Topic outline

  • Tervetuloa mukaan

    HUOM!  Kurssi suoritetaan etäopetuksena.


    Luentolinkki:

    Torstain luentolinkki Zoom


    Tervetuloa Yrittäjyys insinöörin työkaluna -kurssille!


    Yrittäjyystaidot ovat erittäin hyödyllisiä työelämätaitoja riippumatta siitä onko tähtäimessäsi ura kansainvälisessä suuryrityksessä,  kotimaisessa kasvuyrityksessä tai oman yrityksen perustamisessa - kenties kaikki nämä mahdollisuudet tulevatkin sinua jossakin vaiheessa vastaan.

    Tällä keskustelevalla kurssilla käsitellään laajasti ja ajankohtaisesti yrittäjämäistä asennetta sekä yrittäjyystaitoja tavoitteena että jokainen osallistuja voi ammentaa kurssilta juuri omaan työkalupakkiinsa soveltuvia ajattelumalleja, käytännön keinoja ja teoreettisempiakin raameja navigointiin työelämän eri vaiheissa kesätöistä alkaen. Emme siis kurssilla rakenna yritysideaa vaan keskitymme tarkastelemaan yritysmaailmaa ja siellä hyväksi havaittuja keskeisiä toimintatapoja liittyen mm innovaatioihin, asiakkaisiin, yhteistyökumppanuuksiin sekä prosesseihin ja viestintään.  Keskeinen taito työelämässä on myös itsensä johtaminen erilaisten mahdollisuuspolkujen keskellä, sekä itsereflektio nähdystä ja kuullusta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta omiin valintoihin. 

    Kurssin lopussa järjestämme sähköosaston alumnien paneelin, jossa on vielä mahdollisuus kuulla jo valmistuneiden ja eri rooleissa olevien sähköläisten vinkkejä työelämästä ja yrittäjämäisen asenteen merkityksestä. 


    Rekisteröityminen:

    Sisussa 29.1-4.3.24


    Oppimistavoitteet:


    Kurssin tavoitteena on kehittää ymmärrystä yrittäjyystaidoista. 

    Kurssin suoritettuasi: 

    • ymmärrät perusteet yrittäjähenkisestä ajattelusta sekä yrittäjyystaidoista 
    • pystyt kertomaan miksi insinöörit hyötyvät yrittäjähenkistä ajattelusta

    Kurssi edellyttää aktiivista läsnäoloa luennoilla ja viikkotehtävien sekä lopputyön ja vertaisarvioinnin tekemistä.

    Kurssihenkilökunta

    Opettaja Simo Lahdenne simo.lahdenne@aalto.fi
    Opettaja Sonja Hilavuo sonja.hilavuo@aalto.fi
    Kurssiassistentti Milja Harju milja.harju@aalto.fi