokeissa on yhteensä 8 tehtävää (4+4) joista kustakin voi saada maksimissaan 10 pistettä. Maksimi kokonaispistemäärä on siten 80. Tentissä on neljä tehtävää joista kustakin saa max 20 pistettä, ja maksimi yhteispistemäärä on sama 80 kuin välikokeissa. Näiden lisäksi vapaaehtoisista  laboratoriotyöt korvaavista kotitehtävistä voi saada max 6 lisäpistettä. Läpipääsyyn vaaditaan hieman alle 50% pisteistä. Arvosanojen pisterajat ovat: 1: 35-43, 2: 44-52, 3: 53-61, 4: 62-70, 5: 71-80.
  • Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan normaaliin tapaan Sisussa 11.9.2023 mennessä. 
  • Oppimateriaali: MyCourses sivut (luentovideot ja -kalvot, laskuharjoitustehtävät- ja ratkaisut, luentojen lisämateriaali,  harjoitusten ratkaisujen kalvot, laboratoriotyöt, kaavakokoelma) ja kurssikirja: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, 504 s., Gaudeamus, 2018, joka on saatavana myös E-kirjana. 

  MyCourses sivuilla oppimateriaali on jaoteltu laskuharjoitusten mukaisesti viikottain. Ensimmäisen välikokeen materiaali (luentovideot, -kalvot ja lisämateriaali) ovat saatavilla kurssin alkessa. Toisen välikokeen materiaali tulee saataville ensimmäisen välikokeen jälkeen. Laskuharjoitusten vastaukset tulevat keskiviikon laskuharjoituksen jälkeen. Huom. vaikka materiaalia on eri vuosilta, k
  urssin sisältö on ollut käytännössä sama viimeisten vuosien aikana ja siten edellisten vuosien materiaali on edelleen käyttökelpoista (lukuunottamatta päivämääriä).


  Vastuuopettaja: Pasi Ylä-Oijala (pasi.yla-oijala(at)aalto.fi)

  Kurssiassistentit: Rebekka Huotari (rebekka.huotari@aalto.fi, tg: @re6ekka); Venla Tiainen (venla.tiainen@aalto.fi, tg: @venlatiainen); Valentin Rainio (valentin.rainio@aalto.fi; tg: @valentinrainio)